Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 BORGERMØDE – 16. maj 2013 Udviklingsplan for AUNING - FORSLAG AUNING BYMIDTE BORGERMØDE 16. MAJ 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 BORGERMØDE – 16. maj 2013 Udviklingsplan for AUNING - FORSLAG AUNING BYMIDTE BORGERMØDE 16. MAJ 2013."— Præsentationens transcript:

1 1 BORGERMØDE – 16. maj 2013 Udviklingsplan for AUNING - FORSLAG AUNING BYMIDTE BORGERMØDE 16. MAJ 2013

2 2 ›Kl. 19.00: velkomst v/ Lars Møller ›Kl. 19.10: Gennemgang af forslag inkl. spørgsmål fra salen ›Kl. 19.45: Pause med øl og vand ›Kl. 20.00: Debat om forslaget ›Kl. 20.30: Opsamling og prioritering ›Kl. 20.55: Afslutning PROGRAM Offentligt møde om udvikling af Auning Midtby 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

3 Formålet med udviklingsplanen er, at skabe grundlag for en bymidte i Auning, så den fremover kan danne et mere attraktivt grundlag for detailhandelen og bylivet i Auning. Udviklingsplanen skal være med til at styrke Auning funktionelt og strukturelt som hovedby i det vestlige Norddjurs som lokal handelscenter og drivkraft for oplandet. Udviklingsplanen skal medvirke til, at: ›skabe en synlig og sammenhængende bymidte med attraktive gade- og byrum ›sikre en god trafikstruktur og en god tilgængelighed til bymidten for alle trafikkanter ›skabe de bedste langsigtede rammer for byens udvikling ›vise nye muligheder og synliggøre kvaliteter der er med til at være kendt som en attraktiv bosætningsby ›skabe grundlag for en stærk og værdifuld byidentitet der bygger på kulturhistorie og særlige naturmæssige og funktionelle kvaliteter Formål med udviklingsplanen 3 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

4 Bystruktur 4 AUNING BYMIDTE ›Historie - Byen med flere bymidter ›Landsbyen ›Kirke fra 1100-tallet ›Gl. Estrup tilbage i 1300-tallet ›Landsby Auning indtil 1876 ›Stationsbyen ›Hovedvej åbnede 1864 ›Stationsby fra 1876 til 1971/1992 16. MAJ 2013

5 Bystruktur 5 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE ›Historie - Byen med flere bymidter ›Landsbyen ›Kirke fra 1100-tallet ›Gl. Estrup tilbage i 1300-tallet ›Landsby Auning indtil 1876 ›Stationsbyen ›Hovedvej åbnede 1864 ›Stationsby fra 1876 til 1971/1992 Hvor er Aunings bymidte i dag? Er det på tid til en tidssvarende bymidte?

6 Bystruktur 6 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

7 Grøn struktur 7 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

8 Grøn struktur – udvikling af eksisterende kvaliteter 8 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

9 Grøn struktur – mål – kortlægge ruter 9 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE cykelmotorvej kulturhistorisk rute vandrerute

10 Grøn struktur – mål – en sund by i bevægelse 10 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE cykelmotorvej kulturhistorisk rute vandrerute Grøn struktur gøres synligt for gæster, tilflyttere og turister. Kan der udvikles et sammenhængende netværk mellem temastierne?

11 Trafik – overordnet vejstruktur - to ankomstpunkter 11 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

12 12 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE ›screening af belægningsgraden af bymidtens parkeringspladser ›tællinger fredag kl. 14, 15 og 16 Belægningsgrad ›mørk rød >80% ›rød >60% ≤80% ›lys rød ≤60% Bymidte - trafik – parkeringssituation

13 13 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE Bymidte - handel – situation i dag

14 14 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE ›ingen oplevelse af én samlet indbydende bymidte ›flere selvstændige centre ›ingen synlighed fra primære veje – skiltning nødvendigt ? ? ? Bymidte - handel – situation i dag – flere usammenhængende funktionelle bymidter

15 15 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE ›markere én samlet bymidte - VELKOMMEN TIL AUNING BYMIDTE ›udvikle og styrke ankerfunktioner og udvikle synergipotentiale ›forbedre byrummene så de fremstår attraktivt, trygt og indbydende ›skabe en god forbindelse henover hovedvejen ›placere en ny kernefunktion der skaber byliv [superstoppested] ›markere adgangene og skabe synlighed Bymidte – mål: En attraktiv bymidte med korte veje og god tilgængelighed

16 Mål: ›byrum der appellerer til forskellige målgrupper og indrettes efter deres funktion ›byrummene i en menneskelig skala, skab variation i stemninger ›sammenhæng ved hjælp af markante beplantninger (især træer), byrumsinventar, belysning, materialer og overflader, … ›kvalitetsniveau i forhold til betydning, robusthed og funktion Bymidte - Skabe mangfoldige og funktionelle byrum 16 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

17 ›undgå ensretninger ›udnyt den gode infrastruktur i centrum til at betjene parkeringsarealer ›sammenhængende parkeringssøgerute med cirkuleringsmulighed ›primær skiltning til parkering og bymidtefunktion ved de primære adgangspunkter ›koordineret skiltning indenfor skiltningszone (bymidteafgrænsning) Bymidte – trafik og parkering 17 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE STRØGET HELSE KULTUR SERVICE Forslag til LOGO

18 ›3 modeller til, hvordan bymidten kan udvikles ›fleksibilitet i forhold til konjunkturelle udsving ›kan løbende prioriteres, kombineres og konsekvensvurderes ›planerne er dermed mere et strategisk redskab til at styre udviklingen under forskellige vilkår, end én endelig låst masterplan Bymidte - 3 modeller til udviklingsscenarier 18 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

19 Nedslagspunkt bymidte – model 1

20 Nedslagspunkt bymidte – model 2

21 Nedslagspunkt bymidte – model 3

22 Nedslagspunkt - Gartnerigrunden 22 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

23 Nedslagspunkt - Tømrergrunden 23 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

24 Nedslagspunkt – Auning øst 24 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE

25 25 16. MAJ 2013 AUNING BYMIDTE ›kort- og langsigtede projekter i udviklingsplanen ›realisering gennem personlig engagemnet, private investeringer, offentlige investeringer, puljemidler, fonde og andre tilskudsmidler ›prioritering ›fundraising til gennemførelse af fysiske forandringsprocesser ›identificere og indkredse mulige investorer ›vurdere mulighed for kobling af investeringer – samarbejde og tæt dialog mellem kommune, foreninger, investorer, … ›samarbejde omkring en samlet bymidte også med oplandsbyerne ›nøgleprojekter for at forbedre bymidtens attraktivitet og tilbud er med til at skabe interesse for bosætning (synlighed, stoppested, og forskønnelse) ›markedsføring af mulighederne nævnt i udviklingsplanen ›markedsføring af kultur- og naturværdier som særtegn i medier og i forbindelse med ejendomshandler for at styrke byens profil og identitet Stikord til en realiseringsstrategi


Download ppt "1 BORGERMØDE – 16. maj 2013 Udviklingsplan for AUNING - FORSLAG AUNING BYMIDTE BORGERMØDE 16. MAJ 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google