Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DIT-systemet et par introducerende eksempler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DIT-systemet et par introducerende eksempler"— Præsentationens transcript:

1 DIT-systemet et par introducerende eksempler
Udvikling og testning Dorthe Duncker og Hanne Ruus Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet

2 Eksempel på en dansk, norsk, svensk DIT-opgave
Opgaven er beregnet som introduktion til at arbejde med DIT-opgaver Der forudsættes kendskab til ordklasser og til fleksion Opgaveløseren går igennem teksten ord for ord og bestemmer ordklasse og bøjningsform ud fra lukkede lister Når man er i gang med at bestemme ordet Sandskorn i den danske tekst, ser skærmen ud som på følgende billede

3 Tekst til venstre, valg af ordklasse i midten og valg af bøjning til højre

4 Det danske uddrag af Martin A
Det danske uddrag af Martin A. Hansens roman – analyseret med ordklasser og fleksion I DIT-systemet kan man se analysen af det enkelte ord når man klikker på det

5 Den danske tekst og korte uddrag af en tilsvarende tekst på norsk og på svensk ligger i DIT-opgaveform på cd-rommen Læs Vejledning i installation af DIT-systemet Installer på egen pc og løs en eller flere af opgaverne Sammenlign løsningen med løsningsforslaget i xml-mappen Norske og svenske opgaveløsere finder måske påfaldende ting i forslagene

6 Sammenligning med DIT-systemet
Man sammenligner to analyser af samme tekst med DIT-funktionen Sammenlign analyser Forskellige teksters analyser kan sammenlignes med DIT-funktionen Elementdiagram – i det følgende er anvendt funktionen Elementdiagram på analyser af en lille dansk tekst, en kortere norsk og en kortere svensk

7 Ordklasser og fleksion i dansk, norsk, svensk
Det ganske korte tekstuddrag viser straks hvordan dobbeltbestemtheden på norsk og svensk giver forholdsvis flere bekendte former Foroven på næste billede ser man den danske fordeling af bekendte og ubekendte substantivformer, nedenunder den tilsvarende norske – på et kortere tekstudsnit (se på søjlerne, ikke på antallet)

8 Danske bekendte og ubekendte substantiver over for norske

9 Bekendthedsprofilen for norsk og svensk

10 Man ser at ordklasseprofilen er næsten den samme i dansk og norsk

11 Og svensk

12 I teksten er først markeret alle helsætninger
En syntaktisk DIT-analyse af et stykke H.C. Andersen kan ses på næste billede I teksten er først markeret alle helsætninger Helsætningernes led er placeret i Diderichsens feltskema De indgående ledsætninger er markeret for funktion og indlejringsgrad || afgrænser helsætninger, F for fundamentfelt n/N for nominal v/V for verbal a/A for adverbial

13

14 Tilløb til stilistisk karakteristik af H.C. Andersenstykket
Med diagramfunktionen kan man få et overblik over fundamenternes syntaktiske funktion Man ser at de fleste fundamenter er subjekter Der er nogle stilistisk markante fundamenter: objekter og et enkelt prædikativ

15 Oversigt over fundamentfelternes syntaktiske funktion i H. C
Oversigt over fundamentfelternes syntaktiske funktion i H.C. Andersen-teksten


Download ppt "DIT-systemet et par introducerende eksempler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google