Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gødningsstrategier i kartofler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gødningsstrategier i kartofler"— Præsentationens transcript:

1 Gødningsstrategier i kartofler
Landskonsulent Lars Møller Planteavl

2 NO3÷ NH4+ ÷ Planteavl

3 Hvorfor delt gødskning?
Mindske risikoen for udvaskningstab af N i vækstsæsoner med overskudsnedbør ? Tildele N i takt med at kartofler optager N ? Giver mulighed for at justere N mængden efter dyrkningssæsonen ? Større antal knolde pr. plante ? Planteavl

4 Nitrattilførsel [mg pr. dag]:
8.3 1N 33 4N 100 12N 232 28N Planteavl Kilde: J.K. Schørring, KVL

5 Knoldvækst friskvægt pr. knold total knoldvægt (g) Knoldantal og
25 140 20 100 Lav NO3- : Relativ favorisering af knoldvækst Høj NO3- : Af topvækst 15 friskvægt pr. knold Knoldantal og total knoldvægt (g) 60 10 5 20 50 100 150 200 250 mg nitrat pr. dag total knoldvægt vægt pr. knold antal knolde Planteavl Kilde: J.K. Schørring, KVL

6 Markforsøg med delt N til kartofler
Tuber Yield 10 20 30 40 50 60 100 150 Fertilizer N [kg / ha] kg N/ha Knoldudbytte, t/ha tuber size classes 5 10 15 20 25 30 35 A B C kg / parcel under 35 35-40 40-55 55 op D E Knoldstørrelsesklasser Tuber Yield after Split N Application 40 41 42 43 44 45 46 47 A B C Knoldudbytte, t/ha D E Delt N tilførsel negativ virkning på knoldudbytte (især klasse 40-55) 140 kg / ha 105 kg / ha dag 0 dag 27 dag 43 A B C dag 0 dag 27 D 105 E Planteavl Kilde: J.K. Schørring, KVL

7 Planteavl

8 Eftergødskning med kvælstof
Kg N/ha Udbringes senest Nedbørssum: 80-90 mm mm Læggekartofler 20 30 25/6 Spisekartofler 30 50 1/7 Fabrikskartofler 40 60 10/7 Planteavl

9 Udgifter til eftergødskning
100 80 60 Udgift til eftergødskning kr. pr. ha, gns. af 4 år 40 20 20 40 60 80 Kg N, eftergødskningbehov hvert 4. år Planteavl

10 Eftergødskning 2 forsøg i 2003
Normalnedbør 45 mm (april-juni) Aktuel nedbør 164 mm Kardal og Producent JB2 Planteavl

11 Eftergødskning 2 forsøg i stivelseskartofler, 2003
700 600 500 Udbytte, hkg knolde 400 300 200 100 20 40 60 80 100 kg N pr. ha Planteavl

12 Eftergødskning 2 forsøg 2003
1600 1400 1200 1000 Netto merudbytte, kr./ha 800 600 400 200 100 200 300 400 500 600 Udgift til gødning + udbringning kr./ha Planteavl

13 Eftergødsning N bortført med knoldene, 2 forsøg 2003
160 140 120 100 80 kg N/ha bortført med knoldene 60 40 20 20 40 60 80 100 120 kg N pr. ha eftergødskning Planteavl

14 Placeret gødskning Skal placeres 5-6 cm til siden og 4-5 cm dybere end knoldene + God starteffekt af P + Mindre udvaskning af N + Mindre ukrudt ÷ Mindre kapacitet ÷ Bøvl med stoppede tragter ÷ Større omkostninger Planteavl

15 Udgifter til placeringsudstyr
1000 800 600 merudgift til placering, kr./ha 400 200 10 15 20 25 30 ha kartofler hvor placeringsudstyr udnyttes Forudsætning: Investering: kr. Afskrivning over 4 år Planteavl

16 Nitrifikationshæmmer
NO3÷ NH4+ ÷ Planteavl

17 Nitrifikationshæmmer, ENTEC
Dimethyl-pyrazole-fosfat, DMPP Kan iblandes flydende og granulerede gødninger med ammoniumkvælstof Forsinker nitrifikationen 4-10 uger 4 forsøg i 2003 i Inova og Sava, Kuras og Kardal JB1, 125 mm mod normalt 50 mm 3 forsøg i 2004 Kuras, JB1, >120 mm inklusive vanding Planteavl

18 N med nitrifikationshæmmer til spisekartofler
600 500 400 Udbytte, hkg knolde 300 ENTEC NS 26-13 200 NS 26-13 100 50 100 150 200 Kg N pr. ha Planteavl

19 N med nitrifikationshæmmer til spisekartofler
500 400 300 ENTEC NS 26-13 Udbytte, hkg knolde mm 200 NS 26-13 100 50 100 150 200 Kg kvælstof pr. ha Planteavl

20 N med nitrifikationshæmmer til melkartofler
100 80 ENTEC NS 26-13 60 Udbytte, hkg stivelse NS 26-13 40 20 50 100 150 200 250 Kg kvælstof pr. ha Planteavl

21 Nitrifikationshæmmer ENTEC 4 forsøg i 2003
Ingen synlig farveforskel i marken Lidt senere afmodning med ENTEC Tendens til højere udbytte for ENTEC men ikke statistisk sikkert Spisekartofler Samme udbytte med kg N mindre Melkartofler Samme udbytte med kg N mindre Ikke statistisk sikker forskel Planteavl

22 3 Forsøg 2004 Ubehandlet 100 kg N 200 kg N ENTEC NS 26-13 NS 26-13
bredspredt placeret Planteavl

23 Placering af N til melkartofler
750 700 650 600 Udbytte, hkg knolde 550 bredspredt 500 placeret 450 400 50 100 150 200 250 Kg N pr. ha Planteavl

24 Nitrifikationshæmmende N til melkartofler
bredspredt 700 650 600 Udbytte, hkg knolde 550 NS 26-13 500 ENTEC NS 26-13 450 400 50 100 150 200 250 Kg N pr. ha Planteavl

25 Nitrifikationshæmmende N til melkartofler
placeret gødskning 750 700 650 600 Udbytte, hkg knolde 550 NS 26-13 500 ENTEC NS 26-13 450 400 50 100 150 200 250 Kg N pr. ha Planteavl

26 Nedbør og fordampning 2004 AMIS grid 1309 Planteavl

27 AMIS grid 1309 Planteavl

28 Eftergødskning? Delt gødskning? Placering? ENTEC?
Planteavl

29 Gødningsstrategier 2004 Planteavl

30 K til spisekartofler Påvirker udbyttet positivt
Tørstofprocenten påvirkes positivt Udkogningsgraden opvirkes positivt Risikoen for mørkfarvning påvirkes positivt klorid påvirker smagsoplevelsen negativt Tilføres ad én gang ved lægning Planteavl

31 Mørkfarvning efter kog
Planteavl

32 Mørkfarvning efter kog
A) Jern + citronsyre = farveløs forbindelse B) Jern + chlorogensyre = mørkfarvet forb. A) reaktion sker frem for B) reaktion Chlorogensyre/citronsyre bestemmer farven Lavt forhold = ingen mørkfarvning Højt forhold = mørkfarvning Planteavl

33 Mørkfarvning efter kog
Chlorogensyre/citronsyre Sortsbestemt Klima Voksetid Kalium-Magnesium Planteavl

34 Fosfor – effekt og behov
Ingen kortsigtet merudbytte for P Ingen væsentlig kvalitetsforbedring Kartofler bortfører kg P Erstatningsgødskning på normal frugtbar jord P bredspredes inden lægning Husk P ved placeret gødskning Planteavl

35 Bredspredt Mg til stivelseskartofler 3 fs. 2003 Placeret Mg til
600 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 500 Hkg knolde 400 300 200 Kg Mg pr. ha Kg Mg pr. ha Planteavl

36 Svovl til kartofler S tabes ved udvaskning om vinteren
300 hkg knolde optager kg S Ingen S i husdyrgødning 100 kg kloridfattig K følger 50 kg S Husk S til økologiske kartofler Planteavl

37 Mg og Mn til kartofler Planteavl

38 Planteavl


Download ppt "Gødningsstrategier i kartofler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google