Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OK 2013 Orienteringsmøde for medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OK 2013 Orienteringsmøde for medlemmer af Frie Skolers Lærerforening."— Præsentationens transcript:

1 OK 2013 Orienteringsmøde for medlemmer af Frie Skolers Lærerforening

2 Der er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og budgetter. Slut med fordums fede ødselhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg blir 5 år ældre ved hvert indgreb i min pung, men når forårssolen skinner blir jeg ung! Lad kun falde, hvad der knap kan stå. Men i så fald sku´jeg altid komme kryv´nde hver gang skatten gi´r sig til at flå mine sidste mønter fra mig hver den tyv´nde Jeg blir tom i hjernen træt og tung i sjæl og krop men når forårssolen skinner står jeg op! Og jeg fægter med min sparekniv Men den skraber bare hult i sparegrisen Der er ikke meget tegn på liv. Selv i vinter var der dog en ko på isen Jeg har længe næret en istap ved min barm, men når forårssolen skinner blir jeg varm! Solen skinner på fallittens rand. Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: Der er caries i tidens tand. Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning. Snart skal jeg og mine sidste tænder skilles ad, men når forårssolen skinner blir jeg glad! Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del af livet, for som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, at Alt og Intet er os givet. Og en gang går solen sin runde uden mig, men når forårssolen skinner, lever jeg! Povl Dissing Komponist Benny Andersen Tekst Velkomstsang H ilsen til forårssolen.

3 Program: • Orientering om status i forhandlingerne • Hvilke scenarier tegner sig i horisonten? • Hvad gør FSL? • Hvad betyder en lockout? • Kredsens aktiviteter • Tillidsrepræsentantens rolle • Spørgsmål - svar

4 C entrale F orhandlings U dvalg ( L ærernes C entralorganisation) MO derniserings S tyrelsen Frie skoler

5 KTO Forhandlingsfællesskab Kommuner/regioner ( L ærernes C entralorganisation) K ommunernes L andsforening Folkeskolen

6 4-ugers ”vinduet” • Forhandling om arbejdstid • Forhandling af evt. nyt lønsystem • Andre forhold specielt for det frie skoleområde • ”Vinduet” skulle lukke 10. marts 2013, men det blev smækket i med lockoutvarslet! • Lockout træder i kraft 1. april 2013 FSL forhandler selv

7 Status - løngruppen • Gode konstruktive forhandlinger som langsomt men sikkert skred fremad • Interesse i et fast lønsystem gjort afhængigt af en løsning omkring arbejdstiden • Midlertidigt lønsystem bortfalder, hvis en ny løsning ikke nås

8 • De er ikke ude på, at vi skal undervise mere – men på at afskaffe aftaleretten • MOS har hele tiden stillet ultimative krav • MOS vil have en accept af deres krav som udgangspunkt for diskussionen, og det kan vi ikke acceptere, da vi så reelt giver afkald på aftaleretten Status - arbejdstidsgruppen

9 ”Normalisering af arbejdstiden” • Ledelsen skal i samarbejde med den enkelte lærer fastlægge arbejdet • ”Kasserne” (de 400/300 egentimer, puljetid mv.) bliver fjernet • Der skal foretages timeregistrering, men uklart hvordan – giver et registreringshelvede • Fortsat en årsnorm • Overtid skal aftales med lederen • Ingen varslingsbestemmelser • Aldersreduktionen forsvinder eller bliver en del af projektet • Forberedelse skal være individuel for hver eneste lærer

10 Næste møde i forligsinstitutionen: 19. marts 2013 Forligskvinden Mette Christensen: Kan udsætte konflikten 2 x 14 dage + 5 arbejdsdage Det seneste en evt. konflikt kan igangsættes: 5. maj 2013 ”Forligsen”

11 Forligs- resultat Urafstemning JA! Ny Overenskomst Forligs- resultat Urafstemning NEJ! LC = JA LC = NEJ Konfliktscenarier

12 Intet forligs- resultat! Konflikt? Lovindgreb?

13 Lockout • lockout, kollektivt kampskridt fra arbejdsgiverside som led i en arbejdskonflikt; et modtræk til strejke. (NB!LC/FSL har ikke varslet strejke). Ved en lockout udelukkes de ansatte fra at arbejde og berøves dermed arbejdsindkomst, indtil parterne enes om en løsning på en opstået konflikt. ”Den Store Danske, Gyldendal”

14 • Konfliktstøtte 1.200 kr. pr. dag • Konfliktkontingent 500 kr. pr. måned mens konflikten løber for de, der ikke er i konflikt • Ekstraordinært konfliktkontingent 200 kr. pr. mdr. frem til repræsentantskabsmødet Økonomi

15 Hvad gør kreds6? • Forventede aktiviteter: events foran skoler, happenings på gågader, demonstration i Kbh • Kredsen delt i 5 grupper med en kontaktperson fra KB (besked senest d. 21.3) • TR er bindeleddet • Sygemelding til TR • Følg med på kredshjemmesiden

16 Spørgsmål • Tilbagemelding til skolen • Konfliktramt arbejde • Opgørelse af arbejdstiden • Mistet undervisning • Rejser • Fortolkningsfortrinnet

17 HUSK • Demonstration i København, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg onsdag den 20.marts kl. 17.00-18.15 • Kreds 6 mødested 16.45 foran Thorvaldsens • Fsl.dk • Mail: jmo@fsl.dkjmo@fsl.dk • Kredsgeneralforsamling d. 8.4


Download ppt "OK 2013 Orienteringsmøde for medlemmer af Frie Skolers Lærerforening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google