Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overbefolkning og migration

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overbefolkning og migration"— Præsentationens transcript:

1 Overbefolkning og migration
Anders KJ, Finn, Henrik K, Kim E, Mathias K og Mikael

2 Indhold Titi fra Afrika Jordens befolkning før, nu og i fremtiden
Demografi til husbehov Malthus’ befolkningsteori Demografisk transition Befolkningsprognoser Miljøet lider Migration Tre typer migranter Baumanns mobilitetshieraki Push-pull teorier og netværksteorier Fordele og ulemper for modtagerlandet Fordele og ulemper for afsenderlandet Restriktioner og flygtninge Mulige DIO-emner Mulige problemformuleringer

3 Titi fra Afrika 81 flygtninge, heriblandt Titi – Italien 5 overlevende
Årligt emigrere mennesker fra Afrika og Mellemøsten

4 Jorden befolkning før, nu og i fremtiden
FN – Befolkningsprognose (World Population Prospects) Prognoser frem til år 2050 1950 – Verdensbefolkning på ca. 2,5 mia. 1990 – Verdensbefolkning på ca. 5 mia. 2010 – Verdensbefolkning på ca. 7 mia. Ulande – 40% under 15 år Svært at sørge for skole og arbejde

5 Demografi til husbehov
Fertilitet – ulande idag 4,39 børn – ,41 børn Dødelighed Middellevetiden Demografisk transition

6 Malthus’ befolkningsteori
Eksponentiel stigning i befolkningstallet Mangel på fødevarer Teknologi – effektivisering

7 Demografisk transition
Industrialiseringsfase Dødsraten falder Fertiliteten falder

8 Befolkningsprognoser
Lang industrialiseringsfase Dødsraten falder Fertiliteten falder meget senere

9 Miljøet lider De fattige lande vil have del i den rige verdens goder
Hver enkel person, forurener mindre, men befolkningstallet stiger mere = Mere forurening Kina – 1 nyt kulfyret kraftværk om ugen Fattige mennesker, vil i fremtiden være utilfredse og søge mod den rige verden

10 Migration Migration – Vandring Emigration – Udvandring
Immigration – Indvandring

11 Tre typer migranter Legale migranter Illegale migranter Asylansøger

12 Baumans mobilitetshieraki
Forskellen mellem friville og ufrivillige migranter

13 Push-pull teorier og netværksteorier
Push-faktor – Skubber folk ud af landet Pull-faktor – Trækker folk til landet Netværksteorier – få tager til et land, flere og flere følger trop

14 Fordele og ulemper for modtagerlandet
Forskellige holdninger bland landet befolkning Eksempler på fordele: Billig arbejdskraft Dygtige læger Eksempler på ulemper: Trussel mod velfærdssystemet Trussel mod sikkerheden (terror og kriminalitet)

15 Fordele og ulemper for afsenderlandet
Eksempler på fordele: Mange penge retur til landet Folk kommer måske tilbage, med en god uddannelse fra et andet land Eksempler på ulemper: Brain Drain Mange unge forsvinder fra landet

16 Restriktioner og flygtninge
Restriktioner – Sorterer hvem der immigrerer til at land Eks. Dansk statsborgerskabstest

17 Mulige DIO-emner Befolkningsteorier og demografisk transition
Miljøet lider Migranter Push-pull og netværksteorier Fordele og ulemper for afsender- og modtagerlandet

18 Mulige problemformuleringer
Befolkningsteorier: (Historie og IØ) Redegørelse af befolkningsteorier Med udgangspunkt i de forskellige teorier, analysere migrationens indflydelse på landet. Vurdere, hvilke konsekvenser den stigende befolkning kan få for et land, og generelt for miljøet.

19 Fordele og ulemper for afsender- og modtagerlandet: (Historie og IØ)
Redegøre for hvilke lande, der er afsendere og modtagere, og hvilke konsekvenser det har for landene. Analysere, hvorfor folk evt. migrerer til andre lande Vurdere hvad man kan gøre i de forskellige lande, for at mindske migrationen, og efterfølgerne hertil.


Download ppt "Overbefolkning og migration"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google