Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital tinglysning i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital tinglysning i praksis"— Præsentationens transcript:

1 Digital tinglysning i praksis
Louise Krath 9. marts 2010

2 Oversigt www.tinglysning.dk Anmeldelser Forespørgsler Vedtægter
Ejerpantebreve Udlæg Udfordringer Status

3

4 Digital signatur Afgørende og fundamental for brugerens tryghed!
Fastlåser dokumentets indhold Supplement Historik

5 www.tinglysning.dk – hvilke opgaver?
Brugere af har mulighed for at udføre følgende: Oprette og indsende anmeldelser med henblik på tinglysning Fremsøge oplysninger på egne og andres ejendomme (senere også biler, andelsboliger og personlige forhold) Undersøge status på indsendte anmeldelser og se svar på, om tinglysning har fundet sted (eventuelt foreløbigt eller med frist), anmeldelsen er til manuel behandling, anmeldelsen er modtaget og er på vej i kø til automatisk behandling, eller anmeldelsen er afvist.

6 Anmeldelse i hovedpunkter
1. Vælg anmeldelsestype 2. Udfyld anmeldelse med relevante og oplysninger og tilknyt eventuelle bilag samt tekst/fraser undervejs 3. Afslut anmeldelsen med tilføjelse af parter, som skal underskrive 4. Foretag gerne prøvetinglysning som sikkerhed for, at alle relevant oplysninger er medtaget og korrekt angivet 5. Vælg hvilken underskriftsmetode de forskellige aktører skal underskrive med 6. Involverede parter skal underskrive elektronisk med digital signatur 7. Anmeld endeligt (først når alle påkrævede underskrifter foreligger) 8. Foretag eventuel betaling af afgift, hvorefter anmeldelsen automatisk videresende elektronisk til tinglysning 9. Følg anmeldelsens status i Mine tinglysninger -> Anmeldelser

7 Anmeldelse - bilagsbanken
Dokumentation vedhæftes via bilagsbanken Mine tinglysninger -> Bilag -> Browse -> Upload bilag filtyper: pdf, jpg, xml eller gml max. 2MB Gem kladde eller lav bilag i et nyt vindue Referencenummeret kopieres og indsættes i anmeldelsen Medfører altid manuel prøvelse!

8 Anmeldelse - prøvetinglysning
Prøvetinglysning skal foretages forud for selve underskriftsproceduren To trin Gem kladde Vælg prøvetinglysning 1) Markér Anmeldelsen skal prøvetinglyses Vælg Anmeld Der sendes besked med resultat af prøvetinglysningen per mail til anmelder Hent kladden frem og korrigér/færdiggør anmeldelsen

9 Anmeldelse - underskriftsmetode
Underskriftsmappe - digital signatur bestilles på Personlig digital signatur (med CPR), eller b) Medarbejder signatur (knyttet til virksomhedens CVR) OBS! LRA-ordning med CPR! Anmelderordning Autorisation (blanket) Anmelderen selv ansvarlig for at have aftale med aktøren Fuldmagt - tinglysningsfuldmagt Særlig blanket – formkrav Udløbsdato Kan tilbagekaldes, eventuelt på særlig blanket

10 Anmeldelse – underskriftsmetode LRA – ordning med CPR
LRA = Lokal (Registrerings) Administrator Kræver CVR-nummer for foreningen LRA med CPR Tilknyttet CPR-nummer til hver digital signatur Ubegrænset antal digitale signaturer 750 kr. i oprettelse og 107 kr. per efterfølgende år LRA-administrator kan Oprette og nedlægge brugere Genudsende PIN-kode og velkomstmail Få support fra DanID

11 Anmeldelse – underskriftsmetode Tinglysningsfuldmagt
Til hvem? Fra hvem? Vitterlighedsvidner Underskriver på side 5 Ikke ejer af firma, der gives fuldmagt til (fuldmagtshaver) Indsendes til Tinglysningsretten Registrering inden anmeldelse Registrering efter anmeldelse (tinglysning med 6 dages frist for indsendelse) Generalfuldmagt??

12 Anmeldelse - tinglysningsafgift
Tingbogen beregner en tinglysningsafgift Anmelder har mulighed for at foreslå andet beløb med en tilhørende begrundelse Et afvist dokument bærer ikke afgift Konvertering og underpantsætning er afgiftsfri Afgifter for transport af ejerpantebrev?

13 Anmeldelse – Mine tinglysninger
Menuen Mine tinglysninger er dit værktøj til håndtering af anmeldelser, abonnementer, fuldmagter, udskrifter mv. Der kan søges efter eksempelvis modtagelsesdato Abonnementer er gratis Oprette abonnementer Se eksisterende abonnementer Annullere abonnementer Udskrifter tilgængelige i 7 dage Andre mailadresser?

14 Forespørgsler Betaling via netbank, Dankort eller VISA-Dankort
To forskellige former for dokumenter Summarisk information om en ejendom inklusive adkomst, hæftelser og servitutter (Forespørg -> Tingbogen) Dokumentsøgning på Bilag Indskannet akt Tinglyst dokument Påtegninger

15 Forespørgsler - tingbogen
Summariske oplysninger Ejendommens postadresse eller Ejendommens matrikulære oplysninger eller BBR-nummer og kommunekode eller Hovednoteringsnummer Begræns søgningen til visse dokumenttyper: Stamoplysninger Hæftelser Servitutter Adkomster Uofficiel vs. officiel

16 Vedtægter Nye vedtægter skal tinglyses på hver lejlighed
Kan vælges på én gang Afgiftserklæring Vedlægges i bilagsbanken Ændring i vedtægter Tinglyses som påtegning på løbenummer Forskellige løbenumre? Pantstiftende vedtægter Både som servitut og som hæftelse 2 * kr. + 1,5 %

17 Ejerpantebreve Underpant i stedet for håndpant -> tinglysning!
Konvertering Maksimalt kr. og meddelelsespåtegning er konverteret automatisk Tjek at ejerpantebrevet er konverteret korrekt, herunder med underpant til ejerforeningen. Herudover skal intet foretages. Det fysiske ejerpantebrev kan gemmes til dokumentation. Over kr. skal konverteres inden transport eller andre ændringer Indsendes til Tinglysningsretten eller autoriseret anmelder med angivelse af underpantet. Under alle omstændigheder skal ejerpantebrevet konverteres inden den 7. september Hvis ikke konvertering inden denne dato, er sikringsakten ikke iagttaget. Aflysning Digital signatur Autoriseret anmelder Fuldmagtsordning

18 Ejerpantebreve (fortsat)
Bortkomst ejerpantebrev Ikke konverteret -> mortifikation (OBS! TL § 20 kan ikke bruges for ejerpantebreve!) Konverteret automatisk -> ejerpantebrevet er ikke retsskabende, hvorfor bortkomsten ikke umiddelbart giver anledning til problemer. Overdragelse ved salg Transportpåtegning

19 Udlæg i fast ejendom Tinglyste pantebreve
Før: originalt pantebrev indleveres i fogedretten Nu: præcis henvisning til dokumentet i tingbogen Udslettet efter tvangsauktion Konvertering til papirdokument som originalt gældsbrev, hvis pantebrevet indeholder personligt gældsansvar

20 Digital tinglysning - udfordringer
Stadig bunke af ubehandlede sager Ventetid på hotline Fejl og mangler… Lange svartider Fuldmagtsproblematikker Forskellige svar på ens henvendelser

21 Digital tinglysning - status
Gårsdagens status: Administrative: 8. marts Aflysninger: 26. februar Bodelinger: 22. februar Ejerpantebreve: 17. februar Matrikulære sager: 14. oktober 2009 Meddelelser: 5. marts Pantebreve i øvrigt: 24. februar Pantebrevsvilkår: 12. februar Realkreditpantebreve: 9. februar Respekter: 22. februar SDRO-pantebreve: 15. februar Servitutter: 12. februar Skadesløsbreve: 8. marts Skifteretsattester: 16. februar Skøder: 8. februar Udlæg: 5. marts Underpant: 5. marts 2010 Videreudvikling Midler på finanslovsaftalen 2010 Andelsbolig-, person- og bilbogen (de små bøger) i 2010…

22 Kontaktoplysninger Louise Krath, advokat
Direkte: Mobil: Louise Krath, advokat Louise Krath (f. 1981) rådgiver primært inden for fast ejendom og entreprise, herunder om reglerne for erhvervs- og boliglejemål, byggeriets forhold og køb og salg af ejendomme.

23


Download ppt "Digital tinglysning i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google