Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gennemførelsesvejledning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gennemførelsesvejledning"— Præsentationens transcript:

1 Gennemførelsesvejledning
Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen 3. april 2017 Gennemførelsesvejledning Via University College Bioanalytikeruddannelsen. Studievejleder, Lektor og Cand. scient Karin Vilsgaard Ravn

2 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 De næste 30 minutter: Lidt om uddannelsen Værdier i vejledningen Tilrettelæggelse af vejledning Kollektivt, i grupper og enkeltvist Eksempler på tiltag for at øge gennemførelsen

3 Bioanalytikeruddannelsen
Måske bedre kendt som hospitalslaborant Uddannelsen er på 3½ år. 2 års teori på skolen 1½ års praktik

4 Bioanalytikeruddannelsen
Udannelsen er opbygget i 14 moduler Alle moduler indeholder teori på skolen og praktik på et godkendt sygehuslaboratorium. Optag på 128 studerende om året. 80-90 % er piger. 15-40 % er tosprogede. % tallene varierer mellem optagene

5 Gennemførelsesvejledning
Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen 3. april 2017 Gennemførelsesvejledning Formålet er: Fuldført uddannelse med: Størst muligt fagligt udbytte Størst muligt personligt udbytte Understøtte den studerendes evne til at træffe begrundede valg og til at gennemføre uddannelsen. Uddannelsen må gerne være en god tid at tænke tilbage på Begrundede valg: bevidste tilvalg og fravalg

6 Værdier i vejledningen
Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen 3. april 2017 Værdier i vejledningen Fokus på: Hensyntagen til den vejledningssøgendes individuelle behov og situation. Muligheder i stedet for begrænsninger. Menneskers ligeværd og ret til selvbestemmelse Uddannelse af studievejleder. Hensyntagen: dvs. at der bruges meget tid på at spørge og lytte ved alle samtaler Muligheder : fordele er også at det er lettere at spørge ind til mere problematiske forhold, da fokus er på fremtid og handlemuligheder Selvbestemmelse: løsninger skal findes af den studerende selv – (så de virker og kan holdes!) – min opgave som studievejleder er at stille cirkulære og reflekterende spørgsmål, så den studerende hjælpes til at inde den bedste løsning Uddannelse: Master i vejledning Folde historien ud Spørge meget og: Skabe tillid Skabe tryghed Så den ”rigtige” historie bliver fortalt Yderste konsekvens: der lyves og undskyldes osv.  hvor mange gange kan din farmor dø? F U E: Fællesrådet for foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Principper for Etik i vejledningen

7 Samtaler med fokus på ”Den gode samtale”
Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen 3. april 2017 Samtaler med fokus på ”Den gode samtale” Hvor den studerende oplever: Forståelse Respekt Accept Anerkendelse Inspiration Engagement Nysgerrighed Sig udfordret Pædagogiske dage om: Mentor funktionen Samtaleteknik Anerkendende tilgang Løbende proces: Hvor erfaringer fra studievejledningen kobles sammen med: Studieadministrationen Uddannelsesplanlægning Holdt op mod - Den dårlige samtale som får den studerende til at føle sig: Misforstået Fejlfortolket Frustreret Hjælpeløs Usikker Opgivende Anspændt Febrilsk Set er ikke altid let: naturvidenskabelige undervisere der er vant til at der er et bestemt facit til alt… Ved den gode samtale er facit individuelt…

8 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Kollektiv vejledning Ved studiestart informeres om: Hvad studievejledningen kan bruges til. SU og muligheder for at søge SPS. Praktikpladser og praktikfordeling. Uddannelsens opbygning. Mere praktiske informationer som kantine, bibliotek mv. herunder også rundvisning. Samme informationer vil være på uddannelsens hjemmeside. Studievejleder Underviser i Samarbejde, kommunikation og konfliktløsning på Modul 1 Skemalægger tid på alle hold ved Modul 2 opstart. Første dag på studiet informeres de studerende om disse punkter – kan ikke huske meget Planlægges til at være her – er ved at få ny hjemmeside Underviser  at jeg bliver set, hørt og fornemmet så en kontakt til vejledningen forhåbentlig ikke vil være for svær Modul 1 - Mange bruger også disse timer til at tage kontakt til mig.. Modul 1 - Vi vil ikke forsøge at undgå konflikter men derimod være gode til at løse dem så de ikke udvikler sig – denne melding har mage reageret positivt på… På modul 2 kan timerne bruges til at stille spørgsmål til hvad der nu er, snakke klassens trivsel, konstruktiv kritik, hvordan skal bordopsætninger være, osv.

9 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Gruppevejledning Anvender vi ved: Nogle af mentor samtalerne Gruppedannelse Konfliktmægling i grupper Dårlig trivsel på holdene, evt. mobning Mentor samtaler: 3-4 studerende pr. gruppe herudover som enkelt samtaler. Gruppedannelse er oftest som et samarbejde mellem underviser og studievejleder – så vi alle ved hvad der er blevet sagt og så der med det samme vises at studievejlederen kan anvendes ved problemer. Vi har haft studerende der er stoppet på uddannelsen pga. dårlig trivsel i klassen og deraf også store problemer med at komme med i en gruppe eller ved at blive et ligeværdig medlem af en gruppe Mægling: igen som samarbejde mellem underviser og studievejleder. Tidligere har vi måske nok lukket øjnene for problemer, for hvad skulle vi gøre…? Men efter at studievejleder har taget kurser i konfliktløsning og mægling har vi fået lettere ved at ”se” problemerne, da vi nu har et tilbud om mægling. Mobning: henvendelse om mobning aftales med den ”mobbede” og studievejleder, hvordan studievejleder griber det an på holdet. Men i alle tilfælde vil studievejleder skemalægge timer med holdet… kontrakter, værdier; en snak Vi har erfaring med at bare det at vi viser interesse og snakker om problemerne på klassen – er positivt og ingen studerende har efter sådanne timer været negative. De er dog oftest meget negative ved starten af den 1. time … men jeg tror ligeså meget det skyldes at de er usikre på om nogen nu skal hænges ud som mobbere mv.

10 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Gruppedannelse Erfaringer i vejledningen viser at selvstyret gruppedannelse øger frafaldsprocenten for de studerende, der har svært ved at komme i en gruppe. Holdene informeres om, at vi er opmærksomme på dette, samt hvorfor vi danner grupperne. Dette har medført at: Flere henvender sig Der tales mere åbent om problemerne – også ved individuel henvendelse i studievejledningen. Der tilbydes konfliktmægling i konfliktramte grupper Vi har oftest store problemer med gruppedannelse på mindst 1- 2 hold pr. semester Og har forsøgt alle mulige og umulige tiltag: at tælle osv Lodtrækning Ønskeseddel med 3 personer der vil være ok at komme i gruppe med Selv danne gruppe med mulighed for anonymt indsigelse At kigge til den anden side og fokusere på det faglige  nogle ophører  så vi har nu fokus på gruppedannelses processen Men det er svært – nogle undervisere er meget negative overfor at skulle være obs på problemer (dog lidt lettere efter at problemerne kan henvises til studevejlederen). - måske vi skulle afskaffe tvungne grupper…

11 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Konfliktmægling Undervisere / vejledere er opmærksomme på samarbejdet i grupper samt på eventuelle konflikter. Underviser kan henvise / følge konfliktramte grupper hen til studievejledningen Gruppemedlemmer kan henvende sig med problemer Studievejlederen (jeg) sender indbydelser ud til en samtale / mægling. Studievejleder er Opsøgende Insisterende Forklarende osv.  TIDSKRÆVENDE Meget tidskrævende.. Selve konflikt mæglingen foregår på mit kontor og der afsættes minimum 1½ time pr mægling oftest mere. Vi har gode resultater – og de gruppe medlemmer der har prøvet en mægling – vender ofte tilbage med spørgsmål (også små) om ders nuværende store og især små problemer – for at søge råd.

12 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Mentor Alle på 1. semester får en mentor (en underviser) og bliver indbudt til mentorsamtaler med fastsat tid og sted. Skabe tryghed Reducere bekymringer Styrke introduktionen Socialt medansvar for studerende/grupper, der har svært ved at få fodfæste Formidlingsopgaver / kontaktperson Hvem spørges om…? Der har været en del usikkerhed omkring det at skulle være mentor… Praktiske opgaver Spørge til studieforløbet, lektielæsningen, tidsforbrug, afleveringer til tiden, mv. Læringsstrategier Sociale opgaver Trivsel (fagligt, socialt, kulturelt) Hverdagsbistand At føle sig set og værdsat – især godt for de ”svage” studerende – de usikre de tosprogede sygdomme inkl. depressioner

13 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Dumpet til eksamen Studerende der dumper til eksamen modtager et brev fra studievejledningen, hvor de bedes ringe, maile eller henvende sig til studievejlederen: Studieteknik / Eksamensteknik Personlige problemer Tilbud om støttetimer med faglærer inden reeksamen Støttelæren vælges af den studerende. Udleverer tidligere eksamensopgaver, til ”træning” Der gives i alt 5-6 timer pr. studerende. Alle der modtager tilbuddet om støttetimer  består  En tidligere undersøgelse ved Bioanalytikeruddannelsen på ca. 550 studerende, har vist at studerende, der dumper til eksamen har 37 % øget risiko for ophør. Er ofte forbundet med at det er Pinligt Man er dum det skal skjules og ”glemmes hurtigst muligt” Derfor er vi insisterende om et møde: Eksamensteknik: jeg læser og læser – jeg har læst bogen 2 gange men dumper alligevel  mange af dumperne har en dårlig teknik, hvor de fx læser og kun læser til en skriftlig eksamen  her snakker vi så om at regne opgaver. Nogle har været for tilbagelænet gennem studiet  dovne – her snakker vi om personlige udfordringer og udviklingspunkter – hvordan kan dovenskaben overvindes? Personlige problemer: hvordan ser en dag ud for dig? Hvor meget tid bruges der på lektier pr. dag Har du let ved at sætte dig ned og koncentrere dig om lektier Nogle har svært ved at planlægge en dag med skole, lektier, privat fritid, børn, mand osv her snakker vi så planlægning af en hel dag Nanna: fik manden til at lave mad og købe ind hver dag – og gjorde kun rent 1 gang om ugen hvor det før var hver dag.. Lone: begyndte selv at deltage i det huslige- hvor kæresten før havde lavet alt og hun havde siddet ved sit skrivebord fra kl hver dag. Kæresten serverede endda de forskellige måltider ved skrivebordet.

14 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Studieteknik Er skemalagt på 1 modul, Da mange har haft problemer med læseteknik og notatteknik. Elektronisk test for læringsstil – tilbydes på 1. modul. Ved studieproblemer kan denne evt. bruges som udgangspunkt Tilbydes også individuelt i studievejledningen Læseteknikker Notatteknikker Tidsforbrug Eksamensteknikker: Læse og snakke højt til en mundtlig eksamen Løse opgaver til en skriftlig eksamen Det at bruge sin underviser og sine medstuderende – Studiegrupper: er de ikke altid så gode til, da de hellere vil hjem – her kan vi godt blive mere skarpe til at motiverer

15 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Ny i en klasse Omgænger, orlov, barsel, sygdom mv. Den studerende introduceres i klassen af underviser eller studievejleder. Omgængeren tilbydes løbende samtaler med studievejleder især med henblik på trivsel Ved problemer taler studievejleder med underviserne på holdet. Rigtigt svært at komme ind i en sammentømret klasse  især for omgængerne som i forvejen har mistet noget af deres selvværd. Vigtigt at de Kommer hver dag Hjælpes ind i en god og stærk gruppe At der venligt men bestemt tilbydes løbende opfølgende studevejlednings samtaler fx 1 timer pr. måned – det har vi gode erfaringer med Snakker problemer og mulige løsninger Hvordan går det – er det let at komme afsted om morgenen mv. Anne valgte samtalerne og støttetimerne fra første gang hun var dumpet og gik om  dumpede igen 2. Anden gang hun gik om, kom hun 1 gang om måneden (frivilligt efter de to første gange)  og sagde at det var godt at snakke om hendes nye klasse og det at gå på et nyt 5. semester hold – hun bestod og var blevet glad for at gå i skole igen

16 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Sygdom og fravær Den studerende kontaktes med henblik på en aftale om en vejledningssamtale om det videre forløb. Løbende kontakt til den studerende fra studievejledningen. Efter sygdom tilbydes den studerende en studievejledningssamtale, hvor det videre studieforløb aftales. Ringer Mailer Skriver brev

17 Individuel studieplan
Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen 3. april 2017 Individuel studieplan De studerende skal ved hvert praktikopstart udarbejde en individuel studieplan sammen med underviseren på laboratoriet. Der arbejdes også med egne udviklingspunkter, og eventuelle aftaler med mentor fortsættes. Opstarten har ikke været let… Har ikke været helt indlysende at det er den studerendes studieplan, Da der har været ønsker om at undervisere i praktik og skole også kunne have en beskrivelse af den enkelte som den studerende ikke kendte til – en slags ”se og hør” – det tror jeg nok vi nu har fået manet i jorden…

18 Vejledning i praktikken
Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen 3. april 2017 Vejledning i praktikken Ved faglige, sociale eller personlige problemer i praktikken kan studievejleder på skolen kontaktes: s Telefonsamtaler Møde med studerende på praktikstedet Kontaktes af studerende eller af underviser og kører til praktikken hurtigst muligt – max 1 uge senere. Kontakten skabes og herefter kan det meste ordnes pr. telefon, mail og evt et møde til. OPSØGENDE

19 Gennemførelsesvejledning Bioanalytikeruddannelsen
3. april 2017 Studievejledningen Har flyttet studievejledningskontoret, så den er placeret centralt og synligt. Døren er åben de fleste dage, herudover er der annoncerede åbningstider to dage om ugen. På døren er der adresse til studievejleder. Kontoret er stort og lyst (især vigtigt ved gruppesamtaler). Placeret på den gang hvor alle studerende vil komme forbi på vej til laboratorieøvelser, til studenter opslagstavlerne og til fællesareal.


Download ppt "Gennemførelsesvejledning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google