Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kemikalieinspektionens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kemikalieinspektionens."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kemikalieinspektionens tilsyn med kemikalieloven Dorrit Skals, Kemikalieinspektionen 15. Marts 2013 Temamøde om biocider - Detailhandel

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 2 Kort om Kemikalieinspektionen •Fører tilsyn med kemikalieloven og kemikalieforordninger (ca. 60 reguleringer) hos importører, producenter, forhandlere og brugere af kemikalier i Danmark •Gennemfører i snit 14 årlige tilsynsprojekter •Sagsbehandling af ca. 250 indberetninger årligt om ulovligheder •Sagsbehandling af ca. 350 RAPEX om risikoprodukter med indhold af kemikalier •Udstedelse af tilladelser/meddelelser til salg/anvendelse af gifte •Internationalt og nationalt samarbejde om kontrol •Information om kontrollen og resultaterne

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 3 Tilsynsområder • REACH, Annex XVII - CLP • Pesticider - Biocider • Ozonlagsnedbrydende stoffer - Drivhusgasser • Kosmetik - Produktsikkerhed - Legetøj • Detergenter • PIC - POP • RoHS – Batterier - WEEE • Danske særregler: bly, kviksølv

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 4 Prioritering af kontrollen Tilsynskampagner – tidsbegrænset stikprøvekontrol med et prioriteret område – risikobaseret kontrol •Regelområder, hvor overtrædelser af lovgivningen er mest alvorlige – sundhed – miljø •Produktområder, hvor en eksponering for ulovlige produkter er mest alvorligt – børn - grundvand •Virksomhederne – sandsynligheden for overtrædelser Sagsbehandling af indberetninger •Fra forbrugere, virksomheder, NGO´er, pressen, andre myndigheder

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 5 Tilsynsmetoder •Mindst indgribende kontrol •Skrivebordskontrol og/eller tilsynsbesøg •Varsling af besøg ifølge retssikkerhedsloven •Uvarslet besøg, hvis behov for øjebliksbillede •Må udtage prøver på importørens/producentens regning til videre undersøgelse eller dokumentation •Må konfiskere produkter, hvis det vurderes at produkterne vil blive solgt/anvendt og ikke destrueret/eksporteret

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 6 Håndhævelse af overtrædelser •Lovliggøre ulovlige forhold •Indskærpe salgsforbud af ulovlige produkter •Påbud om tilbagetrækning af ulovlige produkter •Påbud om tilbagekaldelse af produkter, som udgør en risiko •Advarsler til brugerne om produkter, der udgør en risiko •Påbud om destruktion af ulovlige produkter •Politianmelde ved alvorlige eller gentagne overtrædelser

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 7 Internationalt samarbejde Samarbejdsnetværk •Forum - REACH, CLP •CLEEN - biocider, ODS, POP •PEMSAC - kosmetik •RoHS netværk •Nordisk kemikalietilsynsgruppe

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 8 Nationalt samarbejde •Arbejdstilsynet - REACH, gifte •Søfartsstyrelsen - REACH, ODS •Energistyrelsen - REACH •NaturErhvervstyrelsen - pesticider •Sikkerhedsstyrelsen - RAPEX, legetøj, fyrværkeri, elektronik •Sundhedsstyrelsen – kosmetik, medicinsk udstyr •SKAT - REACH, pesticider, biocider, ODS, gifte, PIC

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 9 Information om tilsynsarbejdet nationalt og internationalt •Årsstatus, afrapportering om resultatet af alle tilsynskampagner og andre tilsynsaktiviteter på www.mst.dkwww.mst.dk •Arbejdet i Forum: www.echa.europa.euwww.echa.europa.eu •Arbejdet i CLEEN: www.cleen-europe.euwww.cleen-europe.eu

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 10 Biocid produkt kontrol PT4 PT9PT10 PT11PT13 PT15 PT16PT17PT20 PT21PT23 23 produkt typer Klassificering og mærkning Reklamering Kontrol af aktivstoffer Registrering i produktregistret

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 11 Tidligere biocidkontrolprojekter 2006 - Algemidler til tage 2007 - træbeskyttelsesmidler 2007 – Biocidmidler i detailhandlen 2009-2010 – Poolkemikalier (Nordisk tilsynsprojekt) 2010 – Bundmaling (TBT) 2011 – Biocidmidler i supermarkeder og byggemarkeder 2011 – Eurobiocider (CLEEN)

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 12 Biocidkontrolprojekter i 2013 • Etikettekontrol af nationalt godkendte biocid- og pesticidmidler • Skadedyrsbekæmperes brug af biocid- og pesticidmidler • Aktivstoffer i godkendte biocidmidler, analyseprojekt • Aktivstoffer i biocidmidler, der er anmeldt til produktregisteret • Kontrol af blandinger (rengøringsmidler) med ekstrem pH(detailhandel samt producenter og importører). • Indberetningskontrol

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 13 Anbefalinger til detailhandlen •Nationalt godkendte produkter er mærket med godkendelsesnummer. Etiket og anvendelsesoplysninger kan findes på: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Find+g odkendt+bekæmpelsesmiddel/GodkebtBekaemp.htm http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Find+g odkendt+bekæmpelsesmiddel/GodkebtBekaemp.htm •Nogle produkter er mærket med holdbarhedsdato (musekorn mv.) •Andre biocidprodukter skal følge generelle regler om faremærkning mv. •Ekstrem PH ( 2 eller derunder eller 11,5 eller derover) •Børnesikrede lukninger (Ætsende produkter) •Følbare advarsler (Meget brandfarlige, Ætsende eller sundhedsskadelige stoffer og produkter) •Giv kun anbefalinger til den anvendelse produktet er godkendt til eller den anvendelse der er tiltænkt ved markedsføringen af et produkt

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 14 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kemikalieinspektionens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google