Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Delirium 1 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Delirium 1 1."— Præsentationens transcript:

1 Delirium 1 1

2 Program Kort gennemgang af delirium. Gennemgang af CAM score.
Gruppe arbejde. Hvordan har vi grebet det an på Anker Fjord Hospice. Hvordan dokumentere CAM score. 2

3 Delirium Delirium er en somatisk krisesituation, en akut hjerneinsufficiens Hyperaktivt delirium- 25% Hypoaktivt delirium – 25% Blandingsdelirium – 50% 3 3

4 Prævalens af delirium Patientgruppe Hyppighed
Hospitaliserede patienter 10-30% Hospitaliserede ældre patienter 10-40% Hospitaliserede cancer patienter 25% Hospitaliserede AIDS patienter 30-40% Terminalt syge patienter 80% 4 4

5 Risiko for udvikling af delirium
Nedsatte kognitive evner Høj alder Nedsat funktionsniveau Øget comorbiditet Nedsat syn og hørelse 5 5

6 Udløsende årsager Patofysiologiske årsager Infektion Medikamenter
Smerter Søvnmangel Dehydrering / ernæringsdeficit Urinretention Obstipation Hypoxi Polyfarmaci Biokemiske forstyrrelser Hurtigt indsættende sygdom Tidligere misbrug 6 6

7 Udløsende årsager Psykosociale årsager Angst Nye omgivelser 7 7

8 Nonfarmakologiske tiltag
Sikring af patientens basale behov Søvn, smertebehandling, medicinsanering, væske, ernæring, ilttension, blære og tarm funktion, mobilisering. Opmærksomhed på omgivelser Ro. God belysning. Ur og kalender. Radio/TV. Familiære objekter. God kommunikation Briller. Høreapparat. Enkel og anerkendende omgang med patienten. Kontinuitet i patientens indlæggelses forløb. Kontaktpersoner. Individuel sygepleje. Døgnrytmeplan. Pårørende Udlevere informationsmateriale om delirium. 8 8

9 CAM score 1. Akut indsættende og fluktuerende forløb:
Oplysninger om dette kendetegn fås normalt fra familie eller plejepersonale. Er der tegn på en akut ændring i patientens mentale tilstand i forhold til den habituelle? Varierer denne (abnorme) adfærd i løbet af døgnet, dvs. kommer og går den eller bliver den mere eller mindre alvorlig? 2.Uopmærksomhed: Dette kendetegn viser sig ved et positivt svar på følgende spørgsmål: Har patienten svært ved at fastholde opmærksomhed, er let at distrahere, har svært ved at holde styr på det der blev sagt? 3. Uorganiseret tankegang: Er patientens tankegang uorganiseret og usammenhængende med vrøvlende og irrelevant tale, uklare og ulogiske tanker eller uforudsigelige skift fra et emne til et andet? 4. Ændret bevidsthedsniveau: Er patientens bevidsthedsniveau ændret, således at patienter er: På vagt (overopmærksom) Sløv (søvnig) Som i en døs (vanskeligt at få opmærksomhed) Ukontaktbar. For at stille diagnosen delirium skal kendetegn 1 og 2 og 3 eller 4 være tilstede. 9

10 1. Akut indsættende og fluktuerende forløb
Er der tegn på en akut ændring i patientens mentale tilstand i forhold til det habituelle? Varierer den abnorme adfærd i løbet af døgnet, dvs. kommer og går den eller bliver den mere eller mindre alvorlig? 10 10

11 2. Uopmærksomhed Har patienten svært ved at fastholde opmærksomheden, er let at distrahere, har svært ved at hold styr på det der blev sagt? 11 11

12 3. Uorganiseret tankegang.
Er patientens tankegang uorganiseret og usammenhængende med vrøvlende og irrelevant tale, uklare og ulogiske tanker eller uforudsigelig skift fra et emne til et andet? 12 12

13 4. Ændret bevidsthedsniveau
Er patientens bevidshedsniveau ændret, således at patienten er : På vagt (overopmærksom), Sløv (søvnig) Som i en døs (vanskeligt at få opmærksomhed) Ukontaktbar. 13 13

14 14

15 CAM prætest Kla Klassificer de otte kategorier i prætesten i forhold til 4kategorier i CAM. Diskuter hvorledes de 17 patient eksempler kan scores i forhold til CAM. 15

16 Hvordan har vi grebet CAM an på Anker Fjord Hospice?
Gennem Gennemgået træningsmanualen fra den kliniske retningslinje om delirium. Fokusgruppe emne om delirium. Udarbejdet vores eget hjælpeskema til CAM score. 16

17 Dokumentation i EPJ 1. Akut indsættende og fluktuerende forløb
( ) ikke tilstede ( ) tilstede 2. Uopmærksomhed ( ) ikke tilstede ( ) tilstede 3. Uorganiseret tankegang 4. Ændret bevidsthedsniveau 17

18 Dokumentation i EPJ Tilstedeværelse af diagnose delirium
( ) CAM positiv (Diagnose delirium er til stede) ( ) CAM negativ (Diagnose delirium er ikke til stede) Psykosocialt: 18

19 Husk Skriv så objektivt som muligt.
Skriv det du ser, og ikke det du tolker 19

20 Eksempel fra EPJ Patienten er scoret positiv for delirium
Psykosocialt: Patienten er sort snakkende og hallucineret. Datter siger ja til alle de beskrevne symptomer i delir pjecen. Får efter rammeordination serenase. 20

21 Eksempel fra EPJ Psykosocialt:
Sidst på aftenen mener Niels han har slået hovedet i bordet og tabt alle sine piller. Det stemmer ikke, da jeg så han tog dem. Niels tager ud efter ting i luften som ikke er der. Han snakker om penge og piller. Skiller afløbet af på håndvasken og er sikker på at noget er faldet i. Han bliver vred, da jeg korrigerer ham. Der gives serenase. 21

22 Eksempel fra EPJ Psykosocialt:
Patienten siger at tankerne flyver rundt i hovedet på ham, og han ikke når at få den ene tanke tænkt færdig, inden næste er på vej. Senere siger han til hustruen ”Birgitte kan du ikke se de ikke har rent mel i posen her”. 22

23 Eksempel fra EPJ Psykosocialt:
Patientens øjne glider væk i samtalen. Han er svær at holde øjenkontakt med. Senere snakker han om en lastbil der skal flytte nogle møbler fra en møbelfabrik. 23

24 Spørgsmål? 24

25 Tak for opmærksomheden
25


Download ppt "Delirium 1 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google