Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagligt samspil mellem matematik og samfundsfag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagligt samspil mellem matematik og samfundsfag"— Præsentationens transcript:

1 Fagligt samspil mellem matematik og samfundsfag
FIP Samfundsfag 2017

2 Lærerplanen siger Samspil med andre fag: Studieretningsforløb
I behandlingen af dele af det økonomiske stofområde og dele af kvantitativ metode, herunder anvendelse og fortolkning af statistiske mål, sker der en samordning med matematik.

3 Udvalg af de faglige mål
Økonomi: -  velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf Politik: - Politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd.  Metode: statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

4 Bedømmelseskriterier
færdigheder i at bearbejde et talmateriale, herunder tolke statistiske mål, udføre egne beregninger og udarbejde egne diagrammer, og dermed påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser

5 Forløb af workshoppen Vi gennemgår de tre emner
Markedsmekanismer og politisk påvirkning Meningsmålinger og statistisk usikkerhed Modeller og lineær regression Først gennemgår jeg lidt af matematikken og derefter vil der være en lille øvelse i det excel dokument, som I burde ligge på EMU’en Kursus i emnet den 6. september 2017 på Rosborg Gymnasium

6 Markedsmekanismer og konsekvenserne af politiske beslutninger
Udbud og efterspørgselskurver – lineære sammenhænge y=ax+b

7 NÅR MEGAFON BLIVER MEGA-FUN
Overskriften kommer fra netmediet Piopio

8 Statistisk usikkerhed: Normalfordelingen
Formlen 𝐾𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡=±1,96 𝑝∙(1−𝑝) 𝑛 , hvor p er procenten og n er antal deltagere i undersøgelsen

9 Lineær regression Matematikken er at finde den bedste
rette linje igennem et givet datamateriale. R2 er et mål for, hvor godt det er lykkedes. Jævnfør Fagkonsulentens notat trykt i FALS- Bladet. Kausalitet - forhold mellem årsag og virkning

10 HUSK Reformsamarbejde mellem samfundsfag og matematik HUSK
Kursus for samfundsfagslærere og deres matematikkollegaer DATO: 6. september 2017 Sted: Rosborg Gymnasium og HF Mulighed for udvikle samlede forløb for samarbejde eller for at få bedre forståelse for matematikken.


Download ppt "Fagligt samspil mellem matematik og samfundsfag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google