Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema 2: Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema 2: Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur"— Præsentationens transcript:

1 Tema 2: Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur
Tema 2: Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur? Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

2 Program Tanker siden sidst
Dagens tema: Personlighedsforstyrrelsen emotionelt ustabil personlighedsstruktur? Om personligheden Om personlighedsforstyrrelser Teorier om årsager Fælles refleksioner Forslag til hjemmeopgave Tak for i dag Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

3 Siden sidst Spørgsmål og kommentarer siden sidst? Hjemmeopgave
Opfølgning på hjemmeopgaven kan være: Runde, hvor hver deltager deler en enkelt tanke/oplevelse eller ny erkendelse med gruppen Eller: Hvordan er det gået med at løse den? Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 3

4 Hvad er borderline? Hvad ved I allerede? 4
Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 4

5 Hvad er borderline? Myter eller fakta?
Det er kun piger, der får diagnosen? Det er alt sammen mors skyld? Selvskadende adfærd ses kun ved denne problematik? Det er en kronisk tilstand? Osv. Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 5

6 Om personlighed Ordet stammer fra det latinske ord persona, som refererede til den maske skuespillere havde på i antikkens teater. Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 6

7 Personlighed Personligheden er:
Bestemte egenskaber som kommer til udtryk gennem vedvarende karakteristiske og sammenhængende træk i individets adfærd Et udtryk for den måde vi over en længere periode tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser på i forskellige situationer Et udtryk for vores selvopfattelse, vores billede af, hvem vi er og for den måde, vi forholder os til andre mennesker på Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 7

8 Personlighedsforstyrrelser
En kort definition: ”Forskellige mønstre, der fører til, at personlighedssystemet fungerer på en ikke hensigtsmæssig måde i forhold til sit miljø” Millon og Davis Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 8

9 Personlighedsforstyrrelser, fortsat
De (aktuelle) diagnostiske kriterier: Karakteristiske vedvarende mønstre for adfærd og oplevelsesmåde som afviger fra det i kultursammenhængen forventede og accepterede for mindst 2 af følgende områder: Erkendelse, holdning Følelsesliv Impulskontrol og behovstilfredsstillelse Interpersonelle forhold Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur Version oktober 2012 9 9

10 Personlighedsforstyrrelser, fortsat
De diagnostiske kriterier, fortsat: Adfærden er gennemgribende unuanceret, utilpasset, uhensigtsmæssig Adfærden går ud over patienten selv eller omgivelserne Varighed siden barndom eller tidlig ungdom Anden årsag/sygdom skal være udelukket Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 10

11 Personlighedsforstyrrelser, fortsat
Afvigelse i erkendelse og holdning: Måden man opfatter begivenheder på Forventninger man har til hvordan livet former sig Måden man forarbejder og bearbejder information og indtryk på Måden man organiserer tankeindhold eller måske har besvær hermed Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 11

12 Personlighedsforstyrrelser
Afvigelser i følelsesliv Måden man opfatter og regulerer sine følelser på. Hvis vi oversvømmes af følelser (underregulering) Hvis vi ikke mærker vores følelser (overregulering) Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 12

13 Personlighedsforstyrrelser
Afvigelse i impulskontrol og behovstilfredstillelse Evnen til at udsætte og give slip på indre tilskyndelser Tendens til at handle impulsivt uden tanke for konsekvenserne Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 13

14 Personlighedsforstyrrelser
Afvigelse i interpersonelle forhold Måden vi forholder os til andre mennesker Tilsigtede såvel som utilsigtede konsekvenser af vores måde at forholde os til andre på Evner til konfliktløsning Inddragelse af andre i forbindelse med behovstilfredsstillelse Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 14

15 Typer af personlighedsforstyrrelser
Paranoid personlighedsstruktur (mistænksom, projicerende) Skizoid personlighedsstruktur (tilbagetrukket, isoleret) Dyssocial personlighedsstruktur (beregnende, følelseskold) Emotionelt ustabil personlighedsstr. ( impulsiv, skiftende) Impulsiv type Borderline type Histrionisk personlighedsstruktur (flyvsk, centrumssøgende, ”falsk”) Tvangspræget personlighedsstruktur (overdreven perfektionistisk, tør) Ængstelig (evasiv) personlighedsstr. (meget sky, mindreværdsfølende) Dependent personlighedsstruktur (afhængig, undgår ansvar) Diagnoser i ICD-10 Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 15

16 Emotionelt ustabil personlighedsstruktur
Impulsiv type: > 3 af følgende, heraf altid (2) tendens til at handle impulsivt og uoverlagt stridbarhed især ved impulsfrustration affektlabilitet, eksplosivitet manglende udholdenhed ustabilt og lunefuldt humør Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 16

17 Emotionelt ustabil personlighedsstruktur
Borderline-type: Foruden 3 fra impulsiv type, mindst 2 af følgende: forstyrret og usikker identitetsfølelse tendens til intense og ustabile forhold til andre udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene tendens til selvdestruktivitet kronisk tomhedsfølelse Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 17

18 Fakta: Der er mange forskellige måder at få diagnosen Borderline på
(256 forskellige kombinationer) Der er aldrig to mennesker som er helt ens Har man borderline/emotionelt ustabil personlighedsstuktur eller er man borderliner? 256 forskellige måder: Der er 256 forskellige kombinationer af de diagnostiske kriterier Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

19 Flere fakta 10-13% af befolkningen opfylder kriterierne for en eller flere personlighedsforstyrrelser Hyppighed af emotionelt ustabil personlighedsstruktur er ca. 1,5%. Nok større i den industrialiserede verden præget af opbrud i normer og værdier Risikofaktor: ADHD (ca. 25 %) Forveksles ofte med depressioner, bipolære, ADHD, PTSD, misbrug (differentialdiagnoser) 15-20% af alle patienter i psykiatrien har diagnosen borderline. Mindst 1/3 af alle med personlighedsforstyrrelser får denne diagnose. Det er den langt hyppigste behandlede personlighedsforstyrrelse. Flere (x3) kvinder end mænd Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

20 Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type
Centrale vanskeligheder Karakteristiske symptomer Problemer med opmærksomhedskontrol under følelsespres Handler uoverlagt og impulsivt Pengeforbrug, sex, alkohol- eller stofmisbrug, ædeflip Manglende udholdenhed Dissociation Følelses-reguleringsproblemer Stormfulde, ustabile følelser Intens dysfori, irritabilitet elle angst Upassende intens vrede eller besvær med at kontrollere vrede Kronisk følelse af tomhed Periodiske forstyrrelser i tænkningen ”Sort-hvid” tænkning Mistænksomhed overfor andre Usikkerhed på sig selv Mikropsykose Problemer med relationer Problemer med intime relationer Ustabile, intense og stormfulde forhold Desperate anstrengelser for at undgå at forladt/angst for at være alene. Problemer med identitetsfølelsen Usikkerhed i forhold til, hvem man selv er Svingende oplevelse af andre Skiftende mål Handout Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 20

21 Sociale og psykiske omkostninger af personlighedsforstyrrelser
Mangelfuld følelsesmæssig udvikling Manglende eller mangelfuld uddannelse Ustabil arbejdstilknytning eller arbejdsløshed Overfald/fysiske overgreb Kriminalitet og tilbagefald i lovovertrædelser Familieproblemer og overgreb på familien (fysisk/seksuelt) Forsinket helbredelse og inkomplet helbredelse ved andre psykiatriske lidelser Misbrug Selvmordsforsøg Hyppigere lægebesøg Vanskeligheder i sociale og psykiatriske behandlingsinstitutioner Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

22 Biologisk og psykologisk sårbarhed
Teorier om årsager Arv Tidlige oplevelser Biologisk og psykologisk sårbarhed Sårbarhed Stress Udløsende begivenhed Biologiske faktorer Aktivering af stresssystemer, der påvirker hjernens signalstoffer Psykologiske faktorer Negative følelser ved tab og nederlag Negative tanker Håbløshed Inaktivitet Sociale faktorer Konflikter Mgl. social støtte Manglende evne til at opfylde rolleforpligtelser E. Hougaard Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

23 Her kunne evt. tilføjes teorispecifik model tilpasset lokale forhold
Teorier om årsager Her kunne evt. tilføjes teorispecifik model tilpasset lokale forhold [Se fx i værktøjskassen] Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 23

24 Tilknytningsteori Flere opvæksttraumer: separation, fysiske og seksuelle overgreb. ”Overinvolvering”, ”desorganiseret” eller ”distanceret” tilknytning. Barnet bruger kræfter på at forholde sig til forældres tilknytningsmønster end på egen udforskning i livet. Fører til defekt ”mentalisering”: ustabilt selv og vanskelig ”interpersonel fortolkning”. Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

25 Hjemmeopgave Hvordan og hvornår kommer dine symptomer til udtryk i dagligdagen? Du kan eksempelvis prøve at Registrere situationer, hvor symptomerne er på spil? Hvilke følelser, kropslige fornemmelser og tanker lå forud for din adfærd? Hvilke konsekvenser er der af din adfærd - på kort og på lang sigt? Bemærk: Brug eventuelt den kognitive diamant i værktøjskassen i introduktionen af hjemmeopgaven Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 25

26 Hvad var nyt/overraskende? Hvad var særligt brugbart?
Tak for i dag Hvad var nyt/overraskende? Hvad var særligt brugbart? Hvad var mindre brugbart? Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur Version oktober 2012 26


Download ppt "Tema 2: Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google