Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Glad Motion Et motionstilbud til hjemmeboende demensramte

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Glad Motion Et motionstilbud til hjemmeboende demensramte"— Præsentationens transcript:

1 Glad Motion Et motionstilbud til hjemmeboende demensramte
”Glad Motion” er en forening af frivillige i Vejen kommune, målrettet mennesker med demenssygdomme. Her nyder vi livgivende samvær med motion, sang og højt humør.

2 Glad Motion Målrettet glæde og motion for demensramte borgere.
"Glad motion, Vejen" under DAI indgik i 2007 en samarbejdsaftale med Vejen kommune, med hensigt på at optimere indsatsen omkring glæde og motion, målrettet demensramte borgere. Til at iværksætte arbejdet og uddannelse af frivillige instruktører og hjælpere, søgte vi Trygfonden om økonomisk støtte og fik tildelt kr. Pengene er brugt til at uddanne 30 frivillige instruktører i stole motion samt give viden om demens, og samvær med demensramte. Vi har med succes arrangeret ældretræf i Røddinghallen, Holstedhallen og Knudepunktet i Vejen, for demensramte borgere og deres pårørende. Hensigten med disse arrangementer, har været at udbygge vores arbejde med oprettelse af små hold rundt om i kommunen.

3 Glad Motion Uddannelsen af de frivillige
Vi holder årligt en inspirationsdag for de frivillige. Formålet er dels at forkæle de frivillige og give viden og inspiration til deres arbejde med de demensramte. Vi har haft inspirationsdage for frivillige med meget dygtige og landskendte undervisere, f.eks. Karen Langkjær, kloven Gummi Tud, Mette Søndergaard, Susanne Rishøj, Vibeke Drewsen Back med Demtia, så vi er fagligt godt rustede til opgaven.

4 Glad Motion Antal deltagere på hold og frivillige
Der er etableret hold tre steder i kommunen Der er lidt forskellige antal deltagere på holdene alt efter hvad deltagerne magter Vi er ca. 16 frivillige i foreningen

5 Gode forudsætning for at deltage for de demensramte
Glad Motion Gode forudsætning for at deltage for de demensramte Symptomerne på sygdommen er bl.a. utryghed, manglende overblik og forståelse for økonomi. Derfor har vi i foreningen besluttet at såfremt tilbuddet skal lykkes er det afgørende, at det er gratis at deltage. Dermed ligger alle udgifter til lokaleleje, rekvisitter og fortæring m.m. hos foreningen. Vi tilbyder også at hente og bringe deltagerne i hjemmet Vigtigt at det er små hold. Det er også nødvendigt i de fleste tilfælde med en hjælper pr. deltager for at skabe den nødvendige tryghed.

6 Glad Motion Foreningen: Består af en bestyrelse på 5 personer
Bestyrelsen brænder meget for arbejdet med de demensramte og kender vigtigheden af dette arbejde. Vi søger § 18 midler Vi søger fonde og legater Vi har fået Lions Clubs Vejen pris

7 Glad Motion Hvad oplever vi frivillige, og hvorfor gør vi det?
Vi ser deltagerne stråle når de oplever at få succes Der er alt for få tilbud til denne gruppe borgere Pårørende melder tilbage at de får glade ægtefæller / forældre hjem. Vi frivillige arbejder sammen i en gruppe og har oplevelserne sammen

8 Samarbejde med kommunen:
Glad Motion Samarbejde med kommunen: Når vi skal have kontakt til den demensramte er samarbejde med kommunens demenskonsulenter et gode og en nødvendighed. God kontakt til hjemmeplejen er en vigtig del af aktiviteten. Vi får besked hvis nogen er fraværende, og vi sender vigtige informationer tilbage.

9 Vejen kommune Glad motion er et godt tilbud for vores demensramte borgere. Et tilbud, som er anderledes en de andre tilbud vi har i kommunen Det er små grupper som kun mødes 2 timer om ugen og der tilbydes en form for motion, som er meget målrettet denne gruppe af borgere Vi har et meget tæt samarbejde med foreningen Der er aftaler med Glad Motion om at demenskonsulenterne i Vejen kommune henviser borger til holdene Dette for at sikre at det er de rigtige der får tilbuddet Vi forsøger at støtte de frivillige ved at hjemmeplejen er informeret omkring at borgeren deltager i Glad Motion I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at hjemmeplejen sikrer at borgeren er klar, når de frivillige kommer og henter dem Vi får tilbage meldinger fra de frivillige, hvis de oplever problemer Vi tænker Glad Motion ind, når der sker ændringer i de demensramtes livs situation, så de frivillige ikke skal møde borgeren uforberedt

10 Glad Motion • De fleste, selv svært demensramte, vil stadig være i stand til at kunne huske de enkelte sange og bevægelser, når blot de mindes om dem. • Demensramte oplever ofte nederlag, hvis der stilles større krav til de kognitive funktioner end de kan honorere. De vil ved at opleve genkendelighed have større mulighed for at få succes. • Vi guider eller giver den demensramte mulighed for at spejle sig ved at se hvad andre gør. De genkender musikken og synger med. • Bevægelse giver glæde og motion. Det tillader samtidig tæt, fysisk kontakt på en naturlig måde. • Det skaber samhørighed om en fælles oplevelse mellem brugere og hjælpere. • De, der ikke direkte deltager i øvelserne kan alligevel få glæde ved at observere de øvrige og få en musisk oplevelse.

11 ”Glad Motion” handler ikke kun om at være aktiv, men i høj grad at give glæde, samvær og selvtillid.

12 Glad Motion Pårørende siger: (Ægtefælle til deltager i Vejen).
Karen mødes med andre, som også er ramt af en form for demens, og føler sig måske på lige fod. Vi pårørende får en tiltrængt pause. Anne Marie, (Ægtefælle til deltager i Vejen) : Som pårørende til en demensramt ægtefælle, er det en uvurderlig hjælp, at min mand en gang om ugen kan deltage i ”Glad Motion”. Han får en glad oplevelse i trygge rammer Der bliver sunget, motioneret efter evne og hygget med kaffe efter endt dåd. Jeg selv får et pusterum Stor stor Tak til såvel initiativtager som de uundværlige frivillige.

13 Glad Motion Pårørende siger:
Datter oplyser: Min mor, Helle Jensen blev opfordret til at melde sig til "Glad Motion" af demenskonsulent Sinne Tarp under et besøg i hjemmet. Mor havde lidt svært ved at komme i gang med en ny form for motion i stedet for den gymnastik, hun kendte og havde været med til i mange år, men ikke længere magtede. Løsningen blev, at jeg tager med hver anden torsdag og allerede den første gang var en rigtig god oplevelse for min mor, fordi hun fik et hjerteligt gensyn med flere venner fra "gamle dage" og hyggede sig med dem til morgenkaffe, morgensang og gymnastikken. For det handler ikke kun om motion - samvær, gensyn og oplevelser er en væsentlig del af det hele. Med demensen følger isolationen, frivillig eller ufrivillig - og for de der stadig bor i eget hjem, er der ikke mange oplevelser i hverdagen. Det er derfor meget vigtigt, at der er mulighed for at blive hentet i hjemmet og være med til en god formiddag med kaffe, sang, motion og højt humør. Det hele lader sig ikke gøre uden frivillige ildsjæle, der gerne bruger tid sammen med de ældre demensramte og lægger bil til transporten. Det frivillige/kommunale samarbejde er under hastig udvikling i disse år - det er der flere holdninger til, og det er vigtigt at de frivillige aktiviteter ikke overtager de offentlige ansattes arbejdsområder. "Glad motion" kan kun lade sig gøre som en frivillig aktivitet og vi skal alle være taknemmelige for, at der findes frivillige, ressourcestærke mennesker, der vil påtage sig opgaven. Datter til Helle Jensen, Kate Kamper ,Vejle


Download ppt "Glad Motion Et motionstilbud til hjemmeboende demensramte"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google