Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen

2 Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time

3 Hvad ved vi om skizofreni? Årsager og symptomer

4 Fejlagtige myter om skizofreni 1.Flere personligheder 2.Farlige, uforudsigelige personer 3.Skyldes ”dårlig opdragelse”, forkælelse, dovenskab 4.Er noget man er (skizofren)

5 Ændret syn på skizofreni og behandling Nyere antipsykotika Færre bivirkninger Traditionelle antipsykotika Mange bivirkninger Terapi med fokus på her-og-nu problemløsning og -mestring Terapi med fokus på fortid Forældre som vigtige samarbejdspartnere Stress-sårbarheds model ”Dårlige forældre” = årsag til sygdommen Bedre fremtidsudsigter Forskellige faser Dårlige fremtidsudsigter Fremadskridende, kronisk Mere præcis diagnose (1 mdr.) Tidlig indsats Syg mange år før diagnose I dagTidligere

6 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen skizofreni stilles ud fra grundige interviews hvor: Mindst 1 af følgende symptomer skal have været tilstede i mindst én måned Tankepåvirkning - tankefradrag - tankepåføring - tankeudspredning - tankehørlighed Tredje-persons hørehallucinationer Styringsoplevelser Vedvarende bizarre vrangforestillinger (forestillinger om, at der sker ting som umuligt kan forekomme i virkeligheden)

7 fortsat: Hvordan stilles diagnosen? Eller: Mindst 2 af følgende symptomer skal have været tilstede i mindst én måned Vedvarende hallucinationer ledsaget af vrangforestillinger Sproglige tankeforstyrrelser Kataton adfærd Negative symptomer Dog skal følgende udelukkes: Legemlig årsag til symptomerne - skizofreniligende symptomer kan optræde ved stofskiftesygdomme, hjernesygdomme,forstyrrelser i væske-salt balancen m.v. Samtidige depressive eller maniske humørsvingninger

8 Forekomst af skizofreni 1 ud af 100 rammes i løbet af deres liv af skizofreni I Danmark er der 15 – 25.000 personer med skizofreni Hvert år får ca. 500 personer stillet diagnosen skizofreni i Danmark I Århus kommune regner man med ca. 50 nye tilfælde pr. år Sygdommen starter oftest i 18 – 25 års alderen Sygdommen starter ca. 3 år tidligere hos mænd end hos kvinder Kvinder har ofte et mildere sygdomsforløb end mænd

9 Årsager til skizofreni Arvelig sårbarhed, koblet til flere gener Stress og belastninger kan få sygdommen til at bryde ud Biologiske belastninger Sociale belastninger Psykiske belastninger

10 Arvelighed ved skizofreni Almen befolkning Nevø/niece Barnebarn Søskende Tveægget tvilling Enægget tvilling Børn af en forældre med skizofreni Børn af to forældre med skizofreni 1% 3% 4% 10% 15% 50% 13% 46%

11 Stress-sårbarheds modellen + psykose - psykose Psykosetærskel/ Medfødt sårbarhed Tid Stress

12 Symptomer ved skizofreni Positive symptomer (symptomer der er tilkommet) Negative symptomer (egenskaber der er gået tabt) Kognitive forstyrrelser (vanskeligheder med fx. koncentration og hukommelse) Symptomernes form og sværhedsgrad kan variere meget

13 Positive symptomer Hallucinationer; Falske sanseoplevelser, der kan opleves på alle 5 sanser: Hørelse, syn, smag, lugt og følesans Vrangforestillinger; Tanker og forestillinger, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden Bizar adfærd; En adfærd, der ofte afspejler en psykotisk tankegang Tankeforstyrrelser; Associationsforstyrrelser, usamlethed, vaghed i tankegangen, bogstavelig opfattelse af det der bliver sagt, problemer med at tænke abstrakt, dannelse af nye ord, tanke –og talepres

14 Negative symptomer - Følelsesaffladigelse - Sprogfattigdom - Initiativløshed - Mangel på interesser - Kontaktforringelse - Isolation og indsynken i sig selv

15 Kognitive forstyrrelser 75 – 85% af patienter med skizofreni har markante forstyrrelser i de kognitive funktioner. Besvær med: - opmærksomhed - reaktionstid - problemløsning - hukommelse IQ indenfor normalområdet Uafhængig af positive symptomer, men har en vis sammenhæng med negative symptomer Besværligør mange ting i hverdagen

16 Nogle kan i større eller mindre grad have andre symptomer. For eksempel: - Angst - Depression - Fobier - Tvangstanker og –handlinger - Spiseforstyrrelse - Søvnforstyrrelse

17 Skizofreni og misbrug Af de, der lige har fået konstateret sygdommen, har ca. 25% et misbrug Misbruget består oftest af alkohol og/eller hash Misbruget kan være et forsøg på at dulme symptomerne Det kan ikke udelukkes, at misbruget også kan være med til at udløse sygdommen (en stress-faktor) Jo længere tid man har været uden behandling, jo større er risikoen for misbrug Misbruget er skadeligt, både fysisk og psykisk Et stort misbrug er mere skadeligt end et mindre misbrug

18 Tak for idag


Download ppt "Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google