Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KMS, Intermedia, NoteCards 1 © Kaj GrønbækHypermedia KMS baggrund KMS er en kommerciel udgave af ZOG, der blev udviklet på CMU ZOG blev udviklet/brugt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KMS, Intermedia, NoteCards 1 © Kaj GrønbækHypermedia KMS baggrund KMS er en kommerciel udgave af ZOG, der blev udviklet på CMU ZOG blev udviklet/brugt."— Præsentationens transcript:

1 KMS, Intermedia, NoteCards 1 © Kaj GrønbækHypermedia KMS baggrund KMS er en kommerciel udgave af ZOG, der blev udviklet på CMU ZOG blev udviklet/brugt fra 1972 - 1984 Første version af KMS var færdig i 1983 Sælges stadig - pris pr. licens host/netværk = $1.495/$2.500 Gratis netværks licens på DAIMI (version 11B) Kører under SunOS 4.1.x & Solaris 2.x ZOG er kendt for at have håndteret en af de største hypermedia strukturer på sin tid Dokumentationssystemer til USS Carl Vinson med initielt mere end 20.000 frames Kørte på PERQ maskiner, en af de første grafiske arbejdsstationer på markedet Rob Akscyn Direktør for Knowledge Systems Stadig aktiv i hypermedie feltet : 25 års erfaring….!

2 KMS, Intermedia, NoteCards 2 © Kaj GrønbækHypermedia KMS begreber Nodes = frames Kun en type frames Items er enheder af tekst, grafik, etc., der kan placeres frit på frames Begrænset til størrelsen af en to-siders skærm 1132 x 805 pixels En typisk side optager en halv frame, så to frames vises ved siden af hinanden i default view Data for en frame fylder typisk 1K Minder om et kort i HyperCard eller en slide i PowerPoint Ingen scrolling Frame hierarkier bygges med links (tree items) der benyttes en fil pr. frame i hierarkiet frames grupperes i framesets databasen indeholder mange framesets

3 KMS, Intermedia, NoteCards 3 © Kaj GrønbækHypermedia KMS kort

4 KMS, Intermedia, NoteCards 4 © Kaj GrønbækHypermedia KMS Cursors

5 KMS, Intermedia, NoteCards 5 © Kaj GrønbækHypermedia KMS begreber links = indlejerede adresser a la Augment, Hypercard, WWW ingen link objekter to link typer “tree item” og “annotation item” –@ markerer “annotation items” Source: et item - Destination: en frame Link creation link til ny frame et muse klik link til eksisterende frame: editere link Property på item / copy - paste Link following GoTo på adresse hastighedsmålsætning < 0.25 sek for at finde ny frame Link markering “ ° ” på almindelig linket item “” for links til actions

6 KMS, Intermedia, NoteCards 6 © Kaj GrønbækHypermedia KMS begreber Action language et indbygget fortolket programmeringssprog á la HyperTalk et hvert item kan tilordnes en action property - et program actions kan kalde kommandoer operativ systemet –Eksempel: List directory action “Linear” kommandoen er et action program laver en dybde-først linearisering af et deltræ der kan indsættes passende formatterings kommandoer –@section, @newpage på frames Queries fri tekstsøgning i udvalgt hierarki resultater gives i form af frames med linkede items til matchende frames

7 Eksempel på KMS script

8 KMS, Intermedia, NoteCards 8 © Kaj GrønbækHypermedia KMS features Versionering hierarki (f.eks. en artikel) kan “fryses” til en version når en frosen frame editeres laves ny kopi som sættes i en liste af versioner action programmer kan processere tidligere versioner Støtte til samarbejde flere brugere kan editere samme frameset og endda samme frame optimistisk concurrency kontrol for at undgå locking ved konflikt mellem opdateringer på samme frame laves ny temporær kopi for efterfølgende opdateringer frame owner kan beskytte frames mod modifikation det kan tillades at andre laver annotation items som ikke bliver synlige ved print baserer sig på “afslappede gruppenormer”

9 KMS, Intermedia, NoteCards 9 © Kaj GrønbækHypermedia KMS features LAN distribution databasen kan være distribueret på flere servere i et lokalt netværk Sun’s NSF (Network File System) databasens placering: “/users/kmssys/kms/kmsframes/*” Internet distribution (ny feature i version 11B) remote frames med * foran frameset navn: *RobDaveKajElli37 Schemas skeletter til at lave hierarkier med fælles struktur Fletning af databaser separat udviklede framesets kan flettes Tailorability action language til at lave egne programmer individuelle parametre kan sættes overalt

10 KMS, Intermedia, NoteCards 10 © Kaj GrønbækHypermedia KMS design rationale Navigering og overblik - uden grafisk browser standard layout af frames “store” items (link endepunkter) hurtig respons - hurtig backtrack små frames uden scrolling markering af items hvor links har været fulgt Frames begrænset til skærmstørrelse hurtig access udnytte hele det to-dimensionale rum i en frame optimistisk concurrency control mulig undgå scrolling Brugergrænseflade med tre-knaps mus cursor give adgang til 90% af kommandoer på musen WYSIWYG Kontekst sensitiv cursor

11 KMS, Intermedia, NoteCards 11 © Kaj GrønbækHypermedia KMS kritik Kører meget effektivt - hurtig respons Tre-knap mus brugergrænseflade effektiv Modstanden mod at bruge menuer fører f.eks. til at man skal udføre nogle kommandoer fra manual sider Dokumenter bliver meget fragmenterede og vanskelige at læse flydende - linear kommandoen kun delvis hjælp Uhensigtsmæssigt, at man ikke kan få et grafisk overblik over hierarkierne erfarne KMS brugere mangler ikke overblik over egne frames Lukket system ingen links til omverdenen - kun til frames i databasen eget database format import / export af tekst

12 KMS, Intermedia, NoteCards 12 © Kaj GrønbækHypermedia IRIS og Intermedia Brown University, Institute for Research in Information and Scholarship (IRIS) EDB-støtte til undervisning på universitetsniveau hovedsagelig i litteratur og biologi, men også andre emner Et “application framework” for hypermedia applikationsudvikling Objekt-orienteret og baseret på Apple’s MacApp Udviklet før OO vandt stor udbredelse Intermedia først implementeret på konventionelle Unix arbejdstationer, senere flyttet til Apple Unix (AUX 1.0) med støtte fra Apple Produkt døde i forbindelse med Apple’s release af AUX 2.0 Udvikler gruppen spredt Meyrowitz var f.eks. hos GO Inc., hvor han har bygget link faciliteter ind i operativsystmet på deres palmtops

13 KMS, Intermedia, NoteCards 13 © Kaj GrønbækHypermedia Intermedia begreber “Document” = “node” Corpus= en samling af intermedia dokumenter Links: to-vejs med to endepunkter skabes med Start link - Complete link kommandoer to forskellige typer: relation (primary) og reference (secondary) link markers = små ikoner der følger en block follow kommando og dobbelt-klik på ikoner block = lokalt anker i dokumenter “any selection” kan gøres til en block (et punkt, en region, hele dokumentet) blocks opdateres (“sticks to”), når dokument indhold editeres blocks genbruges til flere links hvis mere end én link, så vælges mellem explainers fra pop up menu

14 KMS, Intermedia, NoteCards 14 © Kaj GrønbækHypermedia Intermedia begreber... “Dangling links” tillades ikke: alle links til slettet dokument slettes, men link marker i “den anden ende” slettes ikke Attributter links og blocks har: userid, creation time, explainers, og mulighed for brugerdefinerede attributter keywords, der kan fungere som mål for søgninger Queries dokument og link attributter benyttes til at formulere søgekriterier opretter links til alle fundne dokumenter i tilfælde af links oprettes links til source block Browsers: Local map and global maps local map viser et dokument og links til dets nærmeste naboer global map viser alle links i en web

15 KMS, Intermedia, NoteCards 15 © Kaj GrønbækHypermedia Intermedia begreber... Web= samling af links og blocks link og block information gemmes separat fra dokumenters indhold webs gemmes i konventionel database nemt at skifte kontekst, med en begrænsning: kun én web åben ad gangen samme dokumenter kan indgå i mange forskellige kontekster, i.e. mange webs Samarbejde flere brugere kan følge og skabe links i den samme web read, write og annotation rettigheder annotation betyder, at man må linke til et dokument, men ikke rette i det

16 KMS, Intermedia, NoteCards 16 © Kaj GrønbækHypermedia Intermedia framework En samling af forskellige editorer (InterText, InterDraw, InterSpect, InterPix og InterVal) med en homogen brugergrænseflade til linking sættet af editorer kan ændres under brug af det MacApp baserede framework Konsistent brugergrænseflade i alle editorer med mus/menuer, copy/paste, paletter, styles osv. i stil med kendte Mac programmer. specielt: uendelig undo/redo - normale mac programmer tilbyder kun et undo/redo Framework = “aktivt” klassebibliotek, en instans af TApplication udgør en kørende nul-applikation “don’t call us we call you” programmeringsstil Objekt orienterede byggeklodser (Text BB, Graphics BB, og Table BB) til at bygge editorer Et Intermedia lag ovenpå MacApp implementerer link creation/follow og linkmarkers for alle editorer gemmer og henter link informationer i relationel database

17 KMS, Intermedia, NoteCards 17 © Kaj GrønbækHypermedia OO Application Framework MacApp lag Intermedia lag Specifikt applikations lag class button: ( mouseup:.... mousedown:... ) class mybtn: button (override mouseup:... ) class button: ( virtual mouseup:.... virtual mousedown:... ) class mybtn: button (bind mouseup:... )

18 KMS, Intermedia, NoteCards 18 © Kaj GrønbækHypermedia Brugserfaringer

19 KMS, Intermedia, NoteCards 19 © Kaj GrønbækHypermedia Intermedia kritik Meget flot hypermedia implementation Mange brugserfaringer Mange lærere og studenter på Brown Blev solgt som et produkt i flere år Webs med flere tusinde links Problemer: Monolitisk applikation alle editorer skal være bygget sammen i én executable Kun én web af gangen man kan ikke sammenholde de forskellige kontekster som et dokument indgår i Mangler ‘composite’ begreb kunne f.eks. eliminere tung håndtering af queries

20 KMS, Intermedia, NoteCards 20 © Kaj GrønbækHypermedia NoteCards og 7+1 design issues NoteCards Halasz, Moran & Trigg: Notecards in a Nutshell Trigg & Irish: Experience of writers in NoteCards et empirisk studium af forskeres brug af hypertext til skrivning 7 Issues: Halasz: Reflections on NoteCards: Seven issues for the Next Generation Hypermedia Systems er en meget refereret artikel pga. fremtidsvisionerne +1: Meyrowitz: The Missing Link: Why we’re all doing hypertext wrong

21 KMS, Intermedia, NoteCards 21 © Kaj GrønbækHypermedia NoteCards baggrund Blev udviklet på Xerox PARC i midten af ‘80’erne Udviklet af Randy Trigg, Tom Moran og Frank Halasz Frank og Randy var senere med i Dexter gruppen Randy har senere arbejdet ved IMV og DAIMI i tre år Generelt hypermedia system til mange anvendelsesområder Har været i udbredt brug i forskningsmiljøer Udviklet i Xerox Lisp (InterLisp), der kørte på dedikeret hardware Xerox Lisp og NoteCards kan vist stadig købes fra et Xerox spin-off firma, der hedder Envos

22 KMS, Intermedia, NoteCards 22 © Kaj GrønbækHypermedia NoteCards begreber Små notecards = nodes “kort” (vinduer) med indhold flere typer: tekst, grafik, bitmaps kan tilknyttes attributter standard Interlisp editorer benyttes (TEdit, Grapher, etc.) Links point-to-node (fra indlejret link ikon til helt kort), to endepunkter to-vejs links, på hvert kort kan åbnes et property vindue, der viser link ikoner for alle ind og udgående links typer i form af labels link ikoner viser valgfrit: destinationstype, link label, destinationsnavn følges ved dobbeltklik på link ikoner

23 KMS, Intermedia, NoteCards 23 © Kaj GrønbækHypermedia NoteCards begreber... grafiske browsere en kort type med grafer, der viser (en del) af link netværket kan beregnes af systemet ud fra specifkation af links, der skal indkluderes brugeren kan bruge dem til at editere netværket implementeret vha. en ‘browser’ link type, repræsentationen af kort i browsere er link ikoner mini-oversigt kan bruges til navigation hierarkier: fileboxes ethvert kort skal tilhøre mindst en filebox, ved sletning af sidste ‘filecard’ link flyttes kort til orphans boxen fileboxes er også implementeret med ’filecard ‘ links et kort kan indgå i mange fileboxes bruges f.eks. til at generere lineært output

24 KMS, Intermedia, NoteCards 24 © Kaj GrønbækHypermedia NoteCards begreber... Søgning på keywords i property liste samt fuld-tekst søgning resultater af søgninger optræder som et kort med links til “hits” Tailorability API med mere end 150 Lisp funktioner preferencer til at styre interaktionen der kan f.eks. bygges nye kort typer mange eksempler på udvidelser med specialiserede korttyper: GuidedTour, TableTop, Animation, Collaborator, History,...

25 KMS, Intermedia, NoteCards 25 © Kaj GrønbækHypermedia Seven Issues  Search and Query  Composites  Virtual structures  Computation  Versioning  Collaboration  Extensibility and Tailorability Diskussionen baserer sig på tre års brugserfaring med NoteCards, og der fokuseres på principielle svagheder Hovedsageligt brugt af forskere til skrivning af artikler/rapporter: noteskrivning, (re-)organisering af dokumentstruktur, referencer, bibliografi, linearisering af dokument til print brainstorming i grafiske browsere

26 KMS, Intermedia, NoteCards 26 © Kaj GrønbækHypermedia 1. Search and Query problemer med at navigere i store, ukendte og heterogene netværk selv 500 kort giver problemer link following ikke optimal, når man “ved” hvad men leder efter f.eks. information om et bestemt afgrænset emne behov for avanceret query mekanisme søgning efter indhold (f.eks. et ord i tekstknuder) søgning efter struktur (f.eks. nodes med en indgående “support” link og en udgående “counter-argument” link eller transitive lukninger af bestemt link type) ufordringer designe et query “sprog”, med regulære udtryk for grafer. Feks. query by example grafisk brugergrænseflade lave en effektiv “søge maskine”, der kan håndtere specificerede queries queries kan benyttes som filtre til generering af browser kort

27 KMS, Intermedia, NoteCards 27 © Kaj GrønbækHypermedia 2. Composites Behov for gruppevis håndtering af nodes og links eksempel CaseCluster fra en juridisk applikation, 10 sammenlinkede kort som et skelet: 8 kort med indhold og 2 med meta information og struktur PROBLEM: et CaseCluster kan ikke repræsenteres i sin helhed i browsere Problem: Filebox begrebet blander inclusion og reference metaforen antyder inclusion, men implementeres som reference inclusion bør understøttes i et hvert hypermedia system det er af sekundær betydning, om der benyttes links til implemention bare semantiken er klar Problem: document card indholder kopi af inkluderede kort istedet for at være et dynamisk aggregat af disse FORSLAG: Composite nodes - første klasses nodes, som kan “indeholde” andre nodes og links.

28 KMS, Intermedia, NoteCards 28 © Kaj GrønbækHypermedia Behov for composites (Halasz, 1990)

29 KMS, Intermedia, NoteCards 29 © Kaj GrønbækHypermedia 3. Virtual structures Problem: håndtering af dynamisk information hypermedia model er for statisk netværket kan ikke opdatere sig selv, når en del af indholdet ændres Problem: “premature organization” - brugeren forventes at kende struktur på forhånd organiseringen halter bag efter erkendelsen Behov: virtuelle strukturer - baseret på intentionel specifikation istedet for extensionel som links eksempel: composites, der genberegner deres indhold ud fra en query runtime strukturer, men skal optræde overfor brugeren som almindelige nodes browsere som virtuelle composites, men der skal kunne tilføjes statisk definerede links mv. Virtuelle links: links hvor destination er specificeret intentionel

30 KMS, Intermedia, NoteCards 30 © Kaj GrønbækHypermedia 4. Computation PROBLEM: hypermedia model er passiv ingen støtte for automatisk skabelse eller behandling af nodes og links Forslag: Indarbejdelse af ekspert system teknologi til at processere hypermedia strukturer eksempel med script cards edb-støttet instruktion Design valg: ekstern beregningsmaskine, der bruger API, eller indbygget beregningsmaskine

31 KMS, Intermedia, NoteCards 31 © Kaj GrønbækHypermedia 5. Versioning Behov for at følge historikken i netværkets udvikling Eksisterende løsninger versionstråd for individuelle nodes og links e.g. KMS, Neptune,... Forslag: versioner som virtuelle enheder både versioner og deltaer som nodes dvs. både versioner og deltaer kan annoteres Medfører flere semantiske fortolkninger af referencer til objekter specifik version, seneste version, seneste version i bestemt deltræ Alternativ: layer/context begreb koordineret sæt af ændringer - et release

32 KMS, Intermedia, NoteCards 32 © Kaj GrønbækHypermedia 6. Collaboration Hypermedia er velegnet til at støtte samarbejde annotering/kommentering, multiple views, asynkron bidrag til fælles skriveprocesser Problem: NoteCards var et enkeltbrugersystem samarbejde foregik udenfor systemet Behov for simultan adgang til hypermedia struktur Ingen systemer tilbyder tilstrækkelig avanceret concurrency kontrol Ingen tilbyder beskeder til brugere, når andre ændrer i strukturen Ingen støtte til social interaction Forslag Langtidstransaktioner “Soft locking”: f.eks. linke mens andre skriver “Notification on critical events” Støtte til social interaction: substantive, annotative, og procedural Hypermedia retorik til at øge fælles forståelse

33 KMS, Intermedia, NoteCards 33 © Kaj GrønbækHypermedia 7. Extensibility and Tailorability Behov for at kunne tilpasse generelt hypermedia system til bestemte anvendelsesområder Nuværende løsninger: API problem: kun programmører kan udføre tilpasninger Forslag: studere mulighederne for at give ikke-programmører adgang til tilpasning “substrate” lag og fortolket sprog + direkte manipulation

34 KMS, Intermedia, NoteCards 34 © Kaj GrønbækHypermedia 7+1 (Meyrowitz): Integration Observation: hypermedia er ikke en udbredt kommerciel success hypermedia er absolut ikke tilstede på enhver desktop (i 88-89) Problem: Eksisterende systemer er ø’er eller monoliter brugere skal opgive alle deres kendte programmer og flytte til speciel hypermedia verden Forslag: Implementer linking på operativsystem og toolbox niveau ligesom cut ‘n paste denne løsning er valgt på GO’s platform til Palmtops

35 KMS, Intermedia, NoteCards 35 © Kaj GrønbækHypermedia KMS kan køres via SGI’erne på AU Login på en SUN fra en SGI maskine: rlogin xxx@carpinus.aau.dk passwd: Giv SUN maskinen lov til at bruge lokal xserver på SGI Skriv flg. i en shell på den lokale SGI maskine: xhost + carpinus.aau.dk Sæt display variabel på SUN maskine: setenv DISPLAY ”navn på din maskine”:0 Start KMS /user/kmssys/kms/kms & vent lidt Efter start venstre frame = top home frame : 1 højre frame = online help kan ændres under “profile frames”

36 KMS, Intermedia, NoteCards 36 © Kaj GrønbækHypermedia KMS kan køres remote på AU... Login på AU: rlogin guest@carpinus.aau.dk passwd: kom og “lån” passwd personligt hos Michael Rose Giv AU maskinen lov til at bruge lokal xserver Skriv flg. i en shell på den lokale DTU maskine: xhost + carpinus.aau.dk Sæt display variabel på AU maskine: setenv DISPLAY xx.tele.dtu.dk:0 Start KMS /user/kmssys/kms/kms & vent lidt Efter start venstre frame = top home frame : 1 højre frame = online help kan ændres under “profile frames”

37 KMS, Intermedia, NoteCards 37 © Kaj GrønbækHypermedia KMS kort

38 KMS, Intermedia, NoteCards 38 © Kaj GrønbækHypermedia KMS Cursors

39 KMS, Intermedia, NoteCards 39 © Kaj GrønbækHypermedia Opgave 2: Klassiske systemer fra ’80’erne (laves i KMS) I skal skrive en mindre opgave på min. 3 sider lavet i KMS. Der skal laves et separat "frameset" og en specifik "docstyle" til besvarelsen. I skal bruge online manualerne til at finde ud af hvordan man gør det. Emnet for opgaven er at lave en kort overordnet sammenligning af NoteCards, Intermedia og KMS med hensyn til flg. områder: hypermedia model (links, knuder, mv.) støtten til navigering og overblik brugergrænseflade støtte for flerbrugeradgang og samarbejde Skriv kort om jeres erfaring med KMS Opgaven afleveres mandag d. 5.10.98 ved at I lineariserer, printer og afleverer den til Kaj Grønbæk


Download ppt "KMS, Intermedia, NoteCards 1 © Kaj GrønbækHypermedia KMS baggrund KMS er en kommerciel udgave af ZOG, der blev udviklet på CMU ZOG blev udviklet/brugt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google