Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gødskning af vinterhvede

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gødskning af vinterhvede"— Præsentationens transcript:

1 Gødskning af vinterhvede
Timing, mængder, hvad kan man gøre i praksis? af Planteavlskonsulent Jacob Møller Nordsjællands Landboforening

2 Hjørnestenene i brødhvededyrkning
Gødningsstrategi Svampestrategi Høst Oplagring Afsætning Sædskifte Jordtype Sortsvalg Etablering Ukrudtsbekæmpelse

3 Dyrkning af brødhvede Forudsætning: Afgrøden er meget værd
men kun hvis du vil! Der er noget at hente – op til 1500 kr/ha Brug tid på at undersøge afsætningsforholdene Lav din egen aftale, for ”at handle er at leve - overleve” Hvor vanskeligt er det så? Maskinkapaciteten er steget enormt Der sprøjtes ha i timen Der gødes ha i timen

4 Valg af gødninger Afhænger af holdning til kørsel
N i N34 koster 3-3,5 kr/kg N i blandinger koster normalt 3-4 kr/kg N i samgranuleret gødning koster 4-5 kr/kg Så meget N i form af N34 som muligt NPKS med lav N og PKS efter behov

5 N34 er hjørnestenen Leveres ideelt direkte fra skib
Kontroller sække ved modtagelse N34 kvaliteter (brudstyrker) Kval I - GB/Terra 2,0-2,5 kg Kval II - Litauen 1,2-1,8 kg Kval III 0,8-1,1 kg

6 Spredekvalitet Krav: Gødningsspreder med 2 tallerkener
Sæt eventuelt omdrejningerne ned Vigtigt - at kornene ikke knuses på tallerknerne! Alternativ: Luftspreder - fuld bredde

7 Fordele ved at dele kvælstof
Større udbytte ved lavere N Bedre kvalitet med samme N Mindre lejesæd med samme N Med N34 har vi sikkerhed for effekt, som kan udnyttes i alle afgrøder, tidligt såvel som sent.

8 3-delt kvælstofstrategi
Fordi: N-tildeling virker som vækstregulator Giver mindre svampeangreb N34 er letopløselig Sikring af både udbytte og kvalitet Strobilurinerne får afgrøderne til at ”leve” længere i dag

9 Tilpas gødningsstrategien - og få den ønskede kvalitet

10 Gødningsstrategi i brødhvede
40 % kvælstof 30 % kvælstof 30 % kvælstof Kvælstof? 25. februar marts april maj

11 Gødskning fremover ? I planteavlssædskifter ”spises” der helt op
Kvælstof om efteråret: kg N/ha? Svovl om efteråret? Stadig mest muligt N sidst i maj Større hensyn til plantens udvikling i det tidlige forår idet: Svage marker gødes tidligt Kraftige marker sultes tidligt

12 Tidlig gødskning Fordele: Ulemper: N sidst i februar: 20-30 kg N/ha
Sikrer vækst ”når klima tillader det” Sikrer god N-forsyning til sideskudsdannelse Vigtig ved lavt N-min Hurtigt over hele arealet, evt på frost Ulemper: Lille samlet N-norm – sengødskning vigtigere Kraftig vækst – efterfulgt af frostperiode

13 Kvælstofstrategi (I) Brødhvede 214 N

14 3-delt gødningsstrategi
Brødhvede JB 5 norm 214 N 3-delt gødningsstrategi 20/ S kg 66 N 52S 20/4 NP kg 69 N 25/5 NP kg 79 N Total N

15 Kvælstofstrategi (II) Brødhvede 214 kg N

16 4-delt gødningsstrategi
Brødhvede JB 5 norm 214 N 4-delt gødningsstrategi 1/3 N kg 31 N 1/ S 400 kg 46 N 40S 25/4 N kg 57 N 25/5 N kg 80 N Total N

17 Brødhvede 214 N Gødningsomkostninger
NPK s 400 kg á 1,25 500,- NP kg á 1,15 520,- NPKS N 21P 47K 1020,- (II) NPK s 400 kg á 1, ,- N kg á 1,10 537,- NPKS N 14P 54K 1017,-

18 Hvornår skal NPKS udbringes
Principielt hver gang, men... Behov størst fra medio april P for at sikre god rodudvikling K for at sikre robust bladmasse Fare for udvaskning af svovl ved tidlig tildeling NPKS tildeles derfor fra sidst i marts til midten af april

19 Svovl i fokus Mobile næringsstoffer: N, P, K og Mg
Delvis mobile næringsstoffer: S, Mn, Cu, Fe S udvaskes i stil med N – d.v.s. nedbørsrige vintre/forår => svovlmangel S indgår i mange aminosyrer => kan være begrænsende faktor for proteindannelse Stor N-tildeling fremprovokerer svovlmangel Ved < kg svovl/ha i grundgødskning bør sen S-tildeling overvejes

20 Kvælstofstrategi Brødhvede 214 N
Principskitse for pløjelagets udbud af plantetilgængeligt N

21 med N34 og svovlsur ammoniak
Sengødskning med N34 og svovlsur ammoniak N34 Svovlsur ammoniak

22 Forsøg 2003 Ekstra N+S Udbytte hkg/ha

23 Forsøg 2003 Ekstra N+S Protein procent

24 Forsøg 2003 Ekstra N+S Bruttoudbytte (kr/ha)

25 Kan det betale sig ? Hereward 180 N 230 N Grommit hkg/ha 79 83,5 85 92 basispris/hkg 100,- protein % 11,2 13,4 11,0 12,3 Regulering -1,35,- 4,5,- -2,25,- 1,35,- Sortstillæg 6 4 u stråforkorter reg. pris/hkg 98,65,- 114,5,- 97,75,- 109,35,- kategori Industri Brød

26 Konklusion Brødhvede kræver min. 3-delt gødskning
P, K og S tildeles senest medio april Max 120–140 kg N tildelt pr 1. maj (lejesæd) Sidste N-tildeling skal være letopløselig N34 Sengødskning går ikke ud over udbyttet Gødskning og svampestrategi skal ses i samspil Belønningen er: - højtydende afgrøde med højt proteinindhold og et godt dækningsbidrag Husk ordnede kontraktforhold


Download ppt "Gødskning af vinterhvede"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google