Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undersøgelsesdesign – et eksempel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undersøgelsesdesign – et eksempel"— Præsentationens transcript:

1 Undersøgelsesdesign – et eksempel

2 Undersøgelsesdesign – et eksempel I
Hvad vil jeg finde ud af? Jeg vil finde ud af hvordan folk beslutter sig for, hvad de vil se i fjernsynet, og hvad der spiller ind på beslutningen. Jeg vil sammenligne ‘folks’ beslutninger om at se tv ‘hjemme’ under forskellige forhold: Case definition: en der har adgang til tv-indhold hjemme, og bruger det.

3 Undersøgelsesdesign – et eksempel II
Jeg vil sammenligne beslutningerne om at se tv på følgende områder: Er der forskel på beslutningsprocessen ved solo- overfor social-sening (interesse vs. ‘tvang’)? Graden af planlægning (selektion vs. vane): I hvilket omfang planlægges seningen? Hvilke medier/informationskilder inddrages? Tidsforbrug: Spiller hvor meget man ser ind på planlægningsgraden/beslutningsprocessen? Antal kanaler til rådighed: Spiller antallet af kanaler ind på hvordan man beslutter sig/planlægger? Fjernbetjeningens rolle i beslutningsprocessen.

4 Undersøgelsesdesign et eksempel III
Jeg vil spørge (interviewe) folk individuelt, om hvordan de beslutter, hvad de vil se. Jeg vil gerne have undergrupperne i undersøgelsen på 4 personer hver for at have bare lidt robuste data. Jeg regner med, at der er en sammenhæng mellem antal kanaler og tidsforbrug. Jeg regner med at planlægningen er en funktion af de andre forhold. Så i alt skal jeg interviewe 16 personer om deres tv-sening Social-sening Solo-sening Tid/ antal kanaler Højt Lavt lavt Antal respondenter 4

5 Undersøgelsesdesign et eksempel IV
Jeg vil finde respondenter til undersøgelsen i min omgangskreds. 8 der bor alene og 8 fra forskellige husstandsstørrelser Man kan udvide undersøgelsen med fx: køn Alder Husstandsstørrelser Men hver gang vil man skulle udvide antallet af respondenter.

6 Bare for sjov – til en Ph.D.
Familestørrelse Solo-sening Små husstande Store husstande Planlægning Ja Nej Kanaludbud S L Tidsforbrug H Alder: 3 aldersgrupper Antal respondenter 24 x 4 Alt i alt skal jeg interviewe 288 personer, med denne detaljeringsgrad. Her vil jeg blive nødt til at overveje: Er det overkommeligt? Kan det gøres gennem mit sociale netværk eller skal jeg sample på en anden måde? Ville det give mening at bruge et spørgeskema i stedet? Hvilke konsekvenser ville det få?

7 Undersøgelsesdesign et eksempel V
Jeg vil analysere mine data ved at samle udsagn om de forskellige teoretiske fokuspunkter: Personlig interesse: programindhold Social forpligtelse: rolleudøvelse Programselektion: Informationssøgning, planlægning Vanesening: fritid, underholdning, tidsfordriv Mediebrug: tidsforbrug, teknologier, kanaler Kan der opstilles typiske beslutningsmønstre eller – processer, der er kontekstafhængige (husstandsstørrelse, tidsforbrug, kanaludbud)? Er der data, der indikerer andre forklaringer end de forventede? Er udsagnene konsistente indenfor de førnævnte fokuspunkter? Hvad skal jeg stille op med udsagn, der modsiger hinanden? Hvornår opstår der en tendens i datamaterialet?


Download ppt "Undersøgelsesdesign – et eksempel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google