Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rational farmakoterapi Antibiotika

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rational farmakoterapi Antibiotika"— Præsentationens transcript:

1 Rational farmakoterapi Antibiotika
Konsulent med medicinkompentencer Nikolaj Askjær

2 Rationel brug af antibiotika
IRF: Ved rationel antibiotikabehandling skal sygdommen være forårsaget af en bakterie og antibiotisk behandling skal gavne patienten - fordele ved behandling være større end ulemper ved mulig bivirkning reducere risikoen for forværring eller død forkorte sygdomsvarigheden forhindre komplikationer nedsætte smitterisiko vælges ud fra mistænkt/påvist bakteriel ætiologi/resistens doseres og administreres så der sikres optimal antibakteriel virkning

3 Evidensen for effekten af antibiotisk behandling af mange af de almindeligt forekommende infektioner hviler i høj grad mere på erfaring og ekspertkonsensus end på kliniske forsøg. Mange studier af behandlingseffekt er udført som undersøgelser, hvor forskellige antibiotika sammenlignes, og ikke som placebo-kontrollerede.

4 Antibiotika information
Antibiotikavejledning for primærsektoren i Region hovedstaden IRF DSAM -Vejledning om luftvejsinfektioner 2014 Sundhedsstyrelsen - NKR Promedicin.dk Lægehåndbogen på

5

6

7

8 Doseringsinterval antibiotika
Effekten af beta-laktam antibiotika (fx penicilliner, cefalosporiner) er afhængig af, at serumkonc. ligger over bakteriens mindste hæmmende koncentration (MIC) i > 50% af behandlingsdøgnet. P.g.a. kort halveringstid - doseres altid minimum 3 gange dagligt.

9 Penicillinallergi Forløbsbeskrivelse om penicillinallergi
Hvornår IgE - urticaria eller mere alvorlige anafylaktiske reaktioner IgE positiv - cave penicillin IgE negativ evt. henvisning provokation

10 Bioclavid Ændring i anbefaling for brug af Bioclavid
(Amoxicillin/clavulansyre). Clavulansyre giver øget risiko for resistensudvikling clostridieinfektioner Region Hovedstadens hospitaler anbefaler derfor i stedet amoxicillin uden clavulansyre.

11 Makrolider Stigende resistensproblematik
Bruges primært ved penicillinallergi Klamydia infektion Roxitromycin eller clarithromycin

12 Otitis media Ukompliceret otitis media hos børn > 6 mdr. infektionen svinder hos 80 % af børnene efter ca dage uden antibiotika Tympanometri – NKR behandling med trommehindedræn Børn < 6 mdr. bør altid behandles med antibiotika Børn med øreflåd og påvirket almen tilstand bør som hovedregel behandles med antibiotika Børn med øreflåd og dræn bør behandles med antibiotika lokalt

13 Akut faryngotonsillit
Centor-kriterierne hos patienter over 4 år: Feber ≥ 38,5˚ Hævede ømme lymfeknuder på halsen Belægninger på tonsiller (obs mononucleose) Ingen hoste Behandling Primær behandling - penicillin V 7 dage/ recidiv 10 dage Penicillinallergi - roxitromycin/clarithromycin Ved gentagne recidiver behandles efter podesvar

14 Akut sinuitis Minimum 3 af nedenstående symptomer støtter mistanke om bakteriel infektion: Misfarvet næseflåd (med unilateral dominans) og purulent sekret i næsehulen Stærk lokal smerte (med unilateral dominans) Feber (>38,0 ˚C) Forhøjet CRP 2-puklet forløb, dvs. forværring efter et initialt mildt forløb Behandling Penicillin V i 7 dage/ ved penicillinallergi roxitromycin /clarithromycin Ved behandlingssvigt bør overvejes henvisning øre-næse-halslæge

15 Akut opblussen af KOL Øget dyspnø Tiltagende ekspektoration
Tiltagende purulens af sputum Ekspektorat - mikroskopi og d+r Behandling Amoxicillin-clavulansyre eller amoxicillin i 7 dage Ved penicillinallergi: Doxycyclin 100 mg x 2 i første døgn, og derefter 100 mg x 1 i 8 dage

16 Infektiøs purulent conjuctivitis
Klinisk vurdering før behandling og som hovedregel ikke antibiotika via telefon Hvornår skal man ikke give antibiotika Ved sekretion fra øjet hos børn uden betydelig hyperæmi af conjuctiva Ved tørt øje eller ved tåreflåd hos voksne uden infektionstegn Børn under 4 uger skal podes for klamydia og gonorre Behandling Fusidinsyre øjendr. 1x2 dagligt eller Kloramfenikol øjendr. 1x6 dagligt eller Tobramycin øjendr. (Tobrex Depot) 1 x2 dagligt (manglende data børn < 1år) Behandlingsvarighed er til behandlingseffekt, dog max. 1 uge.

17 Info til patienten Folder med info om bl.a. resistens, og gode råd til egenomsorg 5 sprog - Kan fås hos Medicinfunktionen Findes elektronisk på eller under links på

18

19 Akut ukompliceret cystitis
Diagnose Urinstix og mikroskopi Behandling Sulfamethizol 1 g x 2 i 3 dage Pivmecillinam 400 mg x 3 i 3 dage Trimethoprim 200 mg x 2 i 3 dage

20 Cystitis hos gravide Diagnose Urinstix,mikroskopi og d+r Behandling
Pivmecillinam 400 mg x 3 i 5 dage Ved streptococcus gr. B: Penicillin V 1 mill. IE x 3 i 5 dage Ved penicillinallergi eller recidiverende cystitis: Konferer med mikrobiolog

21 Nitrofurantoin Bør ikke anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion (<50 mg/min). Anvendelse i mere end 2 uger øger risikoen for bivirkninger, herunder alvorlige som lungefibrose. OBS undgå resistensbestemmelse på nitrofurantoin på agarplade for at mindske forbruget. jjj

22 Kompliceret cystitis Ved langtidsprofylakse foreslås skift mellem
pivmecillinam 200 mg dgl. eller trimethoprim 100 mg dgl. for at nedsætte risikoen for resistensudvikling. Der foreslås skift hver 3. måned forudgået af ny klinisk vurdering.

23 Svampeinfektioner Candidavaginit
Diagnosen bør som regel bekræftes ved klinisk vurdering. Hos kvinder, der mener, de har en svampeinfektion, har et studie vist, at diagnosen kun kan bekræftes hos hver 3. Ferris DG, Nyirjesy P, Sobel JD, Soper D, Pavleti c A, Litaker MS. Over-the-counter antifungal drug misuse associated with patient-diagnosed vulvovaginal candidiasis. Obstet Gynecol 2002; 99:

24 Svampeinfektioner Neglesvamp diagnose og behandling
Mikroskopi, dyrkning eller pcr. Peroral behandling - fingernegle 6 uger, tånegle 12 uger. Evt. topikal behandling som supplement eller hvis peroral behandling ikke tåles. Behandlingssucces er ca. 70% Terbinafin - inden opstart levertal som gentages efter 4 ugers behandling pga levertoksitet

25 Svampeinfektioner Stor stigning i brugen af svampemidler (især fluconazol) og stigende resistens problematik. (IRF 2015) Interaktioner med stort set alle lægemiddel-grupper, særlig obs warfarin (øget effekt), erytromycin (arytmier), statiner (rhabdomyolyse).

26 Acne Øget resistens problematik overfor makrolider.
Ved behov for antibiotika gives tetracyclin i doser, der anvendes ved infektion – gives altid i kombination med lokalbehandling. Tetracyclin 500 mg x 2 i 6-12 uger Lokalbehandling fortsat efter systemisk behandling Henvisning til dermatolog ved manglende behandlingseffekt

27 Helicobacter pylori Behandling
En kombination af 2 af de 3 nedenstående Amoxicillin, metronidazol og roxitromycin/clarithromycin Altid i kombination med ppi x2 dagligt i 7 dage Ved behandlingssvigt: Amoxicillin 1 g x 2 eller tetracyclin 500 mg x 2, metronidazol 500 mg x 2 og syrepumpehæmmer x 2 i 14 dage Efter 2. behandlingssvigt skal pt. henvises til specialist-behandling.

28

29

30

31

32 Dyrebid Husk tetanusprofylakse Behandling
Penicillin V 10 dages behandling Ved penicillinallergi – behandling efter samråd med klinisk mikrobiolog.


Download ppt "Rational farmakoterapi Antibiotika"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google