Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomheden vil! – Vil medarbejderne?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomheden vil! – Vil medarbejderne?"— Præsentationens transcript:

1 Virksomheden vil! – Vil medarbejderne?
Design. Build. Ship. Service. Virksomheden vil! – Vil medarbejderne? HR-chef Gregers Terp

2 The Global company Shown is our regional manufacturing sites focus on low mix / higher volume product types. For instance, San Jose, CA shipped xxx units of “this type of product” in Q3. Austria shipped xxx # of different products last year. ~ 200,000 employees ~ 20,000 in logistics/services 30 countries ~ 90,000 in China ~ 24M square feet ~ 4,000 design engineers 11 major manufacturing/product technologies

3 SBS Global Footprint  Q2 FY09
Billingstad, Norway Karlskrona, Sweden Skive, Denmark Paderborn, Germany Herrenberg, Germany Cork, Ireland Montilliers, France St Etienne, France Beregovo, Ukraine Charlotte, NC Creedmoor,NC Columbia, SC Dallas, TX Houston, TX Nanjing, China Shanghai, China Althofen, Austria Migdal Haemek Israel TAB, Hungary Aguascalientes, Mexico

4 SBS Culture and Management Characteristics
Purpose Create value that increases customer competiveness

5 SBS Culture and Management Characteristics
5 Key Values Intense Collaboration Passionate Customer Focus Thoughtful Fast Disciplined Execution Tenacious Commitment to Continuous Improvement Relentless Drive to Win Where People Make the Difference

6 New SBS combined Located on 3 Continents 300 satisfied SBS customers
$3,5Bn SBS revenue 15,000 dedicated SBS employees 21 SBS dedicated facilities > 10 years SBS experience Did you know that we have 17 sites dedicated to LVHM business in Europe more than 200 satisfied customers with business < m10$ (alternative SMI business) added # new LVHM customers in Europe, only in 2005 been serving LVHM business cross # market segments for # of years # employees dedicated to LVHM business # sqm manufacturing dedicated to LVHM business %age of European design activities dedicated to LVHM business Design & NPI for 140 customers

7 Corporate Social & Environmental Responsibility (CSER)
Our goal is to position Flextronics as the partner of choice, investment of choice and employer of choice. Formation of Flextronics CSER Team Oversees CSER strategy and ensures that each Flex facility follows consistent guidelines FLEXpledge Corporate commitment to build a substantial framework for social, economic and environmental activities aligned with our Purpose and Values Electronic Industry Code of Conduct (EICC) Consortium Founding member committed to ensuring working conditions are safe, workers are treated with respect and dignity and that manufacturing processes and products are environmentally friendly The Flextronics Foundation Focus on grant-making in global communities for education and disaster relief programs i.e. tsunami, Katrina, donate recycled material revenue to local charities

8 Flextronics Skive, Denmark

9 Site Key Data Center of Excellence Industrial Home Communication
Wireless Discipline Focus Low and medium-volume, high-mix Box build Test Subassembly PCBA Industrialization and New Product Introduction Flexible Engagement Based on Customer’s Need Factory sqm (sq.ft) m2 Number of Employees SMT Lines 7 Placement capacity per hour

10 SBS Skive at a glance App. 2 mill PCB's / year
450 prototypes and samples per year Low volume / high mix experience production 350 dedicated SBS employees Implementation of 30 – 35 new products/year. Quality IPC Class 2+3 40 years of experience in electronic manufacturing

11 Sites Product Portfolio
Flexible Engagement Based on Customer’s Need

12 Hvad har vi gjort/gør vi?
Personalepolitik IKV (Individuel Kompetence Vurdering) Kompetencematrix for blue and white colour Internt kursuskatalog og eksterne kursusudbydere NEE (New Employee Experience Program) CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) Tilfredsheds survey FlexTalent (Internt talent management system) Lean Thinking Coaching MUS (medarbejderudviklingssamtaler) Værdigrundlag

13 udviklingsforløb/-aktivitet
Personalepolitik Den overordnede ramme, som fastlægger medarbejdernes muligheder for og pligter til kompetenceudvikling i forbindelse med ansættelsen. Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling: MUS udviklingsforløb/-aktivitet

14 Personalepolitik Udviklingsforløb/-aktivitet
Hos Flextronics bliver medarbejderne individuelt kompetence vurderet. Denne vurdering indgår i den samlede kompetencematrix for Flextronics. Ud fra et eventuelt kompetencegab iværksættes der udviklingsforløb. Udviklingsforløbene skal planlægges således, at de til enhver tid støtter op om den for virksomheden vedtagne strategi. Et udviklingsforløb kan være af faglig og/eller personlig karakter. Indholdet kan fx være følgende: sidemandsoplæring interne kurser (kursuskataloget) eksterne kurser coaching deltagelse i projekter deltagelse i kurser på FlexUniversity

15 Hvad har vi gjort/gør vi?
Personalepolitik IKV (Individuel Kompetence Vurdering) Kompetencematrix for blue and white colour Internt kursuskatalog NEE (New Employee Experience Program) CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) Tilfredsheds survey FlexTalent (Internt talent management system) Lean Thinking Coaching MUS (medarbejderudviklingssamtaler) Værdigrundlag

16 Kompetenceudvikling – vores koncept!
7 Skive værdierne: Helhed og samarbejde Kvalitet Ansvarlighed Rettidig omhu Struktur Udvikling Resultatorientering 7 lokale værdier

17 Hvad mener vi med Udvikling
Vi skal have modet og muligheden for at søge udfordringerne og forandringerne. Er disse forhold tilstede så udvikler den enkelte sig fagligt og personligt. Når dette sker, så udvikler virksomheden sig også. Stilstand er lig med tilbagegang – vi satser i stedet på dynamik. ”Hvis du går i andres fodspor så kommer du aldrig foran”. Vi vil være foran.

18 Ledelsens forpligtigelser
Udvikling: Der vil ligge en konstant mulighed for at sikre relevant udvikling for den enkelte, samt en konstant stræben efter hele tiden at finde muligheder for forbedringer. Udviklingsmulighederne eksisterer på alle niveauer i vores organisation og i alle vore processer. Udvikling betyder sjældent, at der skal gøres mere – det kan ofte være, at der skal fjernes noget! Udvikling betyder, at vi laver om på tingene. I LEAN ånden vil det ofte være, at fjerne noget som ikke bidrager til værdiskabelse for kunden.

19 Medarbejdernes forpligtigelser
Udvikling: Medarbejderne vil aktivt søge at be- og udnytte de relevante udviklingsmuligheder der er for, at kunne bestride sit job på bedst mulige vis. For medarbejderne er der udviklingsmuligheder i form af bl.a.: Jobrotation Indgå i projekter Kurser Ændring i ansvar Ændring i opgaver

20 Hvad har vi gjort/gør vi?
Personalepolitik IKV (Individuel Kompetence Vurdering) Kompetencematrix for blue and white colour Internt kursuskatalog NEE (New Employee Experience Program) CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) Tilfredsheds survey FlexTalent (Internt talent management system) Lean Thinking Coaching MUS (medarbejderudviklingssamtaler) Værdigrundlag

21 KOMPETENCEMATRIX - FLEXTRONICS STRATEGI
Afdeling SMD-afdeling Hånd-isætning Område SMD touch-up SMD-linie Apparat-montage Kompetence-område 4 Q-analyse IPC-specialist Kompetence-område 3 Varmeblæser SMD 1 Mont. microelektronik BGA-rework Grundkursus Q-reparation Kompetence-område 2 Q-lodning SMD 2 Q-SMD SMD 3 Q-inspektion Epoxy Kompetence-område 1 MSD Blyfri man. lodning Rep-mod. Pasta inspektion Mont. af el. apparater Trykning af tinpasta Basic ESD Lean 5S Komponentkendskab Kvalitetsbevidshed Flextronics intro

22 Uddannelsesstruktur for produktionsmedarbejdere

23 Hvad har vi gjort/gør vi?
Personalepolitik IKV (Individuel Kompetence Vurdering) Kompetencematrix for blue and white colour Internt kursuskatalog NEE (New Employee Experience Program) CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) Tilfredsheds survey FlexTalent (Internt talent management system) Lean Thinking Coaching MUS (medarbejderudviklingssamtaler) Værdigrundlag

24 IKV – Individuel Kompetence Vurdering
Individuel samtale formål at klarlægge medarbejdernes realkompetencer. Samtalen foretages af en faglig specialist for det pågældende arbejdsområde (kan gennemføres af eksterne fx EUC-midt som et AMU-kursus). Samtalen foregår indenfor den første uge efter ansættelsen. Resultatet danner grundlag for den individuelle kompetenceudvikling (jf. kompetencematrix’en) og indføres i vores samlede uddannelsesplan.

25 Hvad har vi gjort/gør vi?
Personalepolitik IKV (Individuel Kompetence Vurdering) Kompetencematrix for blue and white colour Internt kursuskatalog NEE (New Employee Experience Program) CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) Tilfredsheds survey FlexTalent (Internt talent management system) Lean Thinking Coaching MUS (medarbejderudviklingssamtaler) Værdigrundlag

26 Typiske medarbejderes historier
Historierne om Gurli og Peter

27 Gurlis historie 52 år Har arbejdet på fabrikken i snart 25 år.
Ufaglært med 7 års skolegang Er ”specialist” på sit arbejdsområde Har lidt læse og stave vanskeligheder (ej indrømmet) Er betænkelig/skeptisk overfor de forandringsprocesser der foregår på fabrikken Er en del af en fasttømret arbejdsgruppe på 22 personer

28 Peters historie 32 år 4. job siden han blev uddannet som P-ingeniør for 6 år siden Generalist med en stor metode værktøjskasse Er vant til at kommunikere på både dansk og fremmedsprog Klar forventning om at der i samarbejde med lederen laves en uddannelses-/karriereplan

29 Hvor er vi i forandringsprocessen?
Kurt Lewin´s bud: 1. Fase – Optøning, hvor man gøre op med den nuværende måde at gøre tingene på. Og hvor man skal indstilles mentalt på, at der skal ske en forandring. 2. Fase – Bevægelsen, hvor selve forandringen skal finde sted   Her er vi nu! 3. Fase – Fastfrysningen, der skal sikre, at man ikke falder tilbage i gamle vaner igen 

30 Betragtninger fra en HR chefs stol
Hvordan håndteres (og opleves) identifikationen af et kompetence gab – den enkelte kan måske få det indtryk, at han eller hun ikke har kompetencerne til at udføre sit job. Er det Gurli eller Peter, der er flest af på fabrikken, og hvordan ser de på kompetenceudvikling? Skal alle altid kompetenceudvikles? Hvad med de medarbejdere der ikke vil/måske kan kompetenceudvikles? Kompetenceudvikling og virksomhedens strategi – er der sammenhæng?

31 Sjov 1 > Bøvl

32 Thank You ! Empower Your Business


Download ppt "Virksomheden vil! – Vil medarbejderne?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google