Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektlederen som procesleder for øget engagement

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektlederen som procesleder for øget engagement"— Præsentationens transcript:

1 Projektlederen som procesleder for øget engagement
Kursus for projektledere 17 maj 2010 Projektlederen som procesleder for øget engagement

2 Baggrund for denne præsentation:
Jeg er i et uddannelsesforløb som proceskonsulent. Grunden til, at jeg synes det er vigtigt at bruge tid og energi på en proceskonsulent uddannelse er, at jeg tror på, det kan gøre mig til en mere efficient projektleder og mulighed for at fungere som proceskonsulent for andre (projekt)ledere. I min optik skal en leder udvise leadership, og ”leaders are the ones with followers”*. Et af bidragene til at skabe ”followers” på, er at være god til at styre de processer, der udgør et projekt. *Hamal

3 Eksempel: Projektlederen sidder med det store overblik og udarbejder den store plan, som alle skal arbejde efter => en meget top-down proces, som forudsætter at projektlederen har indgående kendskab og ved (næsten) alt. Hvis han/hun beder om hjælp til planlægningen, mødes det med undren…. Ved du ikke hvad jeg laver? Men indkalder man til planlægningsworkshop, er det straks en anden sag. Imidlertid skal man jo være rigtig god til at styre processen i eksempelvis en planlægningsworkshop for at det er folks tid værd, og der kommer en fantastisk plan ud af, som alle er begejstrede for.

4 Formål med præsentationen:
At give jer indsigt i proceskonsultations verden, hvad det handler om, og et enkelt lille værktøj til at tage med hjem. Forventet resultat: At I få en oplevelse af hvordan proceskonsultation kan bruges til at involvere og engagere projektdeltagerne. Hypotesen er at involverede og engagerede projektdeltagere bidrager mere til at gøre projektet til en success.

5 Hvad er en proces: I nudansk ordbog: en fremskriden Process (From Wikipedia, the free encyclopedia) Process or processing typically describes the act of taking something through an established and usually routine set of procedures to convert it from one form to another, as a manufacturing or administrative procedure

6 Hvad er Proceskonsultation?
What goes on between a helper and the person or the group being helped is proces consultation...how things are done, not what is done (Schein, 1999). •Metoder og forståelser til at skabe/styre lære-og udviklingsprocesser •Det modsatte af indhold -måden vi gør ting. •Kobles i praksis til indhold (elementer af undervisning, temadiskussioner og beslutninger (f.eks. strategiafklaring, udviklingsarbejder, diskussioner om ledelse m.m.))

7 Tre Procesniveauer i Proceskonsulentens Arbejde
1. In the momentfacilitation (”Jeg får ikke noget ud af dette. Vi har prøvet det før”) 2. Meeting facilitation (processen til seminaret..) 3. Procesdesign (planlægning af hele interventionen fra a-z) Pearce 2005

8 Appreciative Inquiry - en Proces-og Udviklingsmodel
Otte Anerkendende Grundantagelser i AI Det vi fokuserer på bliver vores virkelighed. I ethvert system, organisation eller gruppe er der noget der fungerer. Virkelighed bliver skabt i nuet af mennesker, og der er mange virkeligheder. I en proces, hvor der stilles spørgsmål til et system, organisation eller gruppe vil der ske en påvirkning. Mennesker har mere selvtillid når de udforsker fremtiden, hvis de tager udgangspunkt i en virkelighed de kender og som fungerer. Det som tages med fra fortiden bør være det bedste. Det er vigtigt at prise/værdsætte forskellighed. Sproget vi bruger skaber vores virkelighed. Inspireret af Sue Hammond 1997

9 APPRECIATIVE INQUIRY - 5F MODELLEN
Fase 1: Fokuser Udvælg fokusområde, hvor vi ønsker at skabe udvikling: Hvilke områder er aktuelle? Hvor kan vi skabe størst effekt? Fase 5: Frigør At lave handleplaner Hvad er vores næste skridt? Hvad skal der gøres? Hvem gør hvad? Fase 2: Forstå Undersøg vores erfaringer: Hvornår får vi det til at lykkes Hvad er det, vi gør her? Hvad gjorde det muligt 4: Fastslå Fastslå målsætninger Hvad vil vi satse på? Hvad er vores målsætninger? Fase 3: Forestil Fokus på det, vi ønsker at opnå Hvor vil vi gerne hen? Forestil at vi lykkes med det –hvordan ser det ud? Kilde: Rambøll Attractor 2010

10 Måske kender I det allerede fra jeres dagligdag?
– at ved at styrke drømmene og styrkerne, får man mere engagerede medarbejdere, som leverer bedre resultater… “ .....vil du bygge et skib, så saml ikke folkene sammen til at hente tømmer, tilvirke værktøjer eller uddelegere opgaver; Lær dem længslen efter det åbne hav....“ Antoine de St. Exupery. (Den lille Prins)


Download ppt "Projektlederen som procesleder for øget engagement"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google