Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

National forebyggelse af seksuelt overførbare infektioner og uønskede graviditeter Udfordringer og rammer Jan Fouchard, Afdelingslæge, Ph D Center for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "National forebyggelse af seksuelt overførbare infektioner og uønskede graviditeter Udfordringer og rammer Jan Fouchard, Afdelingslæge, Ph D Center for."— Præsentationens transcript:

1 National forebyggelse af seksuelt overførbare infektioner og uønskede graviditeter Udfordringer og rammer Jan Fouchard, Afdelingslæge, Ph D Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Folketinget 19. april 2007

2 Fordobling af fundne klamydiatilfælde på 10 år

3 Klamydia findes hos yngre og yngre

4 Abortkvotienter

5 Salg af nødprævention (NorLevo og Postinor)

6 Anmeldte hiv og aids 1990*-2006 *
* NB: soundex-koder fra 2005 afslørede ca. 10% dubletter Hiv fra

7 Anmeldte hiv 2001-2006 fordelt på aldersgrupper

8 Unges sexadfærd 2006: Kondombrug
Kondomer bruges med nye partnere - men ikke konsekvent: 90% af alle mændene bruger mere eller mindre regelmæssigt kondom og omkring 80% af kvinderne Ca. 60% af alle seksuelt aktive bruger ALTID prævention med ny partner Næsten halvdelen af de årige MÆND beskytter sig ikke konsekvent hver gang, de seksuelt er sammen med en ny partner Kondom er især anvendt blandt de yngste i parforhold (i modsætning til ældre, der bruger p-piller)

9 Betydning af usikker sex for sundhed og økonomi
Hvert år dør 300 danskere på grund af usikker sex. Disse dødsfald resulterer hvert år i tabte leveår for mænd og for kvinder. Mænd mister mere end 30 års levetid, mens kvinder, der dør, mister mere end 20 års levetid. Hvert år er usikker sex relateret til hospi-talsindlæggelser og knap ambulante besøg. Usikker sex medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på 283 mio. kr.

10 Sundhedsstyrelsens ramme for prioritering og strategi for forebyggelse af hiv, andre soi og uønskede graviditeter i Danmark Prioritering af egne og andres indsatser de kommende år og er bestemmende for styrelsens anbefalinger af tildeling af økonomisk støtte. Ambition, at planen skal fungere som en fælles overordnet strategi for alle, der er involveret i forebyggelse.

11 Ikke et finansieret styringsredskab
Rammeplan II Prioritering og strategi for forebyggelse af hiv, andre seksuelt overførbare infektioner og uønskede graviditeter i Danmark   Planen er et internt fagligt papir og ikke politisk vedtaget Ikke et finansieret styringsredskab Ikke en handlingsplan, der detaljeret beskriver, hvordan og med hvilke metoder de beskrevne opgaver kan og skal løses. Planen kan blive udgangspunkt for konkrete, lokale handlingsplaner

12 Rammeplanens vision At begrænse udbredelsen af hiv, andre soi og
uønskede graviditeter i ved at: Alle seksuelt aktive er informeret om evt. risici og tager deres forholdsregler imod disse Enhver seksuel handling udføres under ansvar og med respekt således at: Enhver seksuel handling sker uden risiko for infektion og Enhver graviditet er ønsket

13 Sundhedsstyrelsens rolle i forebyggelsen af hiv, andre soi og uønskede graviditeter
Prioritere og udstikke retningslinier for arbejdet i dialog med partnere på området Koordinere initiativer og aktiviteter Overvåge udviklingen på områderne Indsamle og formidle erfaringer og viden

14 Mål for indsatserne 1 At styrke seksualundervisningen
At øge unges evne til at vurdere konsekvenser af deres egen adfærd At styrke kvinders og mænds forudsætninger for at planlægge graviditet At styrke professionelle og frivilliges kompetence til at kommunikere At støtte mennesker med risikoadfærd i at tage ansvar for deres egen seksualpraksis

15 Mål for indsatserne 2 Styrke rådgivning i forbindelse med hiv-test
At sikre løbende kendskab til risikogruppers og unges seksualadfærd At bevidstgøre myndigheder og personer i alle led om deres medansvar for forhold, der påvirker seksualadfærden At alle medvirker til at undgå stigmatisering af seksualitet, så seksuel adfærd kan håndteres med åbenhed, ærlighed og ansvar At modvirke stigmatisering af mennesker, som er smittede med hiv eller andre soi

16 Mænd, der har sex med mænd (MSM) Hiv-smittede
Målgrupper   Unge   Etniske minoriteter   Mænd, der har sex med mænd (MSM)   Hiv-smittede   Prostituerede og stofmisbrugere   Almenbefolkningen

17 Organisation og økonomi vedr oplysningsindsatsen
Område Aktør Finansiering Hiv/aids NGO´er Sundhedsvæsenet Driftsstøtten på Fi-nansloven: 16,7 mill Regioner Abort Praktiserende læger Aborthandlings-planen: 4,2 mill Klamydia og andre soi Sundhedsstyrelsen Kommuner Eget budget: 1-3 mill Kommunale budgetter Præventions- og seksualun-dervisning Skoler Sundhedsplejersker Driftsstøtten

18 Faglige udfordringer Alle: Holde hiv-tallene nede
Intensivere indsatsen mod klamydia Holde aborttallene i ro Kommuner: Primær forebyggelse Seksualundervisning Klamydia screening? Regioner: Mere hiv-testning af risikogrupper Bedre rådgivning af hiv-smittede Kontaktopsporing

19 Politisk-organisatorisk udfordring
Fælles forståelse af problemer og mål Præcisering af hver aktørs rolle og ansvar Fælles forum for indstilling om beslutning Behov for ledelse

20 Udfordring: Finansiering
Hvilke midler er til rådighed? Hvad er kriterierne for størrelsen og fordelingen samt ændring heri? Aborthandlingsplanens afløser?

21 Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "National forebyggelse af seksuelt overførbare infektioner og uønskede graviditeter Udfordringer og rammer Jan Fouchard, Afdelingslæge, Ph D Center for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google