Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medlemsmøde hos Forlæggerforeningen mandag den 30. marts

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medlemsmøde hos Forlæggerforeningen mandag den 30. marts"— Præsentationens transcript:

1 Forliget mellem Google og de amerikanske forlag og forfattere Hvad kommer det os ved?
Medlemsmøde hos Forlæggerforeningen mandag den 30. marts v. juridisk konsulent Christine Bødtcher-Hansen

2 Historik Amerikanske forlag og forfattere anlægger sag mod Google i Protesterer over Googles Book Search Library Projekt. Google samarbejder med biblioteker om indscanning af samlinger, som gøres søgbare på Google Book Search og der vises ”snippets” af søgeresultaterne. Efterår 2008: Google-forliget

3 Hvordan kan danske forlag blive berørt af et amerikansk forlig – og er det muligt at få indflydelse på forliget? Class-action Muligt at rejse indsigelser inden den 5. maj 2009 – medmindre forlaget udmelder sig af forliget

4 Hvilke værker er omfattet af forliget?
Bøger ”skrevet eller trykt værk på papirark i indbundet form” Udgivet den 5. januar 2009 eller før Bilag Indsatte tekster såsom forord, efterskrifter, digte, tabeller, diagrammer, børnebogsillustrationer Minus Bøger og bilag udgivet efter den 5. januar 2009 Tidsskrifter, noder, billedværker så som fotografier, illustrationer (se dog børnebogsillustrationer), kort og malerier

5 Hvad betyder forliget for danske forlag?
Kompensationsvederlag Google udbetaler minimum USD 60 pr. bog og USD 15 pr. bilag indscannet før den den 5. maj 2009 Forudsætter at forlaget ikke melder sig ud af forliget Krav skal rejses senest den 5. januar 2010 Kommercielt tilgængelige bøger Google må indscanne og deltagende biblioteker modtager digital kopi af deres bøger, som kan bruges til brug for handikappede, som erstatningskopier for bortkomne bøger osv. Google må ikke udnytte bogen kommercielt uden samtykke fra rettighedshaverne Rettighedshaverne kan få fjernet bøgerne ved at fremsende anmodning senest den 5. april 2011 Ikke kommercielt tilgængelige bøger Google må udnytte bogen kommercielt uden samtykke fra rettighedshaverne. Indtægterne fordeles med 63 % til rettighedshaverne og 37 % til Google

6 Kommercielt tilgængelig?
”Google vil til at starte med klassificere en bog som ”Kommercielt tilgængelig”, hvis Google finder at Rettighedsholderen eller dennes udpegede agent (f.eks. Litterære agent eller forlægger), på det tidspunkt hvor Google foretaget denne første vurdering, udbyder Bogen til salg gennem en eller flere af de på tidspunkt for vurderingen gængse handelskanaler i USA.” (Orienteringen spm. 9 litra a)

7 Jeffrey Cunard, sagfører for Forlæggerundergruppen:
”Google will use information from metadata providers from the United States and elsewhere, along with information from websites within or outside the united States. Google will classify a Book as Commercially Available under the Settlement if it learns, through this procedure, that people within the United States can purchase the book new through a website, regardless of whether the website or the person making the book available is located within or outside the United States” mail af 9. marts 2009

8 Jeffrey Cunard, sagfører for Forlæggergruppen:
”Google is crawling the websites of Internet retailers for purposes of determining whether a book is categorized as Commercially Available.  Google is not able to crawl all of the many online book retailers' websites worldwide, however.  Having now checked with Google, it does not appear that Google is crawling for purposes of determining whether a book is Commercially Available.   So, there is no assurance that books available for sale on would be correctly classified as Commercially Available.” mail af 18. marts 2009

9 Bliver danske forlags bøger klassificeret som kommercielt tilgængelige?
Det vil tiden vise ………..

10 Visning af tekstbidder
Visningsbrug Ikke kommercielt tilgængelige bøger: uden samtykke Kommercielt tilgængelige bøger: samtykke Adgangsbrug Bruger kan besigtige hele bogen og tilføje noter samt printe og copy/paste dele af bogen. Institutionelle abonnementer, forbrugerkøb af online adgang, offentlig adgang fra biblioteker og andre steder Forhåndsvisning Viser op til 20 % af en bog før beslutning om køb. Et markedsføringsredskab Visning af tekstbidder Viser 3-4 linjers tekst ved søgning. Op til 3 tekstbidder pr. bog pr. bruger

11 Visning af bibliografiske sider
Visningsbrug, fortsat Visning af bibliografiske sider Brugeren kan bese bogens titelblad, indholdsfortegnelse og indeks

12 Udmelding af forliget Frist den 5. maj 2009
Hvad sker der med forlagets bøger? Ingen garanti for at Google vil fjerne allerede indscannede bøger eller vil afholde sig fra fremover at indscanne bøger. Men visning vil nok være begrænset til ”snippets” Forlaget har teoretisk mulighed for at protestere ved sagsanlæg mod Google Kompensationsvederlag? Nej. Kompensationsvederlag udbetales kun til rettighedshavere, som er med i forliget. Hvad gør andre forlag andre steder i verden? ? – men vi holder øje. Medlemsmøde den 30. april kl med Simon Juden, direktør for den engelske forlæggerforening.

13 Vigtige frister for forlag som bliver i forliget
5. maj 2009 Frist for at gøre indsigelser mod forliget 5. januar 2010 Frist for anmodning om Kompensationsvederlag 5. april 2011 Frist for anmodning om at bøger fjernes fra databasen

14 Vigtige frister for forlag som bliver i forliget, fortsat
Ca. 2013 Frist for at gøre krav på forlaget bøger – for at modtage indtægter fra Googles kommercielle udnyttelse af bøgerne Skal fremsættes senest fem år efter Google har gjort brug af forlagets bøger første gang. Ca. juli 2014 Krav om Inklusionsvederlag skal gøres gældende senest fem år efter forligets ikrafttrædelsesdato. Ingen frist Anmodning om at Google ikke digitaliserer ikke allerede digitaliserede bøger Anmodning om eksklusion fra visse former for Visningsbrug

15 Hvem skal reagere – forlag eller forfatter?
Udmeldelse Både forfatter og forlag kan udmelde sig af forliget Bøger på tryk Både forlag og forfatter skal indvilge i Visningsbrug Udbetalinger sker til forlaget som betaler forfatteren iht. forlagsaftalen Både forlag og forfatter kan bede om at bogen fjernes eller ekskluderes fra forskellige former for kommerciel udnyttelse. Mest restriktive instrukser vil være styrende Bøger udsolgt fra forlaget Hvis rettigheder er gået tilbage til forfatteren træffer forfatteren afgørelse om fjernelse eller eksklusion. Hvis rettighederne er hos forlaget kan både forlag og forfatter træffe afgørelse. Mest restriktive instrukser vil være styrende. Hvis rettigheder er gået tilbage får forfatteren 100 %. Ellers 65 % til forfatter og 35 % til forlag hvis udgivet før Hvis udgivet senere 50% deling.

16 Bøger udgivet efter den 5. januar 2009
Er ikke omfattet af forliget Dvs. Google er ikke bundet til forliget, men kan gøre hvad de vil inden for lovens rammer Google og rettighedshaverne fortolker ikke lovens rammer ens Google har tilkendegivet , at Google ikke har intentioner om at indscanne bøger udgivet efter 5. januar 2009

17 Bogrettighedsregistret
Ny institution opfundet i forbindelse med forliget Skal repræsentere rettighedshavernes interesser. Forfattere og forlag vil være ligeligt repræsenteret i Registrets bestyrelse Oprettelse og indledende drift finansieres af google. Herefter procentvist administrationsgebyr Etablere og vedligeholde database over forfattere og forlags kontaktoplysninger. Distribuere indtjening fra Google. Assistere ved løsning af tvister.

18 Bogrettighedsregistret, fortsat
”Various provisions in the proposed settlement – including one that would bar the Registry from offering Google’s competitors better deals than the one offered to Google – would effectively lock in authors and publishers to Google for the supply of online books and book search services”, notat fra foreningen ICOMP, som bl.a. Microsoft er medlem af .

19 Nogle fordele ved aftalen
Googles aktiviteter vedr. Google Book Search Library er blevet underlagt aftaleforhold, som amerikanske rettighedshavere har forhandlet sig frem til Store dele af verdenslitteraturen bliver gjort søgbar og salgbar og der bliver dermed større synlighed og nemmere tilgængelighed Rettighedshaverne får Kompensationsvederlag for allerede indscannede bøger

20 Nogle fordele ved aftalen, fortsat
Det er muligt at træde ud af aftalen Rettighedshaverne har mulighed for at fjerne deres bøger

21 Nogle ulemper ved aftalen
Danske forlag har ikke haft indflydelse på aftalen, som får betydning for deres værker Aftalen strider mod grundlæggende ophavsretlige principper om først at spørge før et ophavsretligt beskyttet værk udnyttes Aftalen vil formentlig vise sig at være ressourcekrævende at administrere for forlagene Risiko for at Google fremover får en dominerende stilling

22 Nogle ulemper ved aftalen, fortsat
Dårlig morale: Andre søgemaskiner skal bare gøre som Google, så kommer der en aftale i stand.

23 Hvad vil og hvad kan forlagene gøre?
Udmelde sig af forliget Hvis Google krænker forlagets rettigheder må forlaget selv anlægge sag mod Google Blive i forliget Muligt at rejse indsigelser mod dele af forliget senest den 5. maj 2009 Hvad er forlagenes største bekymringer?


Download ppt "Medlemsmøde hos Forlæggerforeningen mandag den 30. marts"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google