Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orienteringsmøde om Arbejdstilsynets krav til indretning af køkkener

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orienteringsmøde om Arbejdstilsynets krav til indretning af køkkener"— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsmøde om Arbejdstilsynets krav til indretning af køkkener
Mandag d. 26 januar 2009 Merete Lau Fysioterapeut og tilsynsførende

2 Arbejdsmiljølovgivningen generelt
Hvem har ansvaret? Som hovedregel arbejdsgiveren Hvad sker ved ændringer, som fx nye og større køkkenfaciliteter? APV skal revideres (Eventuel byggesagsbehandling varetages af kommunen) Hvad foretager Arbejdstilsynet sig ved ændringen? Ser på køkkenet ved næste besøg, som kan være screening eller Tilpasset Tilsyn

3 Arbejdstilsynets krav til rummet
Rummet skal være indrettet til formålet isoleret være stort nok til både det arbejde der skal foregå og til de personer der opholder sig i rummet (incl. børn) med forsvarlige udgangsforhold gulve der er anvendelige til formålet (skridfaste og rengøringsvenlige) med overflader der kan rengøres

4 Arbejdstilsynets krav til rummet
Rummet skal være med dagslys og udsyn med en kunstig belysning der passer til formålet (DS 700) med tilfredsstillende akustik med en passende temperatur med en tilstrækkelig ventilation og eventuelt med udsugning (procesventilation) AT - vejledning A.1.11 om arbejdsrum - BranchevejIedning: Indretning af det gode køkken

5 Krav til udsugning Der skal være en udsugning over komfur og opvask
Der skal etableres erstatningsluft uden træk Der skal etableres kontrolanordning (eventuelt alarm) Udsugningen må ikke støje unødigt AT - vejledning A.1.1 om krav til procesventilation

6 Krav til indretning Inventar og udstyr skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til flowet og funktionerne Undgå krydsende ganglinier Plads foran udstyr min. 110 cm Hvis arbejdet uden ulempe kan foregå siddende, skal der indrettes arbejdsplads til dette Ved indretning af reoler og skabe skal tungere ting fx tallerkner placeres, så de kan tages og stilles på plads i god højde omkring albue højde. Lave hylder under knæhøjde og i/over skulderhøjde benyttes kun til sjældent brugte og ikke til tunge ting fx lager af køkkenruller. AT – vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar Arbejdet i det gode køkken • Branchevejledning om køkkenmedarbejderes arbejdsmiljø i daginstitutioner • BAR SoSu 2003

7 Krav til inventar Inventar skal passe til personen og opgaven
Arbejdshøjderne skal passe til personerne. Væsentligt hvor længe man står/sidder med opgaven, og hvor præcist arbejdet skal være. Højdeindstillelige borde kan altid anbefales. Placer ovne, så tunge, varme ting kan håndteres i god højde Opvaskemaskine løftes over gulvet så arbejdshøjden bliver passende AT – vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar Kan hentes på

8 Manuel håndtering Undgå at bære tunge ting, brug i steder fx rulleborde til transport Undgå tunge og risikable løft af fx tunge, varme gryder og stegepander. Brug i stedet egnede tekniske hjælpemidler. Planlæg inden bestilling af varer, hvordan håndteringen skal ske. Hvis der bestilles store, tunge byrder, skal den videre transport kunne ske med brug af tekniske hjælpemidler. Manuel håndtering forudsætter at byrderne er af passende vægt, størrelse, med håndgreb mv. AT- vejledning D.3.1 løft, træk og skub.


Download ppt "Orienteringsmøde om Arbejdstilsynets krav til indretning af køkkener"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google