Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4.4.2006 FLUID Er det overhovedet muligt at lære andre noget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4.4.2006 FLUID Er det overhovedet muligt at lære andre noget"— Præsentationens transcript:

1 4.4.2006 FLUID Er det overhovedet muligt at lære andre noget LarsThomsen@postkasse.net

2 Kan vi lære noget af hinanden?

3

4 Seneca ” Det er ikke fordi ting er vanskelige at vi ikke tør. Det er fordi vi ikke tør, ting er vanskelige”

5 http://presse.uvm.dkhttp://presse.uvm.dk 23.2.2006 Friskolerne "Delmålene skal ses som et redskab for skolen til at sikre, at eleverne får de bedste muligheder for at nå slutmålene.” Det danske samfund er både indadtil og udadtil afhængigt af et fagligt højt niveau i hele grundskolen, så alle børn får et godt fundament for at uddanne sig yderligere og indgå på arbejdsmarkedet. Kravene til folkeskolen har ændret sig de seneste år og vil ændre sig i årene fremover. Når kravene øges til undervisningen i folkeskolen, skærpes også kravene til undervisningen i frie grundskoler. Sådan er det, når der skal gives en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er ikke længere nok, at friskolernes slutmål står mål med folkeskolens. Det må være hele skolens undervisningsforløb, der skal stå mål med folkeskolens. Derfor skal friskoleloven ændres, sådan at friskolerne får fastsat delmål, ligesom de i dag har slutmål. Delmål kan medvirke til at holde fokus på kvaliteten af undervisningen. Delmålene skal ikke være de samme som folkeskolens og skal ikke nødvendigvis ligge på samme tidspunkt som folkeskolens trinmål, men de skal være på samme niveau. Derfor er det heller ikke tilfældigt, at det hedder delmål og ikke trinmål, som det gør i folkeskolens Fælles Mål. Der er netop indbygget frihed til, at skolen selv kan formulere delmålene. Det afgørende er blot, at de er på samme niveau. Delmålene skal ses som et redskab for skolen til at sikre, at eleverne får de bedste muligheder for at nå slutmålene. På den måde sikrer vi også, at der kan føres tilsyn med såvel delmål som slutmål. Tilsyn er ikke nødvendigvis en "fjende", men kan tværtimod være en ven ligesom en revisor. Tilsynet skal ikke blot om nødvendigt kontrollere og indberette, men kan også være en velkommen rådgiver i tilfælde, hvor der skønnes at være problemer med niveauet. Det gælder også de tilfælde, hvor ministeriet er involveret. Jeg har allerede haft en god dialog med Dansk Friskoleforening om delmål i friskolerne. Dialogen viser, at parterne på mange områder er enige. Vi er enige om, at kravet om, at undervisningen skal stå mål med folkeskolens, på en eller anden måde må gøres operationelt. Det skal være lettere at udskille de ganske få skoler, som har problemer. Der er også enighed om, at hverken nazistiske eller islamistiske skoler skal kunne kræve statstilskud. Hvis dette skal sikres i loven, må der nødvendigvis stå lidt mere end blot, at skolen skal forberede eleverne til et samfund med frihed og folkestyre. Det må forklares, så det klart fremgår, hvad tilskudsbetingelsen er. Friskolernes frihed er ikke i fare. De grundlæggende frihedsrettigheder, som friskolerne altid har nydt, forbliver intakte. De er endda i et lovforslag foreslået lovfæstede, så der i fremtiden ikke er tvivl om, hvordan disse rettigheder er en del af den danske friskoletradition. Det er ikke urimeligt, at man som skole forholder sig til at skulle give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Og skriver det ned, så skolen kan bruge det konstruktivt både indadtil og udadtil. Sådanne tilskudsbetingelser begrænser efter min mening ikke skolernes frihed til at give og tilrettelægge en undervisning, der stemmer med skolens egen overbevisning. Jeg er i øvrigt selv friskolemand og far til fire børn, hvoraf de tre har gået i friskole. Til sidens top

6 Hvis…..så…… Hvis det modsatte udsagn er meningsløst, så er der et problem med udsagnet! Hvis udsagnet ikke passer til læserens ”alfabet”, så klikker de intuitivt væk!

7 Hare skudt ved daggry En hare blev fredag morgen skudt og dræbt, da den sammen med en anden hare var ude at gå en tur. Et øjenvidende overværede attentatet. Han udtalte kort efter til sangbogen ”De små synger,” at mordet blev begået af en fæl, fæl jægers-jægers mand. Manden var pludselig dukket op og havde plaffet den ene hare ned. Da skuddet faldt var de to harer på vej hen over en grøn, grøn bakke top. Den nu afdøde hare spillede fløjte,fløjte, fløjt – den anden slog på tromme

8 Skøn musik fra to harer To harer viser sig nu at stå bag den skønne musik, som man de sidste par dage har kunnet høre lidt uden for byen. Et øjenvidne bekræfter overfor sangbogen, at han her til morgen så to spillende harer komme hen over en grøn, grøn bakketop. Musik elskere må dog finde nye spillende dyrepar, da den ene hare er plaffet ned af en fæl, fæl jægersmand Frit efter Anders Kinch-Jensen ”Forankring fryder”

9

10 www.chiligroup.dk FRIKVARTER MAGAZINE er det mest læste månedsblad blandt de 12- 17-årige (Gallup). Og ikke nok med det. Hvis du hopper ud på én af de 1183 folkeskoler, hvor Frikvarter bliver omdelt gratis, og spørger eleverne, hvad de synes om bladet, er svaret klart: Frikvarter er også det mest populære blad i målgruppen! Hvorfor? Fordi vi skriver om noget, der interesserer målgruppen ekstremt meget. Og fordi vi skriver om det på en måde, de ikke kan læse andre steder Underholdning – Frikvarter er sjovt Overraskelse – vi skriver om de største stjerner, men sætter en ære i at overraske både dem og læserne Identifikation – vi hiver stjernerne ned fra deres piedestal, så læserne kan forholde sig til dem Oplag: 70.000 eksemplarer LÆSERTAL: 200.000 læsere

11

12 Videnshjulet Know Who Subjektiv Know Why Teori Know How Praksis Know What Objektiv

13 Hvad er viden ? Know-who: Sympatiseret viden, Fælles erfaringer, face-to-face, delt tavs viden Know-why: Konceptuel viden, Viden om sammenhænge, historier, myter, abstrakte tanker Know-what: Systemisk viden, IT, dokumentation, objektiv, formaliseret, sand eller falsk Know-how: Operationel viden, Learning-by- doing, handlinger, praksis, kroppen indeholder viden

14 Epistemologi (teori om viden) Episteme (viden), logos (teori) Der er tre teorier om viden: 1.Kognitivisme = embedsmænd 2.Konnektivisme= lærerværelset 3.Autopoesis= elever og forældre

15 Kognitivisme=>embedsværket •Sandhed afhænger af gengivelsen. Præcision afhænger af informationsmængden •Viden er givet og symboliseres af data • Omverdenen er givet. Vi må være fleksible og tilpasse os i fællesskab •Udvikling sker ved at sprede information

16 Konnektivisme=>lærerværelset • Der forhandles om sandheden. • Grupper af netværk producerer forskellige billeder af den samme verden og tilpasser sig individuelt. • Viden eksisterer i menneskelige relationer og afhænger af interesser i netværket. • Gruppens interesser afgør hvilken viden, der opsamles og lagres. Viden gemmes lokalt på skolen.

17 Autopoesis=>hjemmet • Der findes ingen objektiv sandhed. Flere sandheder kan eksistere samtidig. Verden er en social konstruktion. • Viden eksisterer i sind, krop og det sociale system. Viden afhænger af observatøren og historien. • Verden er skabt via samtale. • Viden opstår, når vi fortolker data og uddrager en mening gennem diskussion.

18

19 Drift ledelse baseret på rutiner

20 Fra drift til udvikling Opgaven passer ikke længere med organisation en

21 Fra system til medie

22 Fredericia købstad 1650 Frederik III Øverstbefalende Anders Bille

23

24 Sådan slutter historien

25 Vide, hvad man ikke ved er en slags alvidenhed. Piet Hein Slut på workshop LarsThomsen@postkasse.net


Download ppt "4.4.2006 FLUID Er det overhovedet muligt at lære andre noget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google