Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fuldmagter i tinglysningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fuldmagter i tinglysningen"— Præsentationens transcript:

1 Fuldmagter i tinglysningen
Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, Anja Olsen, Domstolsstyrelsen,

2 Dagsorden Overblik over tinglysningens opgaver
Den digitale tinglysning (e-TL) Fuldmagter i e-TL Muligheder for udvidelse af e-TL løsningen til en generel fuldmagtsbog

3 Tinglysningens opgaver
Rettigheder over objekter skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler om objektet Rettigheder der ikke tinglyses udsætter sig for at blive fortrængt af senere tinglyst rettighedshavere Ejendom, biler, andelsbolig, personer, testamenter Typer af dokumenter Overdragelse af ejendom (Skøde) Pantstiftning (Pantebreve) Rettigheder over ejendom (Servitutter) Tingbogens troværdighed skyldes statens erstatningsansvar Brugeren skal kunne indrette sig i tillid til tingbogens oplysninger Enten opnå den angivne retsstilling Eller modtage økonomisk kompensation for tab forårsaget af fejlagtigt reigstreret data 2002 : 1,1 mio, 2003 : 0,5 mio, 2004 : 1,7 mio Grundlæggende ret at oplysninger er offentligt tilgængelige Publikumsterminal opstillet på tinglysningskontoret Afgiftsfri hvis opslaget foretages i ikke erhvervsmæssig øjemed Ellers afgiftsbelagt Mulighed for etablering af ekstern terminaladgang til tingbogen Adgang til begrænset data via Bestille papirudskrift af oplysninger og genpart af dokumenter i aktmapperne

4 Overordnet arbejdsgang i dag
Modtagelse af dokument Papirbaseret Indførsel i dagbogen Prøvelse Formkrav overholdt Kan dokumentet efter sin natur overhovedet tinglyses Er den åbenbart overflødig Er udstederen berettiget til at råde over ejendommen eller den pågældende ret Er den der disponere over ejendommen ifølge tingbogen berettiget til at gøre det Fuldmagt, skifteretsattest, tegningsberettiget for en virksomhed Opfylder rettigheden diverse lovkrav Kan den opnå ønsket prioritetsstilling Indførsel i tingbogen Tinglyst Tinglyst med frist til berigtigelse af fejl eller mangler Påtegning på dokumentet Sidenummer samt Oplysning om at dokumentet er tinglyst og datoen for tinglysningen Kontrol af afgift Genpart sættes i aktmappe Papirbaseret genpart af samtlige gældende dokumenter for hver enkelt fast ejendom Tinglyste dokument returneres til anmelderen Der sendes information til Tingbladet

5 Fundamentale principper i e-TL
Fuldt digitalt Udelukkende tinglysning af digitale dokumenter ”Traditionelle” dokumenter kan vedhæftes i elektronisk form Fremtidig fleksibilitet sikres gennem brug af XML Fokuserer på at automatisere 80% af tinglysningerne Det er de vanskelige 20% der resterer Manuel behandling Prøvelsen vil følge de hidtil gældende regler Digital signatur er omdrejningspunktet CPR og CVR nummer kræves til den helt grundlæggende prøvelse om ret til at disponere Bygget til at samarbejde med mange forskellige interessenter Realkredit, Banker, Advokater, Ejendomsmægler, Kommuner, SKAT, Landinspektører, Kort og Matrikelstyrelsen, Borgere, mindre virksomheder … Opbygget som en Service Orienteret Arkitektur

6 Den fremtidige elektroniske tinglysningsmodel

7 Generisk arbejdsgang i e-TL
Eget System E-TL akten Hent information i e-akten Anmelder Signer e-TL-dok Modtag besked fra e-TL Send e-TL-dok Opbyg tinglysnings- dokument (e-TL-dok) Afvisning Manuel prøvelse Signer og Send information Modtag e-TL-dok Kontroller digital signatur XML e-TL Indledende kon- troller, løbenr, tidsstempling Foretag prøvelse Registrer i e-TL akten Abonnent

8 Krav vi stillede til fuldmagter i e-TL
Fuldmagten skal angive Hvem der afgiver fuldmagten (fuldmagtsgiver) den person/virksomhed, som får fuldmagten (fuldmagtshaver), Hvilken rolle som fuldmagtshaver kan indtræde i (sælger, pantsætter m.v.) hvilken type af forretningsekspedition der er omfattet af den afgivne fuldmagt, omfanget af fuldmagten tidsperioden, som fuldmagten gælder for. Identifikationen af objektet/objekterne som fuldmagten gælder for, Beløb som fuldmagten begrænses til. Derudover giver opbygningen i XML fleksibilitet til, at den kan udvides med flere elementer Fuldmagten kan afgives elektronisk ved en digital signatur Funktionaliteten stilles til rådighed både via portalen og som web-service Vi forventer at på kort sigt vil hovedreglen blive, at fuldmagten indsendes med almindelig post. Indsendte fuldmagter skal være oprettet på en standardiseret formular og kontrolleres af en sagsbehandler, hvorefter den elektronisk vil blive indlæst (via OCR). Fuldmagten skal registreres i e-Akten som ethvert andet modtaget dokument Ses som en udvidelse af e-TL til også at inkludere en ”fuldmagtsbog”. Kan på sigt bruges til andre former for fuldmagter. Løsningen skal derfor designes med hensyntagen til dette.

9 Hvordan vil vi implementere fuldmagter i tinglysningen?
Kan modtage fuldmagter på to måder På en fuldmagtsblanket Som et XML-dokument med digital signatur Fuldmagtsblanketten Indskannes OCR-læses Omdannes til fuldmagts XML-dokument Signeres med tinglysningsrettens digitale signatur Prøves i e-TL motoren Der foretages evt. manuel kontrol Registreres i fuldmagtsbogen XML-Dokument Med fuldmagtsgivers digitale signatur Evt. også andre digitale signaturer (Bruger XML-Dig Sig) XML-Dokumentet kan komme fra Tredjeparts-systemer ved at kalde e-TLs fuldmagts-webservice Fra e-TL portal Fra andres portal ved brug af e-TLs WSRP-portlet Efter indskanning og OCR-læsning

10 Illustration af fuldmagter i e-TL

11 Generel brug af e-TL fuldmagt giver
En organisation der er gearet til at håndtere sådanne anmeldelser En organisation med høj troværdighed Organisation er klar Manuel behandling Har erfaring i at modtage sådanne anmeldelser Et it-system der er bygget til den form for anmeldelser Modtage, prøve, registrer, opbevar, hændelser, forespørge Klar til at modtage betaling hvis nødvendigt Understøtter også papirbaserede fuldmagter Indskanning og OCR-læsning af fuldmagter på fortrykt blanket En løsning der er bygget til at samarbejde med mange forskellige interessenter Store banker, mindre virksomheder, borgere, offentlige institutioner osv. En løsning der er bygget til fleksibilitet Let at tilføje nye former for fuldmagter i eksisterende Udnytter XML’s fleksibilitet Indhold kan være under (delvis) kontrol af andre offentlig institution Offentlige institutioners egne kontroller kan kaldes som en del af prøvelsen Udstilles som webservices Kontroller kan være under (delvis) kontrol af andre offentlige institutioner Designet til at samarbejde med mange interessenter

12 Kontakt Kontakt Dokument BELGIEN DANMARK DEN TJEKKISKE REPUBLIK
FORENEDE ARABISKE EMIRATER FRANKRIG HOLLAND MAROKKO NORGE POLEN SAUDIARABIEN SCHWEIZ SPANIEN STORBRITANNIEN SVERIGE ØSTRIG Kontakt Person: Henrik Hvid Jensen Telefon: Adresse: Devoteam Consulting A/S Tuborg Parkvej Hellerup Dokument ID: # Forfatter: Dato: © Devoteam Consulting A/S Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam Consulting.


Download ppt "Fuldmagter i tinglysningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google