Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 7: Ufuldkommen konkurrence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 7: Ufuldkommen konkurrence"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 7: Ufuldkommen konkurrence
Disposition 0. Nobelpris i økonomi… Monopolistisk konkurrence (og repetition) Gruppearbejde Oligopolistisk konkurrence Oligopolistisk konkurrence som spilteori Tilbagemelding på opgaver i indkomst- og substitutionseffekter Opsamling på feed-back Repetition af hvad eksamen går ud på ift. kurver og udledninger

2 0. Nobelpris i økonomi Hvornår markeder fungerer godt og mindre godt… (bemærk igen det snævre fokus på markeder – også i frontforskning) Hvad sker der med markeder, hvor den ene part har en viden, som den anden ikke har… (brugte biler…) Antagelsen om perfekt information? Teorien bruges til at blive opmærksom på: hvad hvis denne antagelse ikke holder? Hvordan fungerer sådanne markeder? Og hvordan kan man få dem til at fungere bedre? (Hvordan kan man afsløre den skjulte viden?)

3 1. Monopolistisk konkurrence
Modellens vigtigste antagelser: Mange producenter på markedet, men: Produktvariation: Hvert firma producerer sit eget særlige produkt. Har en aftagende efterspørgselskurve (dvs. at en lavere pris fører til en øget efterspørgsel), og produktet er meget priselastisk (flad kurve), fordi der er nære substitutter. Prisvariation: Firmaet foretager sine beslutninger vedr. pris og mængde uafhængigt af sine konkurrenter og derfor baseret på egne (og ikke andres) efterspørgsels- og omkostningskurver.

4 1. Monop… og repetitionsspørgsmål
Hvordan så efterspørgselskurven ud for den enkelte virksomhed under fuldkommen konkurrence? Hvorfor? Hvordan så den ud for industrien som helhed under fuldkommen konkurrence?

5 1. Monopolistisk konkurrence
Figur 1, (i) trin for trin Hvorfor ser MC-kurven ud, som den gør? Hvorfor påvirkes den ikke af konkurrencesituationen? Hvorfor ser ATC-kurven ud, som den gør? Efterspørgselskurven var som sagt flad Hvad sker der, hvis virksomheden øger sin pris lidt? Eller sænker?

6 1. Monopolistisk konkurrence
I et givet punkt udtrykker MR-kurven, hvordan omsætningen påvirkes, hvis prisen eller mængden ændres. Jo mere man øger produktionen/mindsker prisen – jo mindre tilvækst i omsætning Og man stopper, når MC = MR Hvorfor? Ren profit – det blå

7 1. Monopolistisk konkurrence
Figur 1 (ii): Ren Profit tiltrækker flere leverandører Øget udbud og lavere pris (udbudskurven bliver mere lodret og skydes til venstre) Profitten forsvinder, og virksomhedens produktion falder Producerer ikke længere, hvor gennemsnitsomkostningerne er lavest

8 Figur 9-1: Ligevægt for en typisk virksomhed under monopolistisk konkurrence
Ren profit tiltrækker nye producenter hvorved efterspørgselskurven rykker til venstre Overskudskapacitet (qC - qL) -> manglende udnyttelse af stordriftsfordele

9 1. Monopolistisk konkurrence
Er den overskydende kapacitet ikke udtryk for ressourcespild? Eller er det bare mangfoldighed i vareudbudet, som ’koster’? Hvorfor hedder det monopolistisk konkurrence? Det refererer til (ii). Kan I finde nogen eksempler på monopolistisk konkurrence? (Bortset fra restauranter – jeg kan ikke…).

10 2. Gruppearbejde opgave 2, p. 76 i ’Eksamens- og prøveopgaver’
Lav en skriftlig besvarelse, som I afleverer til mig i dag, og som jeg kommenterer på i en senere lektion Bemærk i øvrigt – ofte eksamensopgave i markedsformer (fuldkommen, monopol osv.)

11 3. Oligopolistisk konkurrence
Modellens antagelser: Få, men konkurrerende virksomheder -> at man iagttager hinanden priserne er administrerede produkter er differentierede Hvordan kan man se og måle, at der er oligopolistisk konkurrence i virkeligheden?

12 3. Oligopolistisk konkurrence
Hvorfor opstår store firmaer, som så bliver oligopoler? - naturlige og firmaskabte årsager Hvordan kan oligopoler undgå entry? variere på deres kærneprodukt i en uendelighed og derved have en hel serie af produkter skabe høje faste omkostninger (reklame, at man er nødt til at have mere end et produkt) løbende at udvikle nye produkter og være i front teknologisk Hvad går teorien om ’contestable markets’ ud på? (’markeder, som kan anfægtes’) - At der er så let adgang til markedet, at det holder oligopolerne i skak (lav ren profit da adgang ellers for attraktivt)

13 3. Oligopolistisk konkurrence
Er oligopoler et samfundsøkonomisk problem? Skal man søge at skabe fuldkommen konkurrence? Er det muligt? Hvad er problemet ved oligopoler?

14 4. Oligopolistisk konkurrence som spilteori
Konkurrence eller samarbejde? Hvis alle virksomhederne samarbejder => samarbejdsløsning = monopolstatus, jfr. teorien om karteldannelse (ulovligt) Hvert oligopol har incitament til at bryde samarbejdet => endnu større ren profit Ingen samarbejde => en ikke-samarbejdsligevægt = Nash-ligevægt

15 Figur: 9.2: Samarbejde eller konkurrere – og Nash-Ligevægten

16 5. Gruppearbejde Opgave 1, p. 203 – den er svær. Den skal læses på den måde, at i (i) hvis A vælger at være passiv og X at være aggressiv, så får A 50 og X 150. I skal finde ud af, om der er en dominerende strategi for begge virksomheder, og om der er ligevægte Opgave 6 – her skal I finde ud af, hvorfor ikke-prismæssig konkurrence (definer begrebet først) er vigtig, når få virksomheder konkurrerer.

17 6. Indkomst- og substitutionseffekt
Jeg har ikke rettet opgaverne… (beklager skrivefejl i to første opgaver…). Men skimmet svar… flere fejl end jeg havde regnet med… Repetition af Engel-kurven (p. 74)

18 6. Indkomst- og substitutionseffekt
Nogle udvalgte sande: En inferiør vare er en vare, hvor efterspørgslen direkte falder, når indkomsten stiger. Inferiøre varer var en gang normale varer, men fordi vi er blevet rigere, er vores efterspørgsel efter dem lavere i dag, end de var, da vi var fattigere. En normal vare er en vare, som er mere almindelig end inferiøre varer.

19 6. Indkomst- og substitutionseffekt
Efterspørgslen efter en normal vare stiger, når indkomsteffekten er positiv, men ofte stiger efterspørgslen mindre, end det indkomsten stiger. Det afgørende er, at der er en positiv sammenhæng. Når indkomsteffekten er negativ, vil efterspørgslen efter inferiøre varer – alt andet lige - stige. Når prisen falder på en vare, vil efterspørgslen efter den stige – både som følge af indkomst- som substitutionseffekten.

20 7. Opsamling på feed-back
Ikke kedeligt… Gruppearbejde godt Lav gruppearbejde om eksamensopgaver Bruge danske begreber Flere skriftlige svar på opgaverne Diskussionerne på klassen forvirrer Undgå spørgsmål uden svar… (svar på tavle!) Godt ikke kun pensum og bog Hvad med alle kurverne?

21 8. Om eksamen og kurver Skriftlig eksamen – se eksamenshæftet
Mundtlig eksamen: I bestemmer selv hvilke (og hvor mange) kurver, I vil bruge i jeres projekt (og gør det kun, når det er relevant – undgå påklistrede kurver) Jeg formulerer et 15 minutters spørgsmål, hvor der ikke pludselig dukker kurver op, jeg ikke har gennemgået Ikke interesseret i udledninger af kurver (ikke et matematikfag), men økonomisk brug af… Centralt: at kurverne ikke blokerer for læsningen (p.s. bruger I bogens hjemmeside?)


Download ppt "Lektion 7: Ufuldkommen konkurrence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google