Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Louisiana Museum for Moderne Kunst"— Præsentationens transcript:

1 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Fra udbygning til management

2 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Louisiana blev grundlagt af Knud W Jensen som i 1955 købte grunden i Humlebæk for at bygge et museum for moderne Dansk kunst

3 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Et kunstværk, et stykke arkitektur eller et landskab gør det ikke alene. Kun når der opstår en helhed, når kunsten, bygningsværket og landskaber forener sig og dermed forstærker oplevelsen, får vi denne næsten udefinerbare fornemmelse, - Her er noget særligt Knud W. Jensen : Stedets ånd 1994

4 Louisiana Museum for Moderne Kunst
For at kunne lave så gode udstillinger som muligt har Louisiana Museum gennem tiden bygget ud. Dette er sket i takt med det økonomisk har været muligt og efterhånden som antal gæster er vokset. Louisiana Museum har altid bygget eller haft byggeplaner i ”støbeskeen” Louisianas udbygning

5 Louisiana Museum for Moderne Kunst

6 Louisiana Museum for Moderne Kunst

7 Louisiana Museum for Moderne Kunst

8 Louisiana Museum for Moderne Kunst

9 Louisiana Museum for Moderne Kunst

10 Louisiana Museum for Moderne Kunst

11 Louisiana Museum for Moderne Kunst

12 Louisiana Museum for Moderne Kunst

13 Louisiana Museum for Moderne Kunst

14 Louisiana Museum for Moderne Kunst
?

15 Louisiana Museum for Moderne Kunst
I 2001 besluttede Louisiana Museum at prøve at bevare det eksisterende museum i stedet for at forsat at udbygge museet. Dette skyldes at kravene til et museerne gennem årene er steget. Louisiana museum ønsker i fremtiden også at være et dansk international museum for Moderne kunst og ønsker i fremtiden forsat at kunne lave store internationale udstillinger

16 Louisiana Museum for Moderne Kunst
I 2001 besluttede Louisiana Museum at forsøge at skaffe midler til en modernisering af en af museets fløje, nemlig sydfløjen. Moderniseringen skulle omhandle Klimaforhold Lettere modernisering af taget. Budget 25 millioner. Hvis man kunne skaffe så mange penge?

17 Hvad omhandler moderniseringen på Louisiana Museum om i dag ?
Louisiana Museum for Moderne Kunst Hvad omhandler moderniseringen på Louisiana Museum om i dag ? Modernisering af museets udstillingsfløje m.m. i 4 etaper i perioden 2003 – 2006 Køkkenelevator Syd fløj Vest fløj Nord/øst fløj

18 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Køkkenelevator 2003

19 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Syd fløjs projekt

20 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Vest fløjs projekt

21 Øst / Nord fløjs projekt 2005 - 2006
Louisiana Museum for Moderne Kunst Øst / Nord fløjs projekt

22 Køkken/cafeombygning 2006
Louisiana Museum for Moderne Kunst Køkken/cafeombygning 2006

23 Det moderniseret Museum
Louisiana Museum for Moderne Kunst Det moderniseret Museum

24 Hvad omhandler moderniseringen på Louisiana Museum om?
Louisiana Museum for Moderne Kunst Hvad omhandler moderniseringen på Louisiana Museum om? Opgradering af klimaforholdene i udstillingsområderne Opgradering af sikkerheden Brandsikring af museet Uden at det kan ses bagefter. Og under ombygning holde samme mål og standard for udstillingerne.

25 Nye ventilationsanlæg i udstillingsfløjene
Louisiana Museum for Moderne Kunst Klimaforholdene Nye ventilationsanlæg i udstillingsfløjene Forøget luftskifte i udstillingssalene Ny central kølecentral til at dække hele museet Nye ovenlys. Sektionering af museet

26 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Sikkerheden Det er Louisiana Museum sikkerhedspolitik ikke at udtale os om sikkerheden på museet. Ændringerne er så store at museet er nævnt i Falck Securitas årsberetning 2003.

27 Brandsikring Nyt adressebaseret og indstilleligt ABA anlæg
Louisiana Museum for Moderne Kunst Brandsikring Nyt adressebaseret og indstilleligt ABA anlæg Inergenanlæg i Magasiner Ændring af træ tage til stål tage Brandsektionering af museet Nye brand porte og døre Nye elinstallationer Slangevindere i ikke udstillingsområder Varslingsanlæg Gennemgang af brandadskillelser Udskiftning af brandbare vægge og lofter Uddannelse af personale

28 Øvrige brandsikring mv.20 mill. I alt 220 mill.
Louisiana Museum for Moderne Kunst Hvad koster det? Køkkenprojektet 10 mill. Syd fløj mill. Vestfløj mill. Nord/øst fløj mill. Øvrige brandsikring mv.20 mill. I alt mill.

29 Hvor får vi pengene fra? Veluxfonden 28 mill.
Louisiana Museum for Moderne Kunst Hvor får vi pengene fra? Veluxfonden mill. Augusstinus fonden 42 mill. Realkredit Danmark 44 mill. Davids fond mill. ??? mill. Staten mill. Samoyni fonden mill. Lemvig møller mill. Louisiana mill. I alt mill

30 Hvem udfører byggeriet
Louisiana Museum for Moderne Kunst Hvem udfører byggeriet Bygherre: Louisiana Museum Arkitekt: Wohlert arkitekter Rådg. Ing.: B&K Entreprenør: NCC Bygherrerådg.: Louisiana Museum I partering.

31 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Hvad betyder moderniseringen så for Louisiana museum i forhold til management?

32 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Partering Partering medfører ”bedre” løsninger idet alle deltager professionelt med input . Vi taler om de rigtige løsninger, ikke (altid) de billigste med hensyn til anlægsomkostninger. Vi sparer hvor det ”ikke gør ondt” og bruger besparelserne til at forbedre projektet andre steder.

33 Byggeriet fokus er totaløkonomi.
Louisiana Museum for Moderne Kunst Byggeriet fokus er totaløkonomi. At louisiana selv er bygherre og bygherrerådgiver tænker vi mere på efterfølgende driftsomkostninger end anlægsomkostninger. Eksempel: Tage syd og vestfløj.

34 Professionalisering af museets drift. Men også andre områder.
Louisiana Museum for Moderne Kunst En proces er sat i gang. Moderniseringen af museet har været anledningen til at se på diverse arbejdsprocesser/arbejdsmetoder Professionalisering af museets drift. Men også andre områder.

35 Drifts og sikkerhed. Tekniske anlæg, ejendommen og sikkerheden
Louisiana Museum for Moderne Kunst Drifts og sikkerhed. Drifts- og vedligeholdelsessystem for Tekniske anlæg, ejendommen og sikkerheden

36 Drifts og sikkerhed. Tekniske anlæg, ejendommen og sikkerheden
Louisiana Museum for Moderne Kunst Drifts og sikkerhed. Drifts- og vedligeholdelsessystem for Tekniske anlæg, ejendommen og sikkerheden

37 Drifts og sikkerhed. Serviceaftaler
Louisiana Museum for Moderne Kunst Drifts og sikkerhed. Serviceaftaler Aftaler er gennemgået og fornyet/udvidet/opsagt.

38 Arbejdsmiljø Drifts og sikkerhed.
Louisiana Museum for Moderne Kunst Drifts og sikkerhed. Arbejdsmiljø Bedre styr på arbejdsmiljø, både papir og fysisk. Mere orden i eget hus. (backstage)

39 Drifts og sikkerhed. Tegningssystem Elektroniske tegningssystem
Louisiana Museum for Moderne Kunst Drifts og sikkerhed. Tegningssystem Elektroniske tegningssystem Papirtegningssystem Procedure ved ændringer Tegninger til brug uden for huset Tegninger til udstillingsbrug. Modeller af udstillingslokaler til udstillingsbrug

40 Drifts og sikkerhed. Ressource udnyttelse
Louisiana Museum for Moderne Kunst Drifts og sikkerhed. Ressource udnyttelse Gennemgang af de enkeltes afdelingers arbejdsopgaver. Mere selvbestemmelse for tilrettelægning af eget arbejde.

41 (Nye) procedurer følges
Louisiana Museum for Moderne Kunst Andre afdelinger: Moderniseringen har medført, idet ledelsen har brugt moderniseringen til at ændre de øvrige afdelinger, at alle afdelingen på museet bliver mere professionelle. Her et par eksempler: Cafe Ny cafekoncept Nye fysiske rammer Særudstillinger (Nye) procedurer følges Bedre samarbejde om opgaverne

42 Louisiana Museum for Moderne Kunst
Moderniseringen har derfor medført: Bedre fysiske forhold for kunsten Ny bygningsmasse med mulighed for at starte forfra Mere fokus på vedligeholdelse af bygningerne. Drifts- og vedligeholdelses system. Mere selvbestemmelse for nogle arbejdsgrupper. Orden i eget hus. Bedre samarbejde på museet.

43 Tak for opmærksomheden Spørgsmål?
Louisiana Museum for Moderne Kunst Tak for opmærksomheden Spørgsmål?


Download ppt "Louisiana Museum for Moderne Kunst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google