Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012"— Præsentationens transcript:

1 Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012
oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle

2 Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012
oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle Info Målgruppe Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på danske universiteter såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdslederrepræsentanter samt universiteternes hel- og deltidsbeskæftigede arbejdsmiljøprofessionelle. Formål Konferencen har til formål at udvikle kvaliteten af arbejdsmiljøarbejde på universiteterne gennem formidling af ny viden, der er særligt relevant for vores sektor og ved udveksling af erfaringer fra konkret arbejdsmiljøarbejde på universiteterne. Konferencen skal også give mulighed for dannelse af kontakter og netværk mellem arbejdsmiljøaktive inden for beslægtede områder på tværs af universiteterne. Form/indhold Det konkrete program fastlægges af en planlægningsgruppe bestående af arbejdsmiljøprofessionelle fra alle universiteter. Programmet vil være en blanding af oplæg og workshops, der alle har en universitetsvinkel og vil dække såvel fysiske som psykiske arbejdsmiljøproblemstillinger. Workshops vil blive afviklet i flere sideløbende sessioner, der giver dig mulighed for at vælge de workshops, der er mest relevant for dig. Programmet vil i løbet af juni kunne ses på AEU.dk. Konferencen tilbydes som led i universiteternes tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse iht. lov om arbejdsmiljø. Undervisere Oplæg og workshops vil blive afholdt af arbejdsmiljøprofessionelle fra universiteterne samt eksperter fra ministerier, styrelser, konsulentfirmaer og andre relevante institutioner. Planlægningsgruppe Anders Kragh Moestrup, AU, Ingrid Skovsmose Jensen, KU, Lene Brødsgaard Hjerrild, DTU, Merete Skov Habermann, SDU, Pia Sødequist, ITU,

3 Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012
oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle Program (foreløbigt) Mandag den 22. oktober Kl Velkommen og præsentation v/planlægningsgruppen KL Præsentation Kl Arbejdstilsynet. Hvem er de – hvad gør de? Fokusområder, 2020 plan, tilsynsmetoder, risikobaseret tilsyn, fokus på psykisk arbejdsmiljø, bevægeapparat og arbejdsskader v. Direktør Jens Jensen, Arbejdstilsynet Kl Frokost Kl Sikkerhedskultur som fundament for et højt sikkerhedsniveau på universitetet – v. Lektor PhD Kirsten Jørgensen, DTU Management Engineering Sikkerhedskultur er ikke noget, man kan købe, det er noget, der bliver skabt i den måde et arbejdssted bliver ledet på og det engagement, som en leder udviser i at sikre arbejdsmiljøet på en given arbejdsplads. Universiteterne har et dobbelt ansvar her, dels at sikre arbejdsmiljøet for ansatte og studerende, men ikke mindst også at få givet de studerende en opdragelse om, hvordan den gode sikkerhedskultur kan blive skabt, så de har den viden og indsigt, når de kommer ud som ledere i danske virksomheder. Kl Introduktion til workshops Kl Pause Kl Workshops - første runde (deltagerne går direkte til workshops) Arbejdsulykker – forebyggelse og opfølgning, anmeldelse sagsgang Sikker kemi Biosikring Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg – samspil/sammenlægning Kl Walk and talk

4 Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012
oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle Program (foreløbigt) Kl Valg mellem to oplæg Det systematiske arbejdsmiljøarbejde v. Lars Vestergaard Jensen fra Bureau Veritas SUND ergonomi 2010, et projekt om ergonomisk empowerment v. Janne Funder Jensen, Københavns Universitet Kl Afslutning, foreløbige indtryk fra dagen Kl Middag Kl Arbejdsmiljø og trivsel (langtidsfriske) v. Henrik Krogh, Athenas.dk Tirsdag den 23. oktober Kl Opsamling på dagen i går ved planlægningsgruppen Kl Stress v. Bobby Zachariae, Aarhus Universitetshospital Kl Pause Kl Speedstatus fra de enkelte universiteter: Hvordan arbejder vi med APV hos os Kl Introduktion til workshops Kl Frokost Kl Workshops – anden runde (deltagerne går direkte til workshops) Mobning/psykisk arbejdsmiljø i et forskningsmiljø Byggesager og arbejdsmiljøgranskning Ved du, hvad du skal gøre, hvis ulykken sker hos jer? De studerende og arbejdsmiljøet Psykisk APV – Hvordan sikrer vi en professionel fælles proces med vedkommende lokal opfølgning? Kl Afslutning – ideer til fremtidige aktiviteter

5 Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012
oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle Praktiske informationer Pris 4.100 kr. Elektronisk faktura tilsendes ca. 1 uge efter start. Tilmeldingsfrist 15. august Kursusopholdet inkluderer Frokost inkl. 1 øl/vand Formiddags- og eftermiddagskaffe 2-retters middag inkl. ½ fl. vin pr. person Aftensnack inkl. 1 øl/vand Overnatning i enkeltværelse med bad/toilet inkl. morgenbuffet Drikkevarer ud over det nævnte vil være for deltagerens egen regning og vil skulle afregnes direkte med kursusstedet. Afbud Eventuelle afbud skal meddeles i så god tid som muligt og helst pr. mail. Framelding kan kun ske indtil den oprindelige tilmeldingsfrist. Såfremt afbud gives senere, vil indkvarteringsomkostningerne som minimum blive faktureret. Institutionerne kan efter aftale med sekretariatet stille med en afløser, såfremt vedkommende er inden for konferencens målgruppe. Transport Deltagerne opfordres til selv at undersøge afgangs- og ankomsttiderne med tog. Der vil blive arrangeret bustransport mellem Vejle Station og Munkebjerg Hotel. Kursussted Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Tlf Find vej: AEU-sekretariatet Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Kompetence- og organisationsudvikling Camilla Bernsdorf, kursus- og konferencekoordinator Tlf Mail:


Download ppt "Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google