Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER Ved: Poul Arendrup og Jan Tang

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER Ved: Poul Arendrup og Jan Tang"— Præsentationens transcript:

1 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER Ved: Poul Arendrup og Jan Tang

2 Hvorfor vedligeholde bygninger?
Optimal drifts- og anlægsøkonomi Optimal indeklima Optimal energiforbrug Signalværdi overfor brugerne

3 Hvordan planlægges bygnings-vedligeholdelse?
Foretag systematisk bygningsgennemgang med dokumentation 2 gange årlige – f.eks. forår og efterår Halinspektør/chef og teknisk serviceleder Afklar om der er behov for: Planlagt vedligeholdelse Akutte udbedringsarbejder

4 Hvad skal gennemgås? Udvendigt Terrænanlæg Klimaskærm Indvendigt
Overflader Fast og løst inventar Installationer Lovpligtige eftersyn

5 Hvad skal gennemgås? Terrænanlæg
Regn- og spildevandssystemer (Riste og dæksler, sandfang, udskillere, m.m.) Belægninger Gelændere, værn og håndlister Hegn Skilteanlæg Beplantninger (Udgåede træer og buske, m.m.) Belysninger

6 Hvad skal gennemgås? Klimaskærm Tage
Skader, nedbrydninger, manglende fastgørelser, m.m. Ovenlys Ventilationshætter, skorstene, antenner, m.m. Inddækninger Tagrender og nedløb

7 Hvad skal gennemgås? Klimaskærm Facader Kældervægge og sokler
Tunge facader (murværk, betonelementer, m.m.) Lette facader (eternit, træ, stål, m.m.) Døre og vinduer Maling Smøring og justering (greb og beslag) Tætningslister Elastiske fuger Inddækninger

8 Hvad skal gennemgås? Indvendige overflader Gulve Eventuelle skader
Nedslidning, levetid Elastiske fuger Hjørnesamlinger Gulvafløb

9 Hvad skal gennemgås? Indvendige overflader Vægge, m.m.
Eventuelle skader Behov for maling Indvendige døre og vinduer Maling Smøring og justering (greb og beslag) Tætningslister Elastiske fuger

10 Hvad skal gennemgås? Indvendige overflader Lofter Eventuelle skader
Fastgørelse af nedstroppede lofter/skinnesystemer Fastgørelse af indbyggede elementer (belysning, ventilationsarmaturer, røgmeldere, højtalere, m.m.)

11 Hvad skal gennemgås? Indvendige overflader Fast og løst inventar
Eventuelle skader Nedslidning, levetid

12 Hvad skal gennemgås? Installationer Afløbsinstallationer
Rørinstallationer (Korrosion) Gulvafløb Fedtudskillere

13 Hvad skal gennemgås? Installationer Vandinstallationer
Rørinstallationer (Korrosion) Varmtvandsbeholdere Automatik Pumper Vandbehandling (elektrolyse, katalyse, m.m.) Legionella

14 Hvad skal gennemgås? Installationer Varmeanlæg
Varmeflader (radiatorer, strålevarmepaneler, ventilationsvarmeflader, m.m.) Automatik Pumper

15 Hvad skal gennemgås? Installationer Elinstallationer
Kontakter og udtag (Sikkerhed, m.m.) Belysningsarmaturer (Rengøring, m.m.)

16 Hvad skal gennemgås? Lovpligtige eftersyn Kemikaliedepoter
Udskillere (Septiktanke, fedtudskillere, olieudskillere, m.m.) Kedelanlæg Ventilationsanlæg Køleanlæg Sprinkleranlæg ABA- og ABDL-anlæg (Skydedøre og branddøre) Elevatorer og lifte

17 Hvordan dokumenteres bygnings-gennemgangen?
Bygningsdelskort (Fotos, driftsvejledninger, datablade, m.m.) Checklister for automatikkomponenter Aflæsningsskemaer for forbrugsmålinger og driftsmålinger Aktivitetsplan Driftsbudget

18 Hvad kan NIRAS tilbyde? Driftsplaner Bygningsdelskort
Gennemgang af vand- og varmeanlæg Aktivitetsplaner Driftsbudget Ansøgninger til bevilligende myndigheder Udbud, byggeledelse og tilsyn

19 DET ER BILLIGERE AT VEDLIGEHOLDE END AT FORNY
Hvad skal vi huske på? DET ER BILLIGERE AT VEDLIGEHOLDE END AT FORNY


Download ppt "DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER Ved: Poul Arendrup og Jan Tang"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google