Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EKG undervisning FADL kursus – 27/11/13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EKG undervisning FADL kursus – 27/11/13."— Præsentationens transcript:

1 EKG undervisning FADL kursus – 27/11/13

2 Tidsplan 16:00 EKG teori 17:15 Pause 17:25 Gennemgang af EKG’er
18:05 Pause /gruppearbejde 19:00 Præsentation af EKG 19:35 4 kliniske cases 20: min pause 20:10 Gennemgang af specielle EKG’er 21:00 Slut

3 } EKG Hjertets rytme Hjertets størrelse
Hjertets metabolske / elektrolyt forhold Iskæmi Kaliumændringer Hypokaliæmi Hyperkaliæmi } 1 afledning i princippet nok, men i DK anvendes 12 afledninger

4 Bipolære afledninger I II III

5 Bipolære afledninger Anteriolateral afledninger I aVR aVL II III
Inferiore afledninger aVF

6 Præcordiale afledninger
Anteriolateral afledninger Anterior afledninger

7

8 Normale EKG

9 Normal EKG

10 Normal EKG

11 EKG gennemgang - systematisk
Rytme Sinusrytme – 1 p tak 1 QRS kompleks VES/SVES Arytmi Takyrytmier Atrieflimren - AFLI Atrieflagren – AFLA (Atrial takykardi – AT) Supraventrikuær takykardi SVT – WPW/AVNRT Ventrikulær takykardi - VT/VF Bradyarytmier Sinuatrial blok - SA blok AV blok 2. og 3. grads

12 Arytmier Takyarytmier
Supraventrikulære – ledes gennem begge grene i ventrikel (normal QRS) Atrieflimren - AFLI Atriflagren - AFLA Supraventrikulær takykardi (SVT) WPW AVNRT Ventrikulære arytmier – starter fra ventriklerne – ledes oftest udenom almindelig ledningssystem – (QRS bred)

13 SVT >< VT Supraventrikulær QRS<0,12 sek Ventrikulær obs!
Kan være Supra- Ventrikulær med grenblok eller abberation

14 Arytmier - AFLI Supraventrikulær arytmi Uregelmæssig aktion
Smalle QRS kompleks Ingen p tak Flimrelinie Uregelmæssig aktion

15 Arytmier - AFLA Supraventrikulær arytmi – smalle QRS
Flagrelinie – regelmæssig Ofte regelmæssig QRS – kan dog være uregelmæssig

16 Arytmier - SVT Dækker over 2 sygdomme – kan ”næsten” ikke adskilles i akut fase. AV nodal reentry takykardi - AVNRT Wolf Parkinson White- WPW

17 SVT Supraventrikulær – Smalle QRS komplekser Regelmæssig aktion
Ingen p takker

18 WPW

19 Ventrikel takykardi - VT
Ventrikulær arytmi QRS>0,12 sek Ingen p takker Ofte regelmæssig

20 Ventrikel flimren - VF

21 Bradyarytmier AV blok SA blok 1. grads 2. grads 3. grads
Mobitz type 1 - Wenkebach Mobitz type 2 3. grads SA blok 1. grads – kan ej diagnosticeres

22 1. AV blok Rytmen er SR PQ >0,22 sek

23 2. AV blok – Mobitz 1

24 2. AV blok – Mobitz 2

25 3. AV blok

26 SA blok 2 grads

27 EKG gennemgang - systematisk
Akse P-tak: Størrelse siger noget om atrie størrelse PQ- interval – AV knudens overledning Normal = 0,12-0,22 PQ>0,22 s 1.grads AV blok PQ<0,12 s (deltatak?, ellers normal) QRS kompleks – ventriklens depolarisering Brede Normal ved <0,12 s Ved >0,12 s, grenblok Højde siger noget om ventrikelstørrelse QRS i V1/V2+V5/V6 > 35 mm – LVH QRS i V5/V6 > 27 mm – LVH Q-takker – Transmural nekrose (II, III, aVF, V1-V6)

28 Akse devation

29 Bipolære afledninger I II III

30 Akse devation

31 EKG gennemgang - systematisk
Akse P-tak: Størrelse siger noget om atrie størrelse PQ- interval – AV knudens overledning Normal = 0,12-0,22 PQ>0,22 s 1.grads AV blok PQ<0,12 s (deltatak?, ellers normal) QRS kompleks – ventriklens depolarisering Brede Normal ved <0,12 s Ved >0,12 s - grenblok Højde siger noget om ventrikelstørrelse QRS i V1/V2+V5/V6 > 35 mm – LVH QRS i V5/V6 > 27 mm – LVH Q-takker – Transmural nekrose (II, III, aVF, V1-V6)

32 Grenblok QRS > 120 msek.

33 LBBB RBBB

34 EKG gennemgang - systematisk
Akse P-tak: Størrelse siger noget om atrie størrelse PQ- interval – AV knudens overledning Normal = 0,12-0,22 PQ>0,22 s 1.grads AV blok PQ<0,12 s (deltatak?, ellers normal) QRS kompleks – ventriklens depolarisering Brede Normal ved <0,12 s Ved >0,12 s, grenblok Højde siger noget om ventrikelstørrelse QRS i V1/V2+V5/V6 > 35 mm – LVH QRS i V5/V6 > 27 mm – LVH Q-takker – Transmural nekrose (II, III, aVF, V1-V6)

35 Hypertrofi Venstre Højre V6 meget positiv V1+V6 >35 mm

36 EKG gennemgang - systematisk
Akse P-tak: Størrelse siger noget om atrie størrelse PQ- interval – AV knudens overledning Normal = 0,12-0,22 PQ>0,22 s 1.grads AV blok PQ<0,12 s (deltatak?, ellers normal) QRS kompleks – ventriklens depolarisering Brede Normal ved <0,12 s Ved >0,12 s, grenblok Højde siger noget om ventrikelstørrelse QRS i V1/V2+V5/V6 > 35 mm – LVH QRS i V5/V6 > 27 mm – LVH Q-takker – Transmural nekrose (II, III, aVF, V1-V6) R-taks progression

37 Q-tak Tegn på transmural nekrose
>1/4 af R taks højde/ 0,04 sek varighed Mindst 2 sammenhængende afledninger II, III, aVF V1-V6 – dårlig R taks progression

38 R-taks progression Normal Dårlig R taks progression

39 EKG gennemgang - systematisk
ST segment Normal – isoelektrisk linie ST-elevation ST-depression T-tak Normal skal være positiv i II, III, aVF, V4-V6 Ellers kan være tegn på subendokardiel iskæmi

40 ST segment Normalt ved den isoelektriske linie ST- elevation
Transmural iskæmi – % 2/flere sammenhængende afledninger V1-V3 (2 mm) II,III, aVF, I, aVL V4-V6 1 mm Perikardit respekterer ikke kargrænser (alle afledninger) Hængekøje konfiguration ST-depression Subendokardiel iskæmi – 60 % 2 eller flere sammenhængende afledninger (>1mm) Belastning

41

42

43

44

45 ST elevationer Ved ST–elevationer i II, III, aVF
Lede efter elevationer i V5-V6 (inferolateral iskæmi) Lede efter depressioner i V2-V3 Reciprokke forandringer – posterior iskæmi (inferoposterior iskæmi)

46 Perikarditis

47 T tak Skal gerne være positiv i I, II, aVF, V3-V6
Subendokardiel iskæmi 50-60% Belastning Intracerebral katastrofe

48 10 min pause Kl 17:40 EKG cases

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Gennemgå 14 EKG’er i grupper kl 19:10
Pause – 50 min. Gennemgå 14 EKG’er i grupper kl 19:10

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83


Download ppt "EKG undervisning FADL kursus – 27/11/13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google