Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

information og problemstillinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "information og problemstillinger"— Præsentationens transcript:

1 information og problemstillinger
Flextrafikkørsel, information og problemstillinger Jens Peter Langberg Middelfart 30. maj 2011

2 Oversigt Præsentation af Movia Baggrunden for Flextrafik
De forskellige kundegrupper og deres kendetegn. Film Hvor kører Flextrafik Passagertal Nøgletal for Flextrafik Samarbejdet med kommuner og regioner Samarbejdet med vognmænd og chauffører Hvad siger kunderne

3 Præsentation af Movia Lovgrundlag
Fælleskommunalt, 2 regioner + 45 kommuner Repræsentantskab - bestyrelse - administration Opgaver

4 Hvad er et trafikselskabs opgaver
Varetager offentlig servicetrafik Udbyder Koordinerer Afregner

5 Lov om trafikselskaber
§ 5. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) privatbaner. Stk. 2. Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område. Dette gælder dog ikke for offentlig servicetrafik efter stk. 1, nr. 1, der krydser grænsen til trafikselskabet på Sjælland. Stk. 3. Trafikselskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Stk. 5. I Region Syddanmark kan trafikselskabet eller trafikselskaberne med henblik på betjening af grænseregionen varetage opgaver vedrørende offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel over landets grænse.

6 Kommunalreform 2007

7 Harmonisering i Movia 3 handicapkørselsordninger i 2 IT-systemer
HUR PASS VT Planet STS Falck

8 Sammenhæng i aktiviteterne
Servicekriterier for samlet handicapkørsel Fælles IT-system i Movia Samlet handicapkørsel i Movia Tilbud muligt i hele Movias område

9 Hvad er Flextrafik Flextrafik er behovsstyret trafik som først og fremmest er rettet mod at skabe mobilitet. Det være sig på tider eller steder, hvor normal rutebunden kørsel vil være uforholdsmæssig dyr eller ufleksibel, i forhold til kunder med et handicap, som gør dem ude af stand til at benytte bus og/eller tog, eller endelig som løsning for dele af kommunernes/regionernes øvrige lovpligtige kørsel.

10 De 5 ordninger i Flextrafik
Flextur / åbne brugere Visiterede borgere Visiterede patienter Medlemmer af handicapkørselsordningen Rute til institutioner og specialskoler

11 Film om Flextrafik

12 Flextrafiks bestilling og koordinering

13 Hvor kører Flextrafik i Movias område
Alle kommuner kører handicapkørsel 11 kommuner kører Flextur og kommunalt Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg 7 kommuner kører Flextur Allerød, Dragør, Gribskov, Køge, Næstved, Roskilde og Solrød Kommunerne i Hovedstadsregionen Kørsel af specialskoleelever (excl Kbh. og Frederiksberg) Region Sjælland Siddende patientbefordring

14

15 Flextrafik passagerer

16 Flextur passagerer

17 Nøgletal for Flextrafik
Opdateret til og med Marts 2011 421510

18 Udvikling fra sidste måned
Hvordan er udviklingen i Flextrafik? Udvikling fra sidste måned Afvigelse fra mål, pct Måned til måned YTD 2011 Rettidig afhentning 4 Rettidig aflevering -3 +2 Kundernes ekstratid i bilerne Andel af koordinerede kørsler -3 +9 Omkostning for den ydelse vi leverer +2 -9 Grøn farve: Målsætning opfyldt Gul farve: Mindre end 10 pct. fra målsætningen Rød farve: Mere end 10 pct. fra målsætningen

19 I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden?
Definition: Er kunderne hentet i det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. Man skal være opmærksom på, at tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det er (handicap, åben, kommunal, patient)

20 I hvilket omfang afleverer Flextrafik kunderne til tiden?
Definition: Nogle kunder vælger, hvornår de vil være fremme i stedet for, hvornår de vil afhentes. En aflevering er rettidig, hvis den sker inden det lovede tidspunkt.

21 Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne?
Definition: Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre direkte. Målsætningen er, at turene max. i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte.

22 I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen?
Definition: Andelen af koordinerede kørsler er et udtryk for, hvor omkostningseffektiv Flextrafik er. En kørsel er koordineret: hvis der køres andre samtidig eller hvis bilen har en tur umiddelbart før eller efter.

23 Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer?
Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut . En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.

24 Samarbejdet med kommuner og regioner
De synlige fordele Koordinering af kørsler Fælles udbud af kørslen Lettere afregning af kørsel Bedre styring af adgangen til kørslen Omvendt fakturering De skjulte fordele Forsyningssikkerhed Adgang til stor vognpark Adgang til avanceret IT-system De mulige fordele Udnyt overblikket over de offentlig betalte kørsler til at tilbyde alle borgere Flextur som supplement til eller erstatning for busserne

25

26 Samarbejdet med vognmænd / operatører
Udbud Kontrakter Fællesmøder Individuelle møder Oplevelse af fællesskab

27 Chaufføruddannelsen i Movias område
Introduktionskursus hos Movia Mere end 2500 har gennemført Gensidig indsigt i opgaver Kendskab til hinanden Meget bedre arbejde

28 Flextrafiks kundeundersøgelse 2010

29 Problemstillinger Vigtige forudsætninger for succes
Meget stort potentiale knap 4 mia. Økonomien bliver synlig En hemmelig verden for mange Stigende professionalisering kræves Bus og taxilovgivning ikke helt klar Meget stort uddannelsesbehov

30 Flextur Visiterede Patienter Handicapordning Rute

31 Hvad er Flextur Flextur er et tilbud til alle og er et alternativ til både busser og kørsel med taxa. Da du med Flextur kan køre fra adresse til adresse, er prisen højere end busbilletter, men fordi kørslen kan koordineres med andre borgere, kan du med Flextur køre til ca. halv taxapris. Dette betyder også, at du ikke altid vil blive kørt den korteste vej, hvilket du dog aldrig skal betale ekstra for. For at du kan benytte Flextur skal du køre mellem to adresser i de deltagende kommuner. Se hvilke kommuner, der deltager på

32 Kørsel i tilsluttede kommuner
Bus og tog Flextrafik Taxi Stoppested Adresse Fast rute Omveje Direkte Kørsel ad ruter Kørsel i tilsluttede kommuner Kørsel over alt Driftdøgn 6 - 23 Hele døgnet Sammen med mange Sammen med nogle Alene Køreplantid Aftalt tid - 5 / + 15 Aftalt tid

33 Bus og tog Flextrafik Taxi
Ingen bestilling Bestilling 2 timer før Fri bestilling Fast tid Tilpasset tid – 15 / + 45 min Valgt tid Ingen hjælp Hjælp fra kantsten Hjælp på taximeter Fast takst Km. takst med start takst 35 kr. Variabel takst med starttakst Pris i tabel Pris oplyses ved bestilling Pris kendes når turen er slut Lav takst 7 kr/km Høj takst


Download ppt "information og problemstillinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google