Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Babettes Gæstebud Karen Blixen 1885-1962.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Babettes Gæstebud Karen Blixen 1885-1962."— Præsentationens transcript:

1 Babettes Gæstebud Karen Blixen

2 Karen Blixen Født i Rungstedlund i Danmark 1885
Boede der og i Kenya (Out of Africa) Skrev under navnet Isak Dinesen Babettes Gæstebud udkom først i 1950 i ,,Ladies’ home Journal’’ Se f.eks : Britannica

3 Norge Berlevaag

4 Kapitel 1 To Søstre Introduktion Personer : Martina og Philippa
Hvorfor disse navne? Faren Babette – Tjenestepige Men den virkelige og oprindelige Forklaring paa Babettes Tilstedeværelse i de to Søstres hus laa mere end fjorten Aar tilbage i Tiden og var at finde dybere inde, i Hjertes lønlige Verden. (S. 32)

5 Kapitel 2 Martines Tilbeder Usædvanlig smukke
I Aaret 1854, da Martine var atten Aar og Philippa sytten ...(s. 33) Usædvanlig smukke Martinas skønhed beskrevet : I Familien Löwenhielm levede der et Sagn om ... (s. 33) Hvad får Lorens serveret? Lorens og andre piger

6 Kapitel 3 Philippas Tilbeder Hvorfor navnet Achille? Sanger
Åbenbaring (igen) Fremtidsudsigter/Hemmelighed (s. 38) Hvorfor? Don Juan – hvad handler operaen om? Kort om Don Juan Philippas reaktion Hun forestillede sig ikke, at hendes Søster kunde være blevet overrasket og skræmt af noget i sin egen Natur. (s. 39) De savnede ord ...

7 Kapitel 4 Et Brev fra Paris Babette kommer
Frankrig 1871 (Parísarkommúnan) Brev fra Achille Papin Jeg misunder hende i hendes Elendighed og Udstødthed – hun skal se Deres Ansigter! (s. 41) Babette kan lave mad (s. 42)

8 Kapitel 5 Hverdagsliv Babette introduceret Bliver i huset i 14 år
Klipfisk og Øllebrød I Frankrig, vidste de, spiste man Frøer (s. 43) Maden paa deres eget Bord skulde være saa enkel og tarvelig som muligt. (s. 43)

9 Kapitel 5 fortsat (1) Babette beskrevet :
Hun var kommet forklædt som Tigger, men viste sig at være Erobrer. (s. 43) ... Inden en Uges Forløb tilberedte hun Klipfisk og Øllebrød saa godt som nogen Kvinde født og opvokset i Berlevaag. (s. 43) ...de undrede sig i den følgende Tid i Tavshed over, hvilket Forslag der fra og med Babettes Overtagelse af Husholdningen var i Pengene i deres lille Kasse, og hvilken mærkelig Kraft og styrkende Lægedom i Suppespandene og Madkurvene (s. 44)

10 Kapitel 5 fortsat (2) Hun var frygtet baade ved Skibene i Havnen og i Boderne paa Torvet. (s. 44) Den Sten som Bygmestrene gerne havde set forkastet var blevet en Hovedhjørnesten.(s. 44) Fyrra Pétursbréf Kun Søstrene selv i det gule Hus vidste, at der var noget mystisk og foruroligende ved denne svære Hjørnesten, som om den havde været i Slægt med den sorte Sten i Mekka, Kaaba selv. (s. 44) Fortid - ,,Ja det er Skæbnen’’ (s. 45) Babette er mystisk – Martine og Philippa ved ikke meget om hende.

11 Kapitel 6 Babettes store Gevinst
Splittelse i menigheden/Får uden hyrde Babette vinder Een for een dukkede gamle forglemte, daglige Bekymringer og forglemte daglige Møjsommeligheder frem i alle Køkkenets dunkle Kroge (s. 48) Omvendt lykke Tomrum i byen (husk dens størrelse) Festmiddag => Fransk => Babette betaler

12 Kapitel 6 fortsat Babette traadte et Skridt frem. Der var noget frygtindgydende ved denne Bevægelse, som ved en Bølge, der rejser sig. Var det mon saaledes at hun engang, for fjorten Aar siden, i Paris havde taget et Skridt frem for at plante det røde Flag paa Barrikaden? (s. 50) Babette havde Ret, det var virkelig hendes første Bøn i fjorten Aar, og det vilde, som Sagerne nu stod, rimeligvis blive den sidste. (s. 50)

13 Kapitel 7 Skildpadden Søstrene er sikre på at Babette vil rejse
Paa dette Tidspunkt var Babette, ligesom i Eventyret Flaskens Aand, svulmet op til saadanne Dimensioner, at hendes Frøkener følte sig ganske smaa sammenlignet med hende. (s. 52) Menigheden ved ikke hvad de kan forvente Pietisme Tungen er et lidet Lem, men pukker storligen. Den er Mennesket et ustyrligt Onde, fuld af dødelig Forgift. Paa vor Mesters Højtidsdag vil vi bruge vore Tunger til Taksigelse og Bøn og til aldeles intet andet. (s. 54)

14 Kapitel 8 Salmesang General Lorens Löwenhielm på besøg – hvorfor?
...thi han syntes hende urolig i Sindet og træt af den store Verden. (s. 55) Beder Gud om brød – hvorfor? ,,Kryb og Stene ej Du rækker Til det Barn, som bad om Brød-” (s. 57) General Löwenhielms beskrivelse

15 Kapitel 9 General Löwenhielm
Ser sig selv som to mennesker : Løjtnant/General General Löwenhielm havde til Overmaal naaet alt hvad han her i Livet havde stræbt eftet ... (s. 58) ...Han var ikke fuldkommen lykkelig. (s. 58) Hans kone? Hvad mener forfatteren med hans synskhed? Synskhedens gave Vil forsikre sig at han har truffet det rigtige valg

16 Kapitel 10 (X) Babettes Gæstebud Bryllupet i Kana Amontillado
General Löwenhielm [...] nærede nogen Mistillid til Husets Kælder. (s. 62) Amontillado Skildpaddesuppe Blinis Demidoff Veuve Cliquot Cailles en sarcophage

17 Kapitel 11 General Löwenhielms Tale Bibelhenvisninger
Det som vi har forkastet, rækkes os indtil Overflod (s. 67) Denne Jords Gøglebilleder havde for deres Øjne opløst sig som Røg, og de havde set Verden som den virkelig var. (s. 68) ...som om de virkelig havde faaet deres Synder vasket hvide som Uld ... (s. 69) Bibelhenvisninger

18 Kapitel XII Den store Kunstner Jeg var engang Kok paa Café Anglais
Vil/kan ikke rejse tilbage! En stor kunstner, Mesdames, er aldrig fattig. (s 73) Oh, hvor Du vil henrykke Englene!

19 Om Babette ,,denne Kvinde er istand til at forvandle hvert enkelt Maaltid paa Café Anglais til en Art Kærlighedsaffære, et ophøjet og romantisk Elskovsforhold, hvori man ikke længere formaar at skelne mellem legemlig og sjælelig Appetit eller Mæthed. Jeg har i mit Liv udkæmpet mere en een Duel for en smuk Kvindes Skyld, men, min unge Ven, for ingen Kvinde i Paris vilde jeg mere beredvilligt udgyde mit Blod!” (s )

20 Links Southern Nazarene University www.karenblixen.com
Britannica


Download ppt "Babettes Gæstebud Karen Blixen 1885-1962."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google