Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilfredshedsundersøgelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilfredshedsundersøgelse"— Præsentationens transcript:

1 Tilfredshedsundersøgelse
Rosenåen Tilfredshedsundersøgelse

2 Disposition 1. Nærvær, omsorg, tryghed for børnene.
2. Tryghed for forældrene. 3. Venskaber, gode relationer. 4. Udeliv, aktiviteter.

3 Nærvær, omsorg, tryghed for børnene.

4 Nærvær, omsorg, tryghed for børnene.
Positivt: 4 besvarelser: Jeg føler mig tryg ved aflevering, da der er nærvær, omsorg og tryghed, barnet bliver set, hørt og forstået. 6 besvarelser: Kendt og stabilt personale der har været der længe. 4 besvarelser: Imødekommende, kompetent personale, der er glade for/interesseret i deres job. 5 besvarelser: Trods få ressourcer, fokus på det enkelte barns behov/hjælpe når børnene er kede af det/trøst. 2 besvarelser: Jeg kan tale med pædagogerne om stort og småt

5 Nærvær, omsorg, tryghed for børnene.
Forbedringer: 13 besvarelser: Flere hænder, mere personale, mere voksenkontakt. Heraf 4 Specielt i ydertimerne, om morgenen, ved sygdom 2 besvarelser: Mere info om dagen og interesse for hvordan barnet har haft det hjemme 2 besvarelser: At personalet lod sig præge mindre af stressede sit. 1 besvarelse: Aldersopdelte gr. Ønskes. Fællesrummet skal bruges mere hensigtsmæssigt . Børnene må klare meget selv. Personale fra barnets stue om morgenen

6 Tryghed for forældrene.

7 Tryghed for forældrene.
Positivt: 11 besvarelser: Tryghed ved at kunne henvende sig til personalet. 12 besvarelser: Positivt samarbejde, seriøst taget imod. Kan altid vende situationer 4 besvarelser: Dejligt med information, opslag - fotos

8 Tryghed for forældrene.
Forbedringer: 3 besvarelser: Plan for Forældresamtaler 5 besvarelser: Mere information om barnets dag / aktiviteter /dagbog, flere nyhedsbreve 2 besvarelser: Års aktivitetsplan 3 besvarelser: Mere tid til samtale ved aflevering og afhentning 1 besvarelse: Større forældre inddragelse. Information om barnets mødetider, Mere glæde hos personalet, Mere synlig ledelse, Bedre kommunikative evner hos personalet, Mindre larm, flere forældremøder, et fast inf. sted

9 Venskaber, gode relationer.

10 Venskaber, gode relationer.
Positivt: 11besvarelser: At mit barn kan dyrke selvvalgte venskaber, Stråler når vennerne kommer, har venskabelige relationer, Er gode venner også udenfor bh. Mange gode venner i frsk. aldre 6 besvarelser: At personalet har fokus på relationer og laver aktiviteter der støtter venskaber 3 besvarelser: Aldersopdelte grupper godt 4 besvarelser: Forskel på alder på stuen, alligevel leger de godt sammen. 1 besvarelse: God inklusion, altid god stemning, at blive tage alvorligt. At børnene kan følge hinanden i opvæksten.

11 Venskaber, gode relationer.
Forbedringer: 5 besvarelser: Mere fokus på relations dannelse. – støtte til relations dannelse 5 besvarelser: Flere informationer om relationer og venskaber 4 besvarelser: Mere aktivitet på tværs af stuer i aldersgrupper. 1 besvarelse: At kunne få svar på spørgsmål selv om de voksne fra stuen ikke er der. At der bliver holdt børnemøder. Mange børn i fællesrummet, Læsekrogen kun for bh. børn.

12 Udeliv, aktiviteter.

13 Udeliv, aktiviteter. Forbedringer: 7 besvarelser: Godt at børnene kommer ud ofte/hver dag. Ude at lege hver dag, uanset vejret 4 besvarelser: Gode udendørs arealer 3 besvarelser: Mange gode aktiviteter inde og ude 1 besvarelse: Børnene mulighed for medbestemmelse, Sang og musik

14 Udeliv, aktiviteter. Forbedringer:
9 besvarelser: Mere ude tid. Mere fysisk aktivitet 5 besvarelser: Flere ture, Ud af huset oplevelser. Ture i nærmiljøet, fisketur, skovtur 1 besvarelse: Overordnet plan for udeaktiviteter. Turinfo tidligere end 2 dage før. Mere struktureret leg udendørs. Ikke samle børn på tværs af afdelinger. Mere information om aktiviteter. At værkstedsrummet ovenpå bliver brugt til børn


Download ppt "Tilfredshedsundersøgelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google