Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad gør vi for at sikre skolevejene i relation til de nye skoler?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad gør vi for at sikre skolevejene i relation til de nye skoler?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad gør vi for at sikre skolevejene i relation til de nye skoler?
Troels Andersen Vej & Park Fredericia Kommune

2 Kommunens forpligtigelse
"Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.” ”Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a og kapitel 2 a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, og hjemmet eller dettes nærhed af: 1) børn, der har længere skolevej end 2 ½ km i børnehaveklasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse, og 2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.”

3 Børns evner i trafikken
Børn har ikke samme evner som voksne, og flere faktorer har betydning: Barnets højde. Mindre bredt syn. Vurderingen af afstande. Vurderingen af retningen af lyde. Motorik. Rationel tankegang. Først fra 12 års alderen kan børn, der har fået træning og erfaringer, overskue trafikken næsten som voksne og er dermed klar til at færdes alene.

4 4 distriktsskoler i Fredericia Kommune
Nye skoleveje. Ikke altid den nærmeste. Flere børn på koncentrerede ruter. Ruter til skole fordi: 1.    der er oftere mere trafik, når børnene møder i skole. 2.    der er oftere mørkt, når børnene møder i skole. 3.    der kan være mindre ryddet for sne og is, når børnene møder i skole. 4.    hvis børnene går i SFO om eftermiddagen, er hjemturen ikke omfattet af den kommunale transportforpligtigelse – men det er dog stadig kommunens ansvar at sikre børnene i trafikken.

5 Erritsø Fællesskole: En sort ring: Farligt sted, som der arbejdes på at sikre. De stiplede blå linjer er anbefalede (bedste/sikreste) gå- og cykelkorridor til skolen

6 Ullerup Bæk Skolen En sort ring: Farligt sted, som der arbejdes på at sikre. De stiplede blå linjer er anbefalede (bedste/sikreste) gå- og cykelkorridor til skolen.

7 Kirstinebjergskolen En sort ring: Farligt sted, som der arbejdes på at sikre. De stiplede blå linjer er anbefalede (bedste/sikreste) gå- og cykelkorridor til skolen.

8 Fjordbakke Skolen: En sort ring: Farligt sted, som der arbejdes på at sikre. De stiplede blå linjer er anbefalede (bedste/sikreste) gå- og cykelkorridor til skolen.

9 Skoleveje Der er analyseret på de primære ruter til skolerne samt de mest problematiske kryds. I forbindelse med detailprojektering kan der forekomme mindre ændringer - børn med handicap, politiet mv. De beskrevne skolevejsprojekter vil forbedre trafiksikkerheden væsentligt. Men der vil stadig være kryds og strækninger i distrikterne, som kan være utrygge og problematiske for især mindre børn. Nogle vil derfor være berettiget til kommunal betalt transport med bus eller taxi. Der vil være behov for en vurdering af behovet for ændringer af busforbindelser i relation til den nye skolestruktur.

10 Investeringsbehov 43 tiltag til sikre skoleveje til samlet kr. 15,1 million kr. ekskl. moms. 2 stiprojekter udgør alene 9½ million kr. af den samlede udgift. Anlægsudgifterne kan modsvares af besparelser i kommunal transport. Vej og Park har kr. til forbedringer omkring Erritsø Fællesskole og kr. til trafiksanering ved Bøgeskov Skole. Skoleafdelingen har bevilget kr. Der er ansøgt om 40 % støtte fra statens cykelpulje til skolevejsprojekter for kr. – forudsætter tillægsbevilling.

11 Investeringsbehov

12 Bevilgede projekter - Ullerup Bæk Skolen
Lumbyesvej lige syd for Rygårdsvej 30 km/t bump Lumbyesvej og Skjoldborgvej v. Vejlev. Cykelbaner op til Vejlevej Lumbyesvej og Skjoldborgvej v. Vejlev. Cyklistsignaler med førgrønt for cyklisterne Lumbyesvej og Skjoldborgvej v. Vejlev. Blå baner ud til vejmidten Teglværksvej/Prangervej Midterhelle og 2 busbump til km/t Prangervej/Vestre Ringvej Blå baner ud til vejmidten Prangervej/Holbergsvej Busbump Nord for Skjoldborgvejens Skole Gå- og cykelbus Vest for Skjoldborgvejens Skole Gå- og cykelbus

13 Bevilgede projekter - Kirstinebjergskolen
Bøgeskovvej Trafiksanering ved skolen Treldevej/Havepladsvej 2 busbump til 30 km/t Treldevej/Indre Ringvej Midterhelle og blå bane Treldevej syd for Kaltoftevej 1 busbump til 30 km/t Nørrebrogade syd for Primulavej En midterhelle og 2 busbump til 30 km/t Nørrebrogade syd for Lærkevej En midterhelle og 2 busbump til 30 km/t Nørrebrogade nord for Høgevej 2 busbump til 30 km/t Nørrebrogade nord for 6. Julivej En midterhelle og busbump til 30 km/t

14 Bevilgede projekter - Erritsø Fællesskole
Lyng Skole til Erritsø Centralskole Stiskiltning og termoplastmarkering Kystvejen/Lundtoften km/t bump Stitunnel under Snoghøj Landevej Maling Landlystvej/Gl. Landevej Midterhelle Erritsø Bygade/Krogsagervej 2 busbump til 30 km/t Erritsø Bygade/Tonne Kjærs Vej 2 busbump til 30 km/t

15 Måske bevilgede projekter - Ullerup Bæk Skolen
Stitunnellen under Ullerupdalvej Maling og bedre belysning. Stitunnel under Vestre Ringvej Maling og bedre belysning. Stitunnel under Lumbyesvej Maling og bedre belysning. Lumbyesvej lige syd for Rygårdsvej 30 km/t bump

16 Måske bevilgede projekter - Kirstinebjergskolen
Nørreport Afhænger af politiet H. Matthiessensvej/Fæstnings Allé Midterhelle og 2 busbump til km/t Fæstnings Allé/Lundingvej Overkørsel Lundingsvej/6. Julivej Midterhelle og blå bane Indre Ringvej ved Skansevejens Skole 2 hævede flader og et bump Rundkørslen Nørrebrogade/Vesterbrog. Hævet fodgængerfelt, felt med brosten og blå bane fjernes Danmarks Port Cykelgade med al færdsel tilladt og 2 busbump til 30 km/t Norgesgade/Danmarksgade Hævet flade

17 Måske bevilgede projekter - Erritsø Fællesskole
Stitunnel under Kystvejen Maling Stitunnel under Snaremosevej Maling Herredsvej/Krügersvej km/t bump Erritsø Bygade/Gl. Landevej 4 midterheller og felt med brosten Brovadvej stk. 30 km/t bump Brovadvej/Tonne Kjærs Vej Hævet flade i asfalt

18 Eksempel på projekt: Lundingsvej/6. Julivej

19 Eksempel på projekt: Nørrebrogade/6. Julivej

20 Eksempel på projekter: Nørrebrogade/Vesterbrogade

21 Eksempel på projekt: Maling og belysning i stitunneller

22 Eksempel på projekt (prioritet 3): Cykelsti Bredstrupvej

23 Gåbusser og/eller cykelbusser
Er det noget I vil være med til at afprøve på de nye skoler? Det kræver først og fremmest frivillige voksne (fx pensionister, forældre), der vil skiftes til at tage en gruppe børn til/fra skole. På gåben eller cykel.

24 Gå- og cykelbusser Der er udarbejdet hjemmeside og App som værktøj
Forudsætter lokalt ejerskab og deltagelse Interessante områder at lave gå- og/eller cykelbus: - Fra Korskærparken til Skjoldborgvejen - Fra Lyng til Krogsagervej - Fra Midtbyen til Høgevej

25 Cykel- og gåbusser afprøves i andre kommuner gennem Dansk Skoleidræt og Trygfonden

26 Gå- og cykelbusser

27 Gå- og cykelbusser

28 Gå- og cykelbusser

29 CykelScore – Bike the Track
Chips og App – jo mere du cykler, jo bedre 1.500 deltagere 100 præmier Event søndag i september 2013 og 2014 Klasserne med forældre

30

31

32 Læs mere på www.FredericiaCykelby.dk


Download ppt "Hvad gør vi for at sikre skolevejene i relation til de nye skoler?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google