Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forandring, innovation og udvikling – hvad skal der til?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forandring, innovation og udvikling – hvad skal der til?"— Præsentationens transcript:

1 Forandring, innovation og udvikling – hvad skal der til?
Akademiet for talentfulde unge Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning

2

3 Oplægget i hovedpunkter
4 fix-points Hvad er vi udfordret af og hvorfor er forandring og udvikling nødvendigt? Forandring i det klassiske udviklingsspor Forandring i lyset af neuro-leadership Et par eksempler på egen forskning

4 Hvad gør vi? Har vi noget at have håbet i?
Den blå planet – 19. december 2013 Det 21. århundredes måske stærkeste brand:

5 Steen Hildebrandt & Jesper Juul ”Børnene er det vigtigste” Turbine Forlaget 2012

6 Balancen mellem indre og ydre fokus og opmærksomhed

7 Increase awareness – også kaldt superlæring Det er mere rytter og mindre hest
Alpha Technique - Classical Superlearning Music for optimum accelerated learning Meditation Relaxation & Super Learning via Floatation in a Float Tank The Jose Silva Method as a tool for Superlearning Relaxation through Breathing Rapid-Alpha using Light and Sound Machines - Brainwave Synchronizers Alpha Technique - Before sleep

8 Velfærdssamfundets næste fase – mandag morgen februar 2013
Velfærdsdanmark vil de næste 10 år komme til at opleve forandringer, der tåler sammenligning med de historiske sociale reformer fra 1930’erne. En ny velfærdsmodel kommer til at bygge på langt større inddragelse af borgerne, private virksomheder og civilsamfundet. Men også på en stram økonomisk styring og svære prioriteringer.

9 Velfærdssamfundets næste fase – mandag morgen februar 2013
Som velfærdssamfundet er skruet sammen i dag, vil en nyfødt dansk pige i snit modtage 1,6 million kr. mere fra det offentlige i form af overførsler og offentlige velfærdsydelser,end hun kommer til at bidrage med via skatter og afgifter gennem sit liv. En nyfødt dreng vil omvendt bidrage med 0,6 millioner kr. mere, end han vil modtage. Bundlinjen er et underskud på en halv million kr. pr. dansker regnet over et helt livsforløb.

10 Et utal af reformer – og der er flere på vej
Kommunalreformen var bare en ud af mange – der er grund til at tro at det vil fortsætte med forstærket kraft Struktur, budget, globalisering, kvalitets, skatte, arbejdsmarkeds, kontanthjælp ……. I kan selv fortsætte rækken Hjælper det – løser det vores udfordringer?

11 Udvikling i et klassisk paradigme
Finance R & D HR Accounting Strategy Communication Quality Manufacturing Marketing Leadership Change Knowledge Nytte maksimering Vækst som en betingelse Adam Smith ( ). The wealth of nations. Starter moderne økonomisk teori Konkurrencen – tallene lyver ikke!

12 Hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder har psykiske problemer
Det koster samfundet 45 milliarder om året Det nedslående faktum fremgår af en ny OECD-rapport Dr.dk/nyheder/indland

13 Verden er på flere måder i ubalance
Danskere på medicin ADHD medicin, kolesterol nedsættende, på antidepressiver – 3 medicinske område = ca. 1.1 mill. danskere på varig medicin (ADHD-foreningens blad Feb. 2013) Krige, kriser, konflikter, klima, stress, terror, dårlige fødevarer etc. = mange ubalancer – og listen kan nemt forsættes At vi fortsætter denne udvikling er mangel på oplysning (fordi vi alle taber på denne måde)

14 Vi er nød til at forhøje opmærksomheden – ellers forandrer vi ikke noget
Increase Awareness

15 Forandringsledelse feltet
Mainstream forskning indenfor “change management” fra 1950’erne og frem til i dag Lewin 1951 “Field Theory in Social Science”

16 Journal of Change Management, Vol. 5, No. 4, 369–380, December 2005
Organisational Change Management: A Critical Review RUNE TODNEM BY Queen Margaret University College, Edinburgh, UK Journal of Change Management, Vol. 5, No. 4, 369–380, December 2005

17 Change is needed and so is the ability to lead these changes
The successful management of change is crucial to any organisation in order to survive and succeed in the present highly competitive and continuously evolving business environment. It is agreed that the pace of change has never been greater then in the current business environment The purpose of this article is, therefore, to provide a critical review of some of the main theories and approaches to organisational change management as an important first step towards constructing a new framework for managing change.

18 Change is an imperative – still we do not know how to handle it successfully
We need to know where to be in the future – and managed the change processes required getting there! Organisational change (OC) and strategy are closely linked and it can be argued that the primary task for managers today is leading OC. Still we are facing failure-rates around 70 or even 80 % - why is that so – do you think?

19 2 important issues regarding OC
Secondly, there is a consensus that change, being triggered by internal or external factors, comes in all shapes, forms and sizes and, therefore, affects all organisations in all industries.

20 3 categories and definitions of change

21 1. Change characterized by the rate of occurrence
Burnes (2004) differentiates between incremental and continuous change, other authors do not. Furthermore, to make it even more confusing, Grundy (1993) and Senior (2002) distinguish between smooth and bumpy incremental change. Grundy (1993: 26) defines discontinuous change as ‘change which is marked by rapid shifts in either strategy, structure or culture, or in all three’. According to Luecke (2003) discontinuous change is onetime events that take place through large, widely separated initiatives, which are followed up by long periods of consolidation and stillness and describes it as ‘single, abrupt shift from the past’ Discontinuous change Incremental change Bumpy incremental change Continuous change Bumpy Continuous change

22 2. Change Characterized By How It Comes About
The literature is dominated by planned and emergent change (Bamford and Forrester, 2003). Even though there is not one widely accepted, clear and practical approach to organizational change management that explains what changes organizations need to make and how to implement them (Burnes, 2004) the planned approach to organizational change attempts to explain the process that bring about change (Burnes, 1996; Eldrod II and Tippett, 2002). Furthermore, the planned approach emphasizes the importance of understanding the different states which an organization will have to go through in order to move from an unsatisfactory state to an identified desired state (Eldrod II and Tippett, 2002). Planned Emergent Contingency Choice

23 3. Change characterized by scale
Less confusion and wider agreement on 4 characteristics: Fine-tuning (usually on departmental level): to develop personnel suited to the present strategy, linking mechanisms and create specialist units to increase volume and attention to cost and quality, and refine policies, methods and procedures to foster individual/group commitment Incremental adjustment involves distinct modifications to management processes and organisational strategies, but does not include radical change. Modular transformation is change identified by major shifts of one or several departments or divisions. Still only a part of the organization however it can be radical. Corporate transformation is corporate-wide and characterized by radical alterations in the business strategy

24 What are we going to do? We need a new pragmatic framework for change management
However, the management of organisational change currently tends to be reactive, discontinuous and ad hoc with a reported failure rate of around 70 per cent of all change programmes initiated (Balogun and Hope Hailey, 2004). The first step in this process should be to carry out exploratory studies in order to increase the knowledge of organisational change management.

25 Forandringsledelse må angribes anderledes
Et brud med mainstream

26 The problem based transformation - toward the non-innovation equilibrium
A non- innovative equilibrium will evolve Production and internal structure problems are interpreted as biggest and most urgent problem Roles and behaviour among management and employees Management dominated approach Changing toward internal labour market HRM activities A defender strategy Internal focus Influence

27 The problem based transformation - toward the innovative equilibrium
A new innovative equilibrium will evolve Product development problems are interpreted as biggest and most urgent problem Roles and behaviour among management and employees Focus on a heavy leadership approach supported by some management elements Changing from internal labour market to high commitment HRM and link the HRM activities to the business strategy A written and well- articulated strategy focusing on the entrepreneurial domain Developing relations to relevant and innovative stakeholders Influence

28 “The role of neuroleadership in changing organisations” Mere markant brud med mainstream og en udg.pkt. i naturvidenskabelig hjerneforskning ( Rock, David: “Managing with the brain in mind” Strategy+business Issue 56 Autumn 2009. Rock, David: “The Neuroscience of Leadership” A project submitted to Middlesex University for a professional doctorate Rock, David & Schwartz, Jeffrey: “The neuroscience of leadership” Strategy+business Issue 43 Summer 2006. Rock, David & Schwartz, Jeffrey: “Why neuroscience matters to executives” Strategy+business exclusive October 2007.

29 Research methodology samfundsvidenskabelig….
The research project will be based on an abductive real-time case study (Dubois et al. 2002) in an attempt to systematically combine new theories. The scientific method is based on the method of philosophical hermeneutics

30 The neuroleader Laurie Ellington | Paul McFadden 2012
The new leader has a growth vs. fixed mindset, values transparency, and is adaptive and resilient – able to engage multiple generations in innovative thinking and problem solving. This leader doesn’t try to change others, they change themselves. Neuroleaders are conscious that the groundwork vital to accessing human potential and expanding talent in any organization or system is self-expansion. The facilitation of positive change in an organization, family system, or community starts with personal change – personal, deliberate change in the human brain.

31 Neuroleadership tilgangen
Neuroleadership er studiet af ledelse gennem linsen af ​​neuro-videnskab og udforsker centrale elementer i ledelse, herunder: (a) selvbevidsthed (at forhøje selvbevidstheden) (b) bevidsthed om andre, (forhøje bevidstheden om andre) (c) indsigt (nye indsigter og ideer) (d) beslutningsprocessen, og (e) at have en positiv indflydelse på andre Neuroleadership Institute. [Internet] New South Wales (Australia): NeuroLeadership Institute Pty Ltd; [cited ]. Available from:

32 Laurie Ellington | Paul McFadden 2012
Understanding how our brain’s cognitive and creative capacities are better accessed and maximized when our reward vs. threat circuitry is engaged - especially during a change process. To genuinely be successful at activating reward states (engagement) in employees more frequently than the circuitry associated with states of threat and alarm (disengagement), which is our default state, takes knowledge of the human brain and high levels of emotion regulation, mindfulness, and social regulation.

33 Homo Sapiens – og vores tendens til bekymring…..

34 Homo sapiens – det tænkende menneske Se wikipedia http://da. wikipedia
Senere omkring 200,000 år siden udvikledes anatomisk moderne Homo sapiens i Afrika Det antages at menneskearten er et resultat af en udvikling i hvilken tobenethed og øget intelligens og dermed størrelsen af hjernen, især frontallappen Vor store hjerne har sat os i stand til at forudsige vores handlingers konsekvenser og planlægge vores handlinger. Bekymring – bekymring – vi overlevede på det – men er det lige så nødvendig i dag?

35 2 forskellige kredsløb I hjernen dominerer når vi står overfor nye ting
Helt generelt prøver vi (hjernen) at minimere frygt og maksimere beløning (Gordon 2009) Aktivering af frygt systemet (kredsløbet) – resulterer i tilbagetrækning, de-engagering og selv-beskyttende Aktivering af belønningssytemet – nye indsigter, engagerende og udviklende processer startes

36 Vi forandrer os ikke, hvis:
Så hvis en forandringsproces aktiverer nogen form for følelse af trussel eller fare (frygt for det ukendte, risikoen for at miste sit job etc.), der er en øget risiko for, at deltagerne vil (som regel ubevidst) skifte til autopilot og fortsætte med at gøre, hvad de gjorde før nogen foreslog en forandringsproces. "Trussels reaktionen forbruger store mængder mental energi og er ødelæggende for produktiviteten i en person - eller en organisation" (Rock 2009);

37 På den anden side En forandringsproces der støttes af deltagere, der aktiverer deres belønningssystem/kredsløb i hjernen, vil skabe en langt mere engageret, indsigtsfuld og kreativ problemløsnings adfærd, der støtter ændringsaktiviteterne (Gordon 2009 Rock 2009). Aktivering af belønningssystemet hos deltagerne vil skabe en indre motivation, og yderligere bidrage til at holde trusselssystemet inaktivt (Gordon 2009 Rock 2009).

38 Hvor sætter du dit fokus?
Positiv (vind) Hippocampus Glæde, tilfredshed. Styr på tingene. Tilføjende læring. Passiv Aktive Frygt, vrede, bedrøvelse, afsky. Amygdala Negativ (tab) Fredens K. & Prehn A. ”Coach dig selv – og få hjernen med til en forandring” Gyldendal Business 2009 38

39 Vi er nød til at forhøje opmærksomheden – ellers forandrer vi ikke noget
Increase Awareness

40 Case eksempel på neuro-leadership i en offentlig organisation – og resultaterne…….

41 How are habits formed: Modeling habit formation in the real world
To investigate the process of habit formation in everyday life, 96 volunteers chose an eating, drinking or activity behaviour to carry out daily in the same context (for example ‘after breakfast’) The time it took participants to reach 95% of their asymptote of automaticity ranged from18 to 254 days; indicating considerable variation in how long it takes people to reach their limit of automaticity and highlighting that it can take a very long time. 18+254/2 = 136 dage = 4,5 måned PHILLIPPA LALLY*, CORNELIA H. M. VAN JAARSVELD, HENRY W. W. POTTS AND JANE WARDLE European Journal of Social Psychology Eur. J. Soc. Psychol. 40, 998–1009 (2010) Published online 16 July 2009 in Wiley Online Library

42 4 uger med intensiveret fokus og opmærksomhed på:
Forløbet sætter fokus på opmærksomhed på sig selv og hinanden med henblik på at skabe en anerkende og positiv udvikling af xx

43 6 ugers forhøjet opmærksomhed på:
At være nærværende i den enkelte situation så jeg undgår at støtte op om negative ting men i stedet styrker fællesskabet

44 6 ugers forhøjet opmærksomhed på:
At være nærværende i den enkelte situtation, så jeg styrker mit fokus på hvordan min stress påvirker min kommunikation så jeg undgår at påvirke andre med min stress - og styrker arbejdsglæde, opgaveløsning mv.

45 Vi aftalte 4 uger med forhøjet opmærksomhed på vores egen og hinandens opmærksomhed I lovede IKKE at tale projektet ”ned” på nogen måde eller i øvrigt ringeagte det på forhånd eller undervejs Efter de 4 uger gennemførte jeg et interview med jer alle sammen, med henblik på at finde ud af hvordan I havde oplevet de 4 uger. Her kommer resultaterne

46 Normalt fordelt spredning
Se tegning Alle uden undtagelse oplevede/mærkede en forandring – noget var anderledes i en positiv retning

47 I oplevede blandt andet:
Blev endnu bedre til at forstå hvad meta-opmærksomhed er og kan bruges til (meta-opmærksomhed = opmærksomhed på opmærksomhed) Mange eksempler på de 2 forskellige kredsløb i vores tanke og følelsessystemer

48 I oplevede blandt andet:
Højere grad af professionalisme Det blev nemmere at gå på arbejde Bedre mavefornemmelse Mange og forskellige former for AHA – oplevelser Blev bedre til at lægge mærke til de gode ting Nye erkendelser

49 I oplevede blandt andet:
Det var stress reducerende og stress forebyggende (Lazarus’s bog) Mere energi og mindre hovedpine Det gav mening og det frigjorde energi Større og mere autentisk nærvær på situationen, øjeblikket – NUET

50 I oplevede blandt andet:
Måden I taler sammen blev styrket – I hjalp hinanden mere og bedre Vi er anderledes og beboerne mærker det Beboerne fungerede bedre i perioden – beboerne have det bedre, hvilket også blev bemærket af de pårørende og jer selv

51 I oplevede blandt andet:
Forskellige former for FLOW og mere ro over tingene = bedre overblik og mere overskud Mindre frustration Mere glæde – en rar fornemmelse Mere tillid til hinanden og sig selv

52 I oplevede blandt andet:
Troen på at vi kan og vil Afstemme og afklare forventninger Energien smitter Man går glip af intense stunder hvis man ikke er opmærksom Den anden skal opleve at vedkommende virkelig bliver set

53 I oplevede blandt andet:
At det er vigtigt at spørge hinanden hvad der er på spil i forskellige situationer – hvad handlede dette eller hint om? Undersøge det? Samarbejdet er blevet bedre Kvaliteten er blevet bedre Større respekt for hinanden

54 I oplevede også: Belastning kontra trivsel og giver dette projekt nu en falsk tryghed? Misforstået opmærksomhed Mængden af nye ting er stor – der sættes hele tiden nye skibe i søen – kan vi blive ved med at håndtere det?

55 I oplevede også: Opmærksomhed på mangler og det negative
Det er ikke meningen at I skal være hinandens terapeuter

56 Increase Awareness – hvis I vil skabe forandringer…
Increase Awareness – hvis I vil skabe forandringer….. OG TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

57 Litteraturliste – foredrag 2014
Kjeld Fredens ”innovation og ledelse” Academica Kjeld Fredens og Anette Prehn ”Coach dig selv” Gyldendal Business Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career [Paperback] Steven Covey ”7 gode vaner” Gyldendal Business

58 Flemming Poulfelt og Mikkelsen ”Strategi med mening” Børsens forlag
Otto Scharmer ”Teori U” Ankerhus forlaget Den kreative kraft i innovationsledelse» af Mette Møller, Thea MikkelsenTeori U omsat i liv, læring og lederskab. Psykologisk forlag 2011 Fortællinger fra U'et » af Ann Charlotte Thorsted, Anne Mølholm, Birgit Toft, Finn Kollerup, Finn Thorbjørn Hansen, Hans Henning Nielsen, Karen Boel Tidemand, Kirsten Mellor, Lone Belling (red.), Michael Stubberup, Morten Ziethen, Ragnhild Christensen, Steen Hildebrandt, Thomas Gerstrøm (red.), Thorkil Molly-Søholm, Tina Bue Frandsen. Psykologisk forlag

59 Eckhart Tolle ”Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse” Borgen
Dainel Goleman ”Social Intelligens” Borgen 2006 Tim Jackson: Prosperity without Growth- Economics for a Finite Planet Nørager, Michael: “How to manage SMEs through the transformation from non innovative to innovative” CBS 2009. Bruce Lipton: “INTELLIGENTE CELLER” Borgen 2009.

60 Flemming Andersen ”Selvledelse – selvet på arbejde” Dansk Psykologisk forlag
Mihaly Csikszentmihalyi ”Flow – Optimaloplevelsens psykologi” Dansk Psykologisk forlag Karl E. Weick ”Sensemaking in organizations” Sage Sonja Lyubomirsky “Sådan bliver du lykkelig” Lindhart og Ringhof

61 Rock, David: “Managing with the brain in mind” Strategy+business Issue 56 Autumn 2009.
Rock, David: “The Neuroscience of Leadership” A project submitted to Middlesex University for a professional doctorate Rock, David & Schwartz, Jeffrey: “The neuroscience of leadership” Strategy+business Issue 43 Summer 2006. Rock, David & Schwartz, Jeffrey: “Why neuroscience matters to executives” Strategy+business exclusive October 2007.


Download ppt "Forandring, innovation og udvikling – hvad skal der til?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google