Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jordvand, grundvand og overfladevand + Vandets bevægelser i jorden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jordvand, grundvand og overfladevand + Vandets bevægelser i jorden"— Præsentationens transcript:

1 Jordvand, grundvand og overfladevand + Vandets bevægelser i jorden

2 Jordvand, grundvand, overfladevand – alt sammen afstrømning – men hvad er hvad?
Vandet på jordoverfladen – normalt begrænset til ferskvand, og kun vand i flydende form (altså ikke skyer, is og havvand). Overfladevandet er det, vi finder i søer, moser og vandløb. Overfladevandet er normalt mere urent end grundvand. Grundvand Det vand i jorden, hvor alle porer (hulrum) er vandfyldte over længere tid Det vand i jorden under grundvandsspejlet Toppen af grundvandsspejlet er dér, hvor vandspejlet vil stå, hvis man graver et hul på stedet. Grundvandet er i Danmark vores drikkevandsressource. Jordvand Det vand, der er i jorden mellem jordoverfladen og grundvandsspejlet Jordvandet er vand i jorden, hvor alle porer (hulrum) i jorden ikke er vandfyldte. Jordvandet er normalt det, planterne skal leve af, når det ikke lige regner.

3 Jordvand Hvad består jord af? Mineralske partikler Organisk stof Luft
Ler (<0,002 mm), silt (0,002-0,02 mm), sand (0,02-2 mm), grus (2 mm – 2 cm) og sten (>2 cm) Organisk stof Rødder, døde planterester, organismer i jorden Luft Vand

4 Jordvand: Porer (hulrum) i jorden
Grovporer Diameter: Over 0,030 millimeter Typisk regnormegange, rodgange og sprækker i jorden Grove mellemporer Diameter: 0,003-0,030 millimeter Mellemrum mellem sandkorn Fine mellemporer Diameter: 0,0002-0,003 millimeter Mellemrum mellem silt- og lerpartikler Finporer Diameter: Mindre end 0,0002 mikrometer (0,2 mikrometer) Overfladen af lerpartikler

5 Jordvand: Porer (hulrum) i jorden
Grovporer Oftest luftfyldte (vand over markkapacitet) Markkapacitet Grove mellemporer Let tilgængeligt vand Plante-tilgængeligt vand (PTV) Fine mellemporer Svært tilgængeligt vand Visnegrænse Finporer Utilgængeligt vand

6 Jordvand i forskellige jordtyper
Sandjord Den plantetilgængelige vandmængde afhænger altså af: Jordsammensætningen (varierer fra sted til sted og med dybden). Jo større porøsitet (porerumfang), jo større mængde luft eller vand i jorden. Lerjord Svær lerjord

7 Grundvandet Hvor kommer det fra?
Fra infiltration af overfladevand (fra nedbør, søer, vandløb og havet) Hvor løber det hen? Til dybere grundvandsmagasiner, Til havet Opad, hvis fordampningen er stor Tænk på vandets kredsløb og vandbalancen. Primær drikkevands-forsyning

8 Miniøvelse Markér jordvand og grundvand. Markér grundvandsspejlet.
Hvilken slags vand skal planterne øverst leve af? Jordvand (ikke alle hulrum er vandfyldte) Grundvandsspejlet (alle hulrum er vandfyldte under denne linje) Grundvand (alle hulrum er vandfyldte her)

9 Vandets bevægelser Vandet følger tyngdekraften
(Niagara Falls, Canada) - Medmindre vandets vægt er lille (lille tyngdekraft) og jordens tilbageholdelsesevne er stor

10 Vandets bevægelser i jorden
Overfladevand Jordvand Grundvand Grundvandsspejlet er over jordoverfladen: Kildevæld (eller artesisk kilde)

11 Kildevæld (Michigan, USA)

12 Vandets bevægelser i jorden
Grundvandstilstrømning til vandløb

13 Når grundvandet løber til et vandløb:
… udgør det en stabil del af vandløbets vandføring (grundvandet udgør base flow). Resten er overfladevand.

14 Vandets bevægelser i jorden
Grundvandstilstrømning væk fra vandløbet

15 Når grundvandsspejlet er under vandløbets bund…
Idaho, USA Okavango-deltaet, Botswana …mister vandløbene vand til jorden nedenunder!

16 Hvor får vandløbene deres vand fra?
Overfladevand Fra vandløbets topografiske opland (det område, hvor vand på jordoverfladen vil løbe nedad til vandløbet). Oplande afgrænses af vandskel. Grundvand Fra vandløbets grundvandsopland (det område, hvor grundvandet løber mod vandløbet).

17 Her er et topografisk opland
Arresøs topografiske opland – det område, hvor overfladevand vil løbe ned mod Arresø.


Download ppt "Jordvand, grundvand og overfladevand + Vandets bevægelser i jorden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google