Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SKIMMELSVAMPE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SKIMMELSVAMPE."— Præsentationens transcript:

1 SKIMMELSVAMPE

2 Skimmelsvampe i vores afdeling?
Brug 5 minutter på at diskutere med din sidemand: Hvad er vores erfaringer med skimmelsvampe her i afdelingen? Saml op i fællesskab: Hvad er vi gode og mindre gode til?

3 På dette møde… Vi er samlet for at tale om skimmelsvampe
Det første punkt på dagsordenen er fakta om skimmel Herefter tager vi hul på det, som tit giver bøvl i skimmelsvampesager: Kommunikation! Vi skal finde ud af, hvordan vi kan gribe samtaler med beboerne an – det gør vi bl.a. ved hjælp af to små øvelser Og derefter skal vi kigge på nogle af de nye værktøjer, vi kan bruge her i afdelingen

4 1 Fakta om skimmel Gode råd til kommunikation Gruppeopgaver Værktøjer
4 4

5 Fugt og skimmelsvampe i boliger
Skimmelvækst bag skab ved kold ydervæg – ikke acceptabelt Skimmelvækst bag skab op af opfugtet væg til badeværelse Skimmelvækst på kold ydervæg bag kommode

6 Skimmelsvampe er flotte i forstørrelse – her Penicillium chrysogenum
Skimmelsvampe findes overalt i naturen Skimmelsvampe er normalt først et problem, når der er skimmelvækst i bygninger Skimmelvækst ødelægger bygningen Kraftig skimmelvækst kan genere beboere Både når de vokser Men også når de tørrer ud Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder og har ofte en lodden overflade. Skimmelsvampe er flotte i forstørrelse – her Penicillium chrysogenum

7 Hvorfor kommer der skimmelvækst?
Skimmelvækst kræver fugtige overflader oftest relativ fugtighed over 70%-RF og over længere tid Skimmelvækst kræver organisk materiale det kan også være støv Skimmelvækst sidder tit synligt på vægge, gulve eller lofter. Men de kan også gemme sig på steder, hvor de er svære at opdage. ex i hulrum i krybekældre eller bag tapet Skimmelsvampe kræver fugt og næring - her bl.a. tapet og tapetklister

8 Fugt og temperatur Ved en given temperatur kan luften kun indeholde en begrænset mængde vanddamp Den mest fugtige luft har en relativ fugtighed på 100%RF Jo højere temperaturen er, jo mere vanddamp kan luften indeholde. Jo lavere temperaturen er, jo mindre vanddamp kan luften indeholde. Kondens Kondens opstår når fugtig luft afkøles til en temperatur, der er lavere end dugpunktet. Hvor ser du kondens? - Ved kuldebroer i dårligt isolerede vægge eller på tagkonstruktioner - Dug på vinduesruder, der ofte er det koldeste sted i rummet Luftens fugtindhold afgøres af: Hvor meget fugt der er i udeluften PLUS den ekstra fugt, der tilføres luften ved fx madlavning, bad og indendørs tøjtørring. MINUS den fugt som fjernes ved udluftning og ventilation Om sommeren vil fugtindholdet - med åbne vinduer - være nær det samme inde og ude. Om vinteren er fugtindholdet altid væsentligt højere i indeluften end i udeluften. Derfor er der om vinteren en fugttransport indefra og ud. Vinduesrudens kolde overflade gør, at der dannes kondens.

9 Fugt og temperatur Her illustreres sammenhængen mellem temperatur og relativ luftfugtighed. Den relative fugtindhold ændrer sig, når temperaturen falder. Ved 25 °C er der en relativ luftfugtighed på 50% - her angivet ved den røde pil. Hvis temperaturen falder til 15 °C stiger den relative luftfugtighed til 90%, her angivet ved den blå pil. Der er således ikke mere vand i luften, men luften kan rumme mindre ved lavere temperaturer. Skimmelsvampes vokser normalt kun ved en overfladefugtighed på over 70%. I eksemplet ovenfor er der derfor risiko for skimmelvækst ved den lave temperatur!

10 Årsager til fugtskader
Bygningen eller beboerne? Der er her ofte tale om en kombination af følgende: Husets konstruktion Negligering af fugtskader Vedligeholdelse Uhensigtsmæssig beboeradfærd ex kombinationen af lav temperatur og høj fugtproduktion Her er et klart eksempel på manglende vedligeholdelse

11 Hvad kan du gøre? Du/I kan
Hurtig indgriben er ofte vigtig for at begrænse skaden Bygningen bør gennemgås jævnligt for tegn på fugtskader, fx fugtskjolder, afskalninger, løstsiddende fuger, misfarvninger på vinduer mv. Du/I kan Finde skader – inden omfanget bliver kritisk Fastlægge årsager og omfang af eventuelle skader Fjerne årsagen til fugtskaden – ved vandskade er det vigtigt at der tørres ud hurtigt og effektivt Fjern skimmelvæksten Sørg for at udbedre skaderne Følg op! Undersøg om skimmelvæksten kommer igen Giv beboerne god vejledning om fugt og ventilation

12 Tag og murværk En utæt tagbelægning kan resultere i råd, trænedbrydende svampe og skimmelsvampe. Reparér derfor hurtigt utæthederne. Vær opmærksom på utætte inddækninger og skotrender, manglende understrygning eller utætheder i undertaget. Revner eller defekte fuger i ydervæggen – fx på grund af sætningsskader og utætte sålbænke, kan få slagregn til at trænge ind og gøre isoleringen våd. Det skaber kuldebroer og fugtige indervægge.

13 Ventilation Tjek gamle udsugningskanaler, der kan være beskidte, så de ikke trækker luft nok. Det kan fx ske, hvis beboerne tilslutter tørretumbleren til den almindelige udsugning i badeværelser. Snavsede eller tilstoppede udsugnings- ventiler giver for lidt ventilation. Det er derfor vigtigt jævnligt - og altid før nyindflytning - at tjekke, om de er rene. Se også efter, om spalteventiler eller andre udluftnings-lemme er rene og lette at åbne. Emhætter skal også være rene og kunne indfange fugt og lugt. Hvis de støjer for meget, bruger beboerne dem ikke. Indregulér ventilationen, så der sikres en passende luftfordeling mellem de enkelte lejligheder.

14 Vedligeholdelse Utætte eller tilstoppede tagrender, nedløbsrør og rensebrønde kan give fugtige ydervægge og fundament. Derfor skal de efterses og holdes ved lige. Man bør også jævnligt tjekke, om tagbrønde på ‘flade’ tage er tætte og rene. Manglende vedligehold kan give indtrængen af vand.

15 Hvor meget skimmel må der være?
Risikoen for at blive udsat for skimmelsvampe i en bygning er forskellig, afhængig af hvor væksten er. Hvornår kræver skimmelvækst indgreb? Synlig vækst vil ikke være acceptabelt i opholdsrum Skjulte skimmelsvampe kan i visse tilfælde accepteres Skjult skimmelvækst i konstruktioner der ikke er lufttæt afskærmet fra opholdsrummene udgør en større risiko end skjult vækst langt ude i klimaskærmen eller på steder hvorfra skimmelsvamperester ikke vil kunne overføres til indeluften. Stor risiko Middel risiko Svag risiko Svag risiko

16 Tagkonstruktioner Skimmelvækst på undersiden af kolde konstruktioner i et ventileret tagrum kan være svært at undgå og vil i mange tilfælde ikke være et problem. Parallelle tagkonstruktioner, hvor de enkelte lag ikke kan inspiceres både for skader og for forkert udførelse af f.eks. dampspærrens placering, udgør en særlig risiko

17 Mere information Skimmel.dk SBi anvisninger: Byg-Erfa erfaringsblade:
Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (Anvisning 204) Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (Anvisning 205) Byg-Erfa erfaringsblade: Skimmel i bygninger – vækstbetingelser og forebyggelse (erfaringsblad ) Fugtundersøgelser af bygninger (erfaringsblad ) BYG_ERFA erfaringsblade kan bestilles via byg-erfa.dk, der administreres af Fonden BYG-ERFA - Byggeteknisk Erfaringsformidling. Tlf: SBi anvisninger kan bestilles via SBI’s hjemmeside sbi.dk

18 Bestil flere foldere hos
Læs mere Landsbyggefonden har lavet en folder om skimmelsvampe Den er lavet til alle, der arbejder med almene boliger Her kan du læse mere om, hvordan du kan være med til at forebygge eller løser problemer med skimmelsvampe Bestil flere foldere hos Landsbyggefonden på 18

19 2 Fakta om skimmel Gode råd til kommunikation Gruppeopgaver Værktøjer
19 19

20 Hvad ved vi om skimmel? Skimmelsvampe er en vanskelig størrelse
Det er svært at afgøre, om det er beboeren eller bygningen, som er årsag til skimmelvæksten Oftest er det i virkeligheden en kombination af begge Vores opgave er at løse problemet – og grundlaget for den gode løsning er god kommunikation! Men hvad er god kommunikation? Bygning Adfærd

21 ! Fem gode råd Brug tid på at sætte dig i beboerens sted
Tænk over, hvad du vil sige – og hvordan beboeren vil reagere Vis forståelse for beboerens bekymringer Forklar, hvorfor dit ærinde er vigtigt Vær venlig og lyttende

22 3 Fakta om skimmel Gode råd til kommunikation Gruppeopgaver Værktøjer
22 22

23 Beboere er forskellige
Stor viden Ingen bekymring Stor bekymring LAD OS MØDE ET PAR AF DEM… Lille/ingen viden 23

24 Øvelse 1 Kim og Anni: Ungt par med gang i gaden. Mange gæster og fester. Klager fra naboerne. Ingen social fællesskabsfølelse eller ansvar i forhold til boligen Du er på besøg for at kigge på en punkteret rude og opdager, at lejligheden er meget fugtig – det driver ned ad vinduer og vægge ? Sæt jer sammen i grupper og diskuter: Hvilken type beboere er dette? Ved de noget om skimmelsvampe – og bekymrer de sig om det? Hvad er dine erfaringer med denne type beboere? Hvilken reaktion kan du forvente, når du bringer emnet skimmelsvampe på bane? Hvad vil du sige for at løse problemet og undgå en negativ respons?

25 HVORDAN VIL I GRIBE SAMTALEN AN? OG HVORFOR?
Saml op i fællesskab HVORDAN VIL I GRIBE SAMTALEN AN? OG HVORFOR? 25

26 Øvelse 2 Edith Larsen er en ældre, enlig dame af den meget ængstelige type. Forsøger at få daglig kontakt med viceværten. Det lykkes som regel. Er meget påvirkelig for vandrehistorier og rygter Du hjælper Edith med at skifte en pakning i vandhanen og opdager nogle mistænkelige pletter under vasken. Hvad gør du? ? Sæt jer sammen i grupper og diskuter: Hvilken type beboer er dette? Ved hun noget om skimmelsvampe – og bekymrer de sig om det? Hvad er dine erfaringer med denne type beboer? Hvilken reaktion kan du forvente, når du bringer emnet skimmelsvampe på bane? Hvad vil du sige for at løse problemet og undgå en negativ respons? 26

27 HVORDAN VIL I GRIBE SAMTALEN AN? OG HVORFOR?
Saml op i fællesskab HVORDAN VIL I GRIBE SAMTALEN AN? OG HVORFOR? 27

28 3 Fakta om skimmel Gode råd til kommunikation Gruppeopgaver Værktøjer
28 28

29 Nye skimmelværktøjer Der er lavet en række skimmelværktøjer til dig - og til beboerne i de almene boliger Den næste del af mødet kommer derfor til at handle om de nye værktøjer, vi kan finde på nettet eller kontoret PÅ NETTET viden og værktøjer Test: Kan der gro skimmel hos dig Minifilm om skimmel Skimmelguide på 7 fremmedsprog til at printe ud HER PÅ KONTORET Lokal beboerguide (udfyldt og printet fra Folder om skimmel Plakater 29

30 www.skimmel.dk Hjemmesiden er delt op i tre dele:
Generel information om skimmelsvampe Særlig information til beboere i almene boliger Særlig information til personale i almene boliger Brug gerne selv lidt tid på at kigge på den generelle information og det, som er til beboerne i almene boliger

31 Generel information og gode råd

32 Skimmel – for beboere

33 Skimmel – for ejendomsfunktionærer

34 Minifilm om skimmel Filmen er delt i tre kapitler:
Hvad er skimmel? Sådan undgår du skimmel Sådan fjerner du skimmel På ligger filmen, som er oversat til 7 forskellige sprog Beboere med anden etnisk baggrund end dansk kan lære mere om skimmelsvampe ved at se filmen

35 AFSPIL INFO-FILM om skimmel - Hent den på www.skimmel.dk

36 Skimmelguiden Skimmelguiden er lavet til dig, så du har nogle gode råd at give videre til beboerne. På den ene side er der gode råd til at forebygge skimmelsvampe, og på den anden side er der anvisninger til, hvordan man fjerner dem På kan du finde Skimmelguiden på 7 forskellige sprog. Dem kan du printe til de beboere, som taler andre sprog end dansk

37 Lokal beboerguide Den lokale beboerguide er tilpasset netop den ejendom, beboerne bor i Beboerguiden kan lægges i velkomstmapper i forbindelse med indflytning Vi kan også dele den rundt i ejendommene som en mini-kampagne mod skimmel – det er en god måde at starte snakken på

38 Beboertest

39 Beboertest Her kan beboeren teste sine vaner for at se, om der kan gro skimmel i hjemmet Der skal svares på 9 enkle spørgsmål Herefter får beboeren resultatet – er du god nok til at holde fugt og skimmel ude af dit hjem? Fortæl beboerne om testen, hvor de kan lære mere gode vaner 39

40 Plakat Vi kan også lave en mini-kampagne her i vores afdeling
Med plakater i opgangene kan vi skabe opmærksomhed omkring Budskabet er: ”Undgå skimmelsvampe – se hvordan på På hjemmesiden kan man bl.a. tage skimmeltesten.

41 Skimmel- patrulje Skimmelpatrulje
Vi kan lave mund-til-mund oplysning på en helt ny måde På ligger der inspiration til, hvordan vi kan få de stærke beboere til at hjælpe til med at informere andre i afdelingen Det handler om at få udvalgte beboere til at gå fra dør til dør og tale med beboerne om at forebygge og udbedre skimmelsvampe Skimmel- patrulje Boligsociale medarbejdere eller beboerrådgivere Sprogskoler Sundhedspjelersker Indvandrerklubber Kurser i motion og ernæring 41

42 I vores afdeling… Hvordan er vi med til at forebygge skimmel?
Informer om skimmel, når du besøger beboere Sørg for at printe og udlevere den lokale beboerguide Giv beboeren Skimmelguiden med gode råd Ved at have en god forretningsgang for håndtering af skimmel Hvad gør vi, når vi møder skimmel? Udlever Skimmelguiden til beboeren, som også indeholder anvisninger til at fjerne skimmelsvampe Tjek op på, om beboeren selv har fjernet skimmelsvampene OG årsagen til, at de er kommet Hvis der stadig er problemer, er det vigtigt at følge afdelingens forretningsgang for skimmel 42

43 Gode spørgsmål Hvordan vil vi være med til at forebygge skimmelsvampe i vores afdeling? Hvordan vil vi hjælpe beboerne med at holde fast i gode vaner i boligen? Hvad kan vi give beboerne for at gøre dem opmærksomme på deres ansvar? Hvad er vores forretningsgang, når vi opdager skimmelsvampe i en bolig? Hvem i vores afdeling er god at spørge, hvis man har et spørgsmål om skimmelsvampe?

44 TAK FOR I DAG!


Download ppt "SKIMMELSVAMPE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google