Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældre-information

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældre-information"— Præsentationens transcript:

1 Forældre-information
8.klasse

2 UU vejlederen har ordet
Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet    Uddannelsesparathed og krav til optag Samarbejde Almen information og nyttige links vedrørende uddannelsesvalget

3 Vejledningsaktiviteter
Kollektiv vejledning Erhvervsintrodag uge 38 Introkursus (til 2 ungdomsuddannelser, efter eget valg) Erhvervspraktik efter behov Individuel vejledning(fra skoleåret 18/19 kun for ikke uddannelsesparate elever) Uddannelsesparathedsvurdering Studievalgsportefolio NYT Ad 2: Erhvervsintrodag i uge 38 plus 2 gange 2 dage i foråret (heraf en erhvervsrettet)

4 Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse
Job eller videreuddannelse Videreuddannelse Erhvervsuddannelse 1½ - 5 år EUD/EUX Fire hovedområder: Sundhed, omsorg og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Gymnasial uddannelse 2 – 3 år HF HHX HTX STX IB Ungdomsuddannelse eller job KUU Kombineret ungdomsuddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Andet Fx Produktionsskole Opfordre til uddannelsesaften på KUC Kompetencegivende ungdomsuddannelse Individuel uddannelse 9. eller 10. klasse

5 10. klasse Kolding Kommune udbyder 10. klasse på: Brændkjærskolen IBC
HANSENBERG Hent 10. klasses kataloget hos din UU Vejleder Skolerne afholder informationsarrangementer Desuden udbydes 10. klasse på efterskoler og på frie grundskoler. NB: Efterskolernes dag 24. september

6 Niveauer på ungdomsuddannelserne
Niveau A Fag på gymnasialt højeste niveau Niveau B Fag på gymnasialt mellemniveau Niveau C Fag på gymnasialt laveste niveau Niveau D FP10+ Niveau E FP10 Niveau F Mellem FP9 og FP10. Niveau G FP9

7 Uddannelsesparathed Personlige forudsætninger Sociale forudsætninger
Motivation, mødestabilitet, selvstændighed, ansvarlighed, valgparathed. Sociale forudsætninger Samarbejdsevner, respekt, tolerance. Faglige forudsætninger Standpunktskarakterer. Der vurderes i forhold til GYM., HF og/eller EUD. Uddannelsesparat Er den unge vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal han/hun nu holde det gode faglige, sociale og personlige niveau i 9. klasse, hvor der om efteråret igen gives standpunktskarakterer. Eleven vil kun få en fornyet vurdering i 9. klasse, hvis det faglige niveau falder, eller de sociale og personlige forudsætninger har ændret sig i negativ retning. Nye regler fra 2018: Mindst 5.0 i gennemsnit af sine afsluttende standpunktskarakterer, hvis han/hun ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx) Mindst 4.0 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer, hvis han/hun ønsker en hf-eksamen Mindst 2.0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i hvert af fagene dansk og matematik, hvis han/hun ønsker en erhvervsuddannelse, herunder en eux

8 Uddannelsesparathed Elev og forældre tilkendegiver ønske om uddannelse: EUD, HF eller GYM. Første vurdering 1. december. Lærere og UU vurderer (skolen orienterer forældrene senest 15. januar) Der udarbejdes handleplan for ikke uddannelsesparate elever (IUP) Ny vurderingen 1. maj ( overføres til 9. klasse) UPV er en helhedsvurdering Handleplan laves i samarbejde mellem skole, UU og hjemmet

9 Faglige forudsætninger
Er i 8. klasse opfyldt ved: GYM.: et gennemsnit på 5 HF: et gennemsnit på 4 EUD/EUX: et gennemsnit på 4 Læs mere på: I 9. kl er kravet 02 i dansk og matematik ved EUD/EUX Vi vedhæfter bilag for optagelseskriterier som pdf (den røde)

10 Vejledningsarrangementer for elever og forældre
UU Kolding afholder Åben Virksomhed: Tirsdag d. 3. oktober kl og Yderligere information og tilmelding på UU Kolding afholder informationsarrangement med uddannelsesorientering som forberedelse til valg af introkurser Onsdag d. 15. november 2017 (Nærmere information og tilmelding på )

11 Hvad kan I gøre? Som forældre har I stor indflydelse på, hvilken ungdomsuddannelse, jeres barn vælger. Derfor er det vigtigt, at I som forældre: Støtter jeres søn/datter i at tage en uddannelse Taler om det forestående valg Hjælper med at overholde tidsfristerne i forbindelse med tilmelding Støtter og hjælper jeres søn eller datter med at gennemføre en uddannelse

12 Karrierelæring for elever og forældre
Fokus på læring i stedet for valg, få erfaringer gennem uddannelsesbesøg, praktik, virksomhedsbesøg og lign. Se filmen:

13 Digitale vejledningsplatforme
Gør meget ud af, at de bliver nødt til at bruge e-vejl. i 9. kl. (UP elever)

14 - For mere information om uddannelser og vejledningsaktiviteter - For mere information om støttemuligheder i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Find UU på Facebook


Download ppt "Forældre-information"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google