Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingsprojekter på den agile måde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingsprojekter på den agile måde"— Præsentationens transcript:

1 Udviklingsprojekter på den agile måde
Af og med: Michael Holk Wätjen

2 Visma-koncernen Ledende leverandør af produkter og ydelser som
forbedrer effektiviteten Software Detail it-løsninger BPO Regnskab og Løn Inkasso løsninger Projekter og Rådgivning Økonomisy-stemer Fakturahånd-tering Salgs- og kundedialog Rapportering og analyse eHandel It-løsninger til detailkæder Implemente-ring og uddannelse Support, service og vedligehold Hardware Økonomi og løn HR Bemanding Debitorstyring Fakturaservice Kreditoplys-ning Collectors-Online TM Rådgivning Løsninger Application management Commerce Solutions hedder Inkasso på dansk men her er valgt den engelske betegnelse da ”inkasso” giver andre associationer…

3 Introduktion Erfaring med brug af ”agile kontrakter” i it- projekter – set fra leverandørens side Hvor agil har du mulighed for at være i det konkrete projekt (tid, pris, omfang)? Hvad er der sket med kravspecifikationen? Hvilke roller og ansvar har kunden og leverandøren i et agilt projekt? Hvad betyder det for leverandøren og for kunden, at projekteamet sidder sammen? Hvordan anvendes ændringshåndtering og test/godkendelse i et agilt projekt?

4 Bragt af: Michael Holk Wätjen Salgs- og marketingdirektør Visma Sirius 20 års erfaring som sælger og forretningskonsulent Formand for IT-Branchens Udvalg for Digital Forvaltning Medlem af ITST arbejdsgruppe om Ny agil standardkontrakt for offentlige it-projekter

5

6 Agil softwareudvikling
Manifestet Individer og samspil frem for arbejdsgange og værktøjer. Funktionsdygtigt software frem for omfattende dokumentation. Samarbejdet med kunden frem for kontraktforhandling. Tilpasning til forandring frem for at følge en plan

7 Hvor agil er du i dag? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Image: Boaz Yiftach / FreeDigitalPhotos.net

8 √ √ Hvor agil er du i dag? Scope Husk: Hvad er ”den udbudte genstand”
Kvalitet Husk: Hvad er ”den udbudte genstand” Deadline Pris

9 Passer kontrakterne til agile projekter?
”K03” fokus Den agile metode gør op med den opfattelse, at man kan forudse et projekt og dets præcise udformning fra starten. Den agile metode bygger på principper om hyppige iterationer og fleksibilitet og samarbejde mellem kunde og leverandør i hele udviklingsprocessen. ”Anvendelse af den agile udviklingsmetode er et vigtigt bidrag til bedre styring af it-projekter. I mange tilfælde kan metoden sikre, at et it-projekt rent faktisk opfylder de forretningsmæssige mål og - nok så væsentligt - undgå at et projekt kører helt af sporet” (fra det tidligere IT- og Telestyrelsen)

10 Hvad er der sket med kravspecifikationen?
Kravspecifikation -> Behovsopgørelse = Absolutte krav Andre krav Business case Forretningsmæssige mål => prioriteter i forhold til iterationer => leverandøren forstår bedre mål/formål med projektet => forretningsmæssig rådgivning

11 Projekter Styregruppe Leverancestyregruppe Ledelse af et Projekt
Kunde PRINCE2 – projektleder SCRUM – Product Owner (Kunde) (Leverandør) PRINCE2 – teamleder SCRUM – SCRUM Master Projektteam (Kunde og Leverandør) Leverancestyregruppe Projekter Styring af Produktleverancer Styring af en Fase Udføre en Arbejdspakke Levere en Arbejdspakke Acceptere en Arbejdspakke Færdig Arbejdspakke Ledelse af et Projekt Styregruppe PRINCE2 SCRUM Fremdift / Statusrapport Kommisorium Start af Projekt

12 Det er sådan vi arbejder!
24 timer 2-4 uger Product Backlog Sprint Backlog Sprint Produkt

13 Product Owner (Kunde) In a nutshell @ Planning meetings
Jeg definerer produktet Jeg varetager business casen for produktet Jeg prioriterer, hvad der skal udvikles Jeg accepterer eller afviser leverancer @ Planning meetings @ Review meetings @ The Backlog @ Daily Scrum meetings @ Restrospective meetings

14 Scrum Master (Leverandør)
In a nutshell Jeg sikrer, at teamet kan arbejde effektivt og fjerner forhindringer Jeg fremmer samarbejde på tværs af roller og grænser Jeg beskytter teamet Jeg sikrer, som navigator, at teamet følger Scrum processen Jeg fungerer som ambassadør for teamets værdier @ Planning meetings @ Review meetings @ The Backlog @ Daily Scrum meetings @ Restrospective meetings

15 Processen Fase /Release Planning Sprint Demo Sprint Planning
Sprint retrospective Daily Scrum

16 Metoder Planning Poker estimering Pomodoro styring Backlog Grooming
User Story beskrivelser Velocity beregning Unit testing og continuous Integration

17 Artefakter Product Backlog Impediment list Sprint Backlog
Task Board (burndown chart)

18 Planlægning af iterationer Absolutte krav Andre krav
Modenhed… det slipper vi ikke for! Krav til Modenhed Beslutninger Prioriteter Planlægning af iterationer Absolutte krav Andre krav + Kunde (Product Owner) + Leverandør (Scrum Master) + Projekt-team

19 => Husk at ”sælge hele pakken” til projektteamet
Projektteamet skal sidde sammen! Hvad betyder det for: Kulturen Arbejdstider Omgangstone Frokost, kaffe, frugt Transporttid m.m. => Husk at ”sælge hele pakken” til projektteamet

20 Regler for ændringshåndtering!
Ændringshåndtering er næsten som vi plejer, men… Regler for ændringshåndtering! ”Agile ændringer” – inklusive i kontraktsum, fremadrettede ”Egentlige ændringer” - ikke inklusive i kontraktsum, reel udvidelse af scope eller ændring af tidligere leverance

21 Test og godkendelse er ikke som vi plejer…
Regler for test og godkendelse Bindende Endelig Betalingsforpligtende Ibrugtagning? Skal kunne ibrugtages, men ikke nødvendigt at det bliver det Spørgsmål: Hvem har bemyndigelse til at sige god herfor?

22 Vil du vide mere? Kom godt i gang
Vi fortæller om vores egne erfaringer med, hvad det vil sige at arbejde agilt, og giver jer et indblik i teorien bag agil udvikling. Udbudsrådgivning Vi udarbejder udbudsmaterialet til et agilt drevet it-projekt i samarbejde med jer. Agil hjælp til selvhjælp Vi hjælper jer med at håndtere jeres agile it-projekt overfor jeres leverandør, herunder at udfylde rollen som Product Owner. PRINCE2 og Scrum Vi sammenkobler jeres brug af PRINCE2 med Scrum for at sikre den rette organisatoriske forankring (roller og ansvar).

23 Tak for opmærksomheden!
Michael Holk Wätjen Tlf Twitter: mhwaetjen


Download ppt "Udviklingsprojekter på den agile måde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google