Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspiration til bypark mellem Utzon Center og Musikkens Hus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspiration til bypark mellem Utzon Center og Musikkens Hus"— Præsentationens transcript:

1 Inspiration til bypark mellem Utzon Center og Musikkens Hus
From Science to sound… V/ Lene Klitgaard. Sekretariatsleder/konsulent ApEx – Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi

2 Baggrund Universitarium er Aalborg Universitets sommereksperimentarium for børn og unge Erfaring med Universtarium – projektleder/koncept Fra Studenterhus til Utzon Center sommer 2008 Erfaring med at udendørs, interaktive udstillinger virker som et trækplaster på publikum, som får umiddelbar oplevelse gevinst for byrum, Utzon Center og Musikhus

3 Baggrund Formål med ApEx: At bringe oplevelsesøkonomien i anvendelse
Bred forståelse af oplevelsesøkonomi, herunder oplevelsesøkonomi som en del af byplanlægning

4

5 Hvordan formidle naturvidenskab via arkitektoniske elementer?
Hvordan kan området integrere Læring oplevelse Landskabsarkitektur Forbinde områdets institutionelle funktioner ved at koble viden om lyd og musik (Musikhus) til viden om naturvidenskab og teknik (Universitarium i Utzon Centret). Oplevelser + Læring

6 From Science to Sound Den umiddelbare nærhed mellem Universitarium og Musikkens Hus vil kunne udnyttes positivt ved at bruge landskabselementerne i rummet mellem husene i et lærings- og oplevelsesperspektiv Konceptet er, at traditionelle landskabsarkitektoniske elementer som fx vand, belysning og fx skulpturer kan tilføjes en merværdi Elementerne kan både fungere æstetisk som traditionel park OG som ekstra udstillings- og formidlingsrum for Universitarium i åbningsperioden

7 Vandspejl og (lyd-)bølger
Vandspejl kan laves interaktive og få et læringsperspektiv ved fx at gøre det muligt at påvirke vandets overflade, så der dannes bølgemønstre, som kan forklare bølgers spredning, refleksion, og interferens. Det kunne fx være ved at træde på trykfølsomme fliser langs kanten af vandspejlet eller andet. Hermed bliver vandspejlet interaktivt. Bølgerne rummer i sig selv en æstetisk værdi uden, at de er forbundet med en dybere forståelse for bølger. Forståelsen af bølgebegrebet kan formidles via Universitarium, skilte eller ved hjælp af lokationsbaserede tjenester/ sms-tjenester via mobiltelefon. Bølgerne kan bruges i forklaringsmodeller for både lys og lyd.

8 Der kan laves udendørs forsøg som demonstrerer lydbølgers karakter og forklarer om toner.
Man kan tænke på skulpturer, der har metalstænger som elementer, som kan anslås og afgive harmoniske toner.

9 Vind, toner og ører… Vindharpe der laver spektakulære overtoner når vinden suser i den. Kunstneren Jutta Kelm Kæmpeører til bedre retningsbestemmelse(3D lyd)

10 Toner

11 Lyd gennem menneskekæde
Lyd, der et omdannet til elektrisk signal, kan sendes igennem en kæde af mennesker. Det foregår ved at folk holder hinanden i hånden og at hver ende af kæden holder fast i et kontaktpunkt og dermed slutter et elektrisk kredsløb. Herved kan man sende lyd gennem højtalere.

12 Flere muligheder Der kan vælges bredere tema:
Farvet belysning – se det ske med filtre og linser Vandløb og strømninger – Bernouillis lov Loven forklarer, at for en ideal væske eller gas vil en stigning i hastigheden forekomme samtidigt med et fald i trykket. Et simplere eksperiment kan let eftervise, at i et vandløb, som har forskellig bredde (men samme dybde) vil vandet løbe hurtigere, der hvor vandløbet er smalt end der, hvor det er bredt. Hastigheden måles med et simpelt vandhjul.

13 Formidling Parken kan fungere som en del af Universitarium i sæsonen
Den kan samtidig være selvforklarende oplevelseszone ved hjælp af digital formidling i resten af året (mobiltelefon via sms eller bluetooth/ stande mv.)

14 Arkitektur og byplan From Science to Sound
Unik mulighed: en høj integration mellem æstetik (arkitektonisk udformning) og læring. Lærings- og oplevelseselementerne har en æstetisk funktion og kan opleves på flere niveauer From Science to Sound

15 Viden og samarbejde Universitarium og Universitetet (både teknologi og kommunikation) ApEx: Koncept og viden om oplevelsesøkonomi

16 Tak for jeres opmærksomhed!
Lene Klitgaard Tlf: ApEx – Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi


Download ppt "Inspiration til bypark mellem Utzon Center og Musikkens Hus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google