Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstformidling på Internettet E 2003 Introduction to Intellectual Property Issues in Relationship to Electronic Publishing.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstformidling på Internettet E 2003 Introduction to Intellectual Property Issues in Relationship to Electronic Publishing."— Præsentationens transcript:

1 Tekstformidling på Internettet E 2003 Introduction to Intellectual Property Issues in Relationship to Electronic Publishing

2 Tekstformidling på Internettet E 2003 this lecture: Intellectual property rights and the digital world How does it affect you when planning and completing a digital project Protecting IPR with technology Where to find the EU policy (and other international organizations) Danish Law and some cases

3 Tekstformidling på Internettet E 2003 Copyright, other rights What are Intellectual Property Rights? –Moral right –Copyright –Patents –Trademarks, service marks Defined and protected by national laws Can be transferred Controlled by many organisations –European, US, other patent offices –World Intellectual Property Organization –many more

4 Tekstformidling på Internettet E 2003 Intellectual Property Rights Moral right –to be recognized as (an) author, otherwise limited –excludes computer-generated work, magazine and periodical publications Copyright –original works - texts, works of art, performances, software –may include how a work is presented –databases are not covered –lasts for 50 - 70 years after the author's death –employers, not employees, own copyright

5 Tekstformidling på Internettet E 2003 Intellectual Property Rights Patents –enables inventors to profit from their work –controlled by registration –software generally excluded –patents last 11 - 20 years Trademark and service marks –features that define a brand image –controlled by registration –are domain names trademarks?

6 Tekstformidling på Internettet E 2003 Test #1 - eBookMan Franklin Electronic Publishers What's covered by copyright? What may be patented? What about trademarks?

7 Tekstformidling på Internettet E 2003 Test #2 - easyCopy.com Copyright? Patent? Trademark?

8 Tekstformidling på Internettet E 2003 How does IPR affect developers and editors? Re-using material created elsewhere: –Can content be re-used? –For what uses? Exploiting locally produced materials: –Who holds IPR? –Was IPR cleared originally? Protecting digital projects –marking content –controlling access

9 Tekstformidling på Internettet E 2003 Protecting IPR Marking content –Watermarks for textual documents, still and moving images, audio, video Controlling access –usernames, passwords Tracking users –Fingermarks

10 Tekstformidling på Internettet E 2003 www.scran.ac.uk - an example Digitized content from libraries, museums etc. Licensed access for educational institutions Exploitation by commercial publishers Home market Student, library, gallery users ATHENS registration Registered users Protected by registration process, watermarking, and tracking users

11 Tekstformidling på Internettet E 2003 EU policy useful links: -European Union in the US info website about copyright: http://www.eurunion.org/legislat/iiprop/copyrigh.htm -European Commission links on Intellectual Property: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/links/in dex.htm

12 Tekstformidling på Internettet E 2003 Other useful links: -Watermarking http://cosimo.die.unifi.it/~piva/Watermarking/watermark.html -About Copyright in the World Intellectual Property Organization http://www.wipo.org/about-ip/en/copyright.html

13 Tekstformidling på Internettet E 2003 Dansk ophavsret/praksis

14 Tekstformidling på Internettet E 2003 Dansk opretshavlov beskytter forfatterens rettigheder til sit værk. (US copyright ~ ophavsret, men fokuseret på værket) Ophavsret har enhver der ”frembringer et litterært eller kunstnerisk værk”. En udgivelse på et website er at betragte som udgivelsen af en bog. Billeder, grafik og tekst er beskyttet. Følger lov om national behandling. Et udenlandsk værk, der udnyttes i Danmark (på dansk website) skal beskyttes efter danske regler og vice versa I dansk opretshav direkte forbud mod digital kopiering ( i princippet er downloads forbudt, medmindre eksplicit tilladelse givet af ejer!)

15 Tekstformidling på Internettet E 2003 Dansk opretslov beskytter databaser o.lign § 71 Den, som fremstiller et katalog, en tabel, en database eller lignende, hvori et større antal oplysninger er sammenstillet, eller som er resultatet af en væsentlig investering, har eneret til at råde over det pågældende arbejde som helhed eller en væsentlig del deraf ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.

16 Tekstformidling på Internettet E 2003 Link politik Links ud (kreditering, omfang) Links ind (egne rettigheder) Lovmæssig ret/uret - ”god skik”

17 Tekstformidling på Internettet E 2003 Link politik II Et 'dybt link' er en præcis internetadresse til et specifikt sted f.eks. langt inde på et stort website. (for eksempel en artikel, et dokument, FAQ el. Lign) Martin von Haller Grønbæk: ”Hyperlinks kan være ulovlige, hvis de er i strid med varemærkelovgivningen, markedsføringslovgivningen eller oprethavsloven” (misbrug, uberettiget sammenhæng, tydelig ikke vedgået kopiering til eget site) Men hvad med loyale - og især loyale dybe links? (loyal: oplyser hvem der linkes til og hvem materialet tilhører)

18 Tekstformidling på Internettet E 2003 Case: Jubii versus Karusellen “Efter rettens bedømmelse opfylder Jubii kravene i ophavsretslovens § 71 (jf. nedenfor), idet Jubii´s kategorisering er et udtryk for intellektuel bearbejdelse, og Jubii nyder derfor ophavsretlig beskyttelse. Retten gav Jubii medhold i, at Karrusellen ligner Jubii så meget at der er tale om et brud på ophavsretsloven.” ”Jubii´s database er så omfattende og gennemarbejdet, at retten fandt det usandsynligt at partnerne kunne nå det samme resultat uafhængigt af hinanden.” ”Det er ikke bare strukturen, som Jubii mener Karrusellen har taget, men også indholdet - både henvisninger/links og beskrivelserne heraf. Denne anklage støttes på, at mange af de stave- og slåfejl, som optræder hos Jubii, går igen på Karrusellen.”

19 Tekstformidling på Internettet E 2003 Case: Newsbooster vs Danske Dagblade “Forbuddet, som ikke må forveksles med en dom, indebærer, at Newsbooster hverken må offentliggøre overskrifter eller linke dybt til artikler i stort set alle danske onlinedagblade “ “Retten udtalte blandt andet, at Newsboosters brug af overskrifter var en overtrædelse af citatretten, og at avisernes artikelsamlinger kunne sammenlignes med en database, og derfor var ophavsretligt beskyttet.” (DONA.dk) Krænkelse af ophavsret og markedsføringslov. De kan ikke linke eller sende links til dagblades nyhedsartikler ud i nyhedsbrev. http://www.dona.dk/magazine/ddfvandtpaaknockout/ddfvandtpaaknockout.htm http://www.computerworld.dk/default.asp?Mode=2&ArticleID=18190

20 Tekstformidling på Internettet E 2003

21

22 Interessante links Samrådet for ophavsret (http://www.ophavsret.dk/) IT-retten.dk (http://www.it-retten.dk) Juralink.dk (http://www.juralink.dk) Teknologirådet (http://www.tekno.dk/) - bla. Om softwarepatenter (http://www.tekno.dk/subpage.php3?page=udgivelser/udgi velser.htm&toppic=udgivelser) Dansk Internet Forum (DIFO) (http://www.difo.dk/) Pligtaflevering (http://www.pligtaflevering.dk/aflevering/netptemp.htm)


Download ppt "Tekstformidling på Internettet E 2003 Introduction to Intellectual Property Issues in Relationship to Electronic Publishing."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google