Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden for mødet Om Helhedsskolen – Pia Nørgaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden for mødet Om Helhedsskolen – Pia Nørgaard"— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden for mødet Om Helhedsskolen – Pia Nørgaard
Om bus – Dorthe Holm Mortensen Om SFO – Klaus Kolhorn Om parkeringsforhold – Dorte Drost Om Fredagsåbent – Jette Birkholm

2 Helhedsskole på Issø-skolen
Målet: en sammenhængende dag med undervisning, leg og læring for eleverne

3 Politisk beslutning At alle skoler skal have helhedsskole og idrætsskole. I alt 32 lektioner om ugen. Skoledagen fra 8.00 til SFO fra 6.30 til 8.00 SFO fra til Morgenmodul: 450 kr. Hele dagen:1000 kr.

4 Nøje beskrevet i dokumentet Helhedsskole på Issø-skolen som ligger på Forældreintra under ”Nyt fra kontoret”.

5 Udeskole Uderummet giver børn muligheder for at samarbejde,
være kreative og løse problemer på andre måder end klasserummet. I Helhedsskolen gør vi brug af vores gode udefaciliteter både ved skolen, i krattet og på Tipimarken. Udeskole er også at tage til byen, til stranden eller i skoven. Vi vil bruge uderummet i alle fag og forpligter os på, at indtænke uderummet i vores årsplaner. Derfor er skemaet i Helhedsskolen sammensat, således at hver klasse har en hel dag med mulighed for fordybelse og udeskole. Teamet vælger selv, om de vil arbejde med udeskole på andre måder.

6 Trivsel Trivsel er at møde børnene anerkendende og med respekt for deres forskellighed. Trivsel betyder, at barnet mødes af en voksen i klassen hver dag, så det føler sig ”set”. Sammen med børnene går vi til morgensamling hver morgen. Vi skaber fleksible læringsmiljøer, hvor barnet bliver set, hørt og respekteret. Barnet mødes med passende krav, så det oplever succes, og derigennem får oplevelsen af at lykkes. Trivsel er forudsætningen for, at børn kan udvikle selvværd og selvtillid og for deres læring og udvikling.

7 Faglig Fordybelse Helhedsskolen skaber muligheder for faglig fordybelse. Derfor har vi en sammenhængende dag, hvor almindelig klasseundervisning afløses af undervisning, leg og læring i fleksible hold. Vi arbejder med en skoledag hvor klokken ikke afbryder den igangværende aktivitet, men hvor lærere og pædagoger selv fleksibelt giver børnene de pauser, der er brug for, alt efter alder og aktivitet. Dog ringes der om morgenen, fra et fælles langt frikvarter midt på dagen, samt efter sidste lektion. Vi arbejder i delvis selvstyrende teams, der har alle fag på en årgang, hvilket betyder, at fagene kan smelte sammen i temaer og emner, som lærerne og pædagogerne synes egner sig til fordybelse. Vi arbejder ud fra et grundskema, men lærerne og pædagogerne kan frit bytte rundt på deres timer, som det bedst støtter op om den igangværende aktivitet.

8 Den første matematikundervisning
Børn møder op i skolen med mange erfaringer og stor lyst til matematik. I Helhedsskolen bygger vi videre på den erfaring ved at matematikundervisningen er legende, undersøgende og eksperimenterende. Der er flere måder at finde løsningen på. Vi har så vidt muligt en lærer med i undervisningen fra starten af 0. Klasse, så der er kontinuitet i tilgangen til matematik.

9 Forældre og udvikling af fællesskaber
Det er vigtigt for børns faglige og personlige udvikling, at forældrene interesserer sig for deres børns læring og deltager aktivt i samarbejdet med skolen. I Helhedsskolen samarbejder vi tæt med forældrene på mange måder. Skolen er åben, og forældre er altid velkomne til at komme og være med - efter aftale. Vi kommunikerer blandt andet via Forældreintra. Vi bruger skriftlig kommunikation så som ugeplaner, opslagstavle, indkaldelse til skolehjemsamtaler, elevplaner, kontaktbog og så videre i Intra. Vi forventer, at forældre holder sig a jour med Forældreintra. Samarbejdet omkring det enkelte barn suppleres efter behov med telefonsamtaler, og/ eller personlige samtaler. Forældrefællesskabet omkring klassen/årgangen skabes gennem forældreråd, forældremøder og hyggearrangementer.

10 Grund skema Årgangsteams med 4 lærere og en pædagog
Årgangen samlet - A og B klassen samlet og med et ekstra grupperum Skemalagte teammøder - to timer hver anden uge på årgangen

11 Dagligdagen i Helhedsskolen
Skolepatrulje: En voksen ved Assensvej hver morgen fra til 8.00 og igen fra til 14.10 Garderobe: Alle børn har en garderobe, hvor vi stiller støvlerne og gerne skifter til indesko. 0. årgang ved klasserne. 1. årgang ved deres klasser (i første omgang). 2. og 3. årgang får garderober i bordtennisrummet. Morgensang: Morgensang hver morgen Børnene er med til at vælge sange. Forældre velkomne. Ude- inde- ordning: Sommer: Alle er ude i begge pauser. Vinter: Alle er ude i den korte pause, samt 15 min af den lange. Gymnastiksal åben en dag for hver årgang.

12 Fortsat Legepatrulje: frivillige 3. klassebørn og en lærer laver lege en fast ugedag Karrusellen: onsdag efter middagspausen – blandede hold på tværs af klasser og årgange. Lærere og pædagoger kan holde planlægningsmøder. Eksempler: lege på/med tysk vi bygger skibe ”At føde en bjørn” og andre gamle lege maleri skolen

13 STUEPLAN

14 FØRSTE SAL

15 BUS: To morgenbusser og to eftermiddagsbusser. Ankomst Kirkeby ca og Afgang fra Kirkeby ca og Samarbejdsmøde d. 21. maj med KIF og SIF omkring idræt og bustider. Fynbus Desuden lukket kørsel.

16 SFO Åbningstider: 6:30 – 8:00 og 14:00 – 16:30 Åbningstider på skolefri dage : 6:30 – 16:30 og 6:30 – 14:00 Moduler: Morgen , 450,00kr og Heldags, 1000,00kr. Ændringer af moduler pr – morgenmodul og heldagsmodul fortsætter– eftermiddagsmodul forsvinder og ændres til Heldagsmodul Ind/udmeldelse og ændringer foregår som hidtil i SFO’en Hele underetagen laves til SFO Lige nu er personalet i gang med at planlægge hvad der skal foregå i SFO – det arbejde vil fortsætte frem til sommerferien

17 Spørgsmål fra jer Som vi kan svare på. Som vi skal undersøge og vende tilbage med svar på.


Download ppt "Dagsorden for mødet Om Helhedsskolen – Pia Nørgaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google