Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gode råd om ansøgning til MUDP 2017

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gode råd om ansøgning til MUDP 2017"— Præsentationens transcript:

1 Gode råd om ansøgning til MUDP 2017
MUDP har eksisteret siden Der er givet tilsagn for omkring 400 mio. kr. Projektstørrelserne er i gennemsnit 1,3 mio. kr. København og Århus marts 2017 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

2 Hvem kan søge tilskud ? Private og offentlige virksomheder
Private personer Selvejende institutioner Offentlige og private forskningsinstitutioner Brancheorganisationer og lignende organisationer Foreninger Grupper eller sammenslutninger af de aktører nævnt oven for Foto: Ærøfærgerne / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

3 Hvor meget kan der gives i tilskud?
Tilskudsprocenter følger EU-statsstøtteregler Der kan gives tilskud på op til 50 % af projektomkostningerne til industriel forskning (teknologiudvikling). Der kan ydes tilskud til projekter på op til 25 % af projektomkostningerne til eksperimentel udvikling (test og demonstration af teknologi). Der kan ydes tilskud på op til 50 % til tekniske gennemførlighedsundersøgelser. Der kan ydes tilskud på op til 40 % til at afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg. Løsningen skal ligge udover nationale og EU-fællesskabsstandarder. Herudover kan der gives 10% ekstra til mellemstore og 20 % ekstra til små virksomheder. / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

4 ETV ETV – Environmental Technology Verification
Disse projekter kan kun søges under Grøn Innovationspulje og der skal anvendes et særligt ansøgningsskema. Foto: Estichem / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

5 Variation i projekt størrelse
I 2017 lægger bestyrelsen op til at denne størrelse projekter: Udvikling, test og demonstration: 0,5 – 5 mio. kr. pr. projekt Grøn Innovationspulje: 0,5 – 5 mio. kr. pr. projekt Der er tidligere bevilget i størrelsesorden 10 – 20 mio. pr. fyrtårnsprojekt Foto: Dambrug i Vietnam / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

6 Vurdering af ansøgninger
Projektansøgninger vurderes bl.a. efter: Miljø- og ressourcemæssigt potentiale Erhvervsmæssigt potentiale Nyhedsværdi og faglige kvalitet Tilskyndelsesvirkning Projektbeskrivelsen kvalitet Om projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

7 Ansøgningsskema Budget i hovedtal Skema med hovedoplysninger
Kort om projekt Ansøger og samarbejdspartnere Tilskud Underskrift Budget i hovedtal Projektbeskrivelse (aktiviteter, detaljeret budget, tidsplan, m.v.) Denne er grundlag for vurdering + evt. tilsagn Denne er grundlag for styring af projekt efterfølgende + vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet (fx typer af projektdeltagere) + kort info om indsendelse og behandling af ansøgning / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

8 Punkter i ansøgningsskema
Ansøgningsskema eller underskriftsblad – SKAL underskrives af alle ansøgere Projektbeskrivelse: Projektets idé – kort og præcist Teknologisk nyhedsværdi Miljømæssig effekt Erhvervsmuligheder Formidling Projektaktiviteter og –forløb Organisering Budget – vedlæg udfyldt budgetskema Bilag (årsregnskab, erklæringer om samarbejde) Få inspiration fra vejledningen bag i ansøgningsskemaet  / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

9 Budget Tilskudsberettigede udgiftstyper - i projektets løbetid
Personaleudgifter, konsulentbistand, formidling inkl. slutrapport Instrumenter og udstyr, bygninger (mens det bruges til projektet) Møder, rejser, transport af udstyr, revision Ved fuldskala projekter: Investeringsomkostninger, til de dele af et projekt, der ligger udover nationale og EU standarder Timeomkostninger Faktiske lønomkostninger + Overheadsats (ændring i 2017), se vejledning Medfinansiering Tilskudsprocent afhænger af projekts karakter/type Tilskudsprocent til små- og mellemstore virksomheder kan hæves med % Få inspiration fra vejledningen bag i ansøgningsskemaet / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

10 Fyrtårnsprojekter Model A. Anlægsejer er ansøger, og teknologileverandører med særlig interesse i fyrtårnsprojektet indgår som underleverandører Model B. Anlægsejer og teknologileverandører med særligt interesse for projektet ansøger i fællesskab Bemærk at fyrtårnsprojekter i 2017 også kan indeholde aktiviteter om teknologiudvikling. Læs mere i notat – find det under FAQ Fyrtårnsprojekter, se her / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

11 Frister for ansøgning i 2017:
Fyrtårnsprojekter: Fase 1: april kl.12.00 Fase 2: oktober kl Svar på fyrtårnsprojekter - fase 1 forventer MUDP at kunne give i slutningen af juni - fase 2 forventer MUDP at kunne give start af december Udviklings-, test og demonstrationsprojekter og Grøn Innovationspulje: 17. maj kl Svar på udvikling-, test og demonstrationsprojekter og Grøn Innovationspulje forventer MUDP at kunne give i sidst i september / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

12 Andre tilskudsordninger
GUDP - Grønt Udviklings og demonstrationsprogram, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram, Energistyrelsen Innovationsfonden Markedsmodningsfonden, Erhvervsstyrelsen EU Life+ og EU COSME (tidl. CIP) EU Horizon 2020 / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

13 Kontaktoplysninger Generelle spørgsmål og faglige spørgsmål (minus vand & klima) Miljøstyrelsen - Sekretariatet for MUDP: Tlf mail: Faglige spørgsmål indenfor vand og klimatilpasning Miljøstyrelsen Vand: Tlf Tobias Kvorning Anders Bergløv Kjær Ditte Holse (klimatilpasning) Hjemmeside: / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte

14 MUDP – eksempler En video om MUDP: Videocases
Læs på om: hvilke projekter, der er blevet bevilget tilskud resultater af MUDP i ”afsluttede projekter” cases videocase Foto: Gori Foto: Danfoss Foto: Aquaporin / Miljøstyrelsen / MUDP projektstøtte


Download ppt "Gode råd om ansøgning til MUDP 2017"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google