Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Præcisions sprøjten ved Ivar Lund Afd. for Jordbrugsteknik Forskningscenter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Præcisions sprøjten ved Ivar Lund Afd. for Jordbrugsteknik Forskningscenter."— Præsentationens transcript:

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Præcisions sprøjten ved Ivar Lund Afd. for Jordbrugsteknik Forskningscenter Bygholm

2 Mål Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning At reducere forbruget af herbicider At reducere herbicid tabet til det omgivende miljø – –Naboarealer – sedimentation og luftbåren vindafdrift –Forurening af vandløb og søer –Tab på jordoverfladen, udvaskning

3 Metode Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Konventionel sprøjteteknik – –Varieret dosering på hele markoverfladen Nye teknologier – –Varieret dosering på enkeltplanteniveau

4 Afsætning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Foto: Rhodia http://physicsweb.org Plante/blad - Vokslag Bladstilling Forstøvning - Dråbestørrelse og- hastighed Væsken - Overfladespænding Viskositet

5 Dråber på overflade Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Foto:http://physicsweb.org Dråbe af rent vand Dråbe af rent vand+polyethylene oxide

6 Afsætning på glat overflade Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rent vand Rent vand + PEO Rent vand + PEO + Silwet (spredemiddel)

7 Nåle Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Small Parts, inc.

8 Mikro drift ved 50 mm transport Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rent vand Rent vand+ Silwet Rent vand + Silwet + PEO Foto: Ken Giles, UCDavis ASAE-Paper Number: 031154

9 Micro Spray - UCDavis Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning AgEng Paper Number: 00-PA-018

10 Ukrudtsplante i rækkeafgrøde Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

11 Mikro sprøjtning i Davis, CA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning AgEng Paper Number: 00-PA-018

12 Mikro sprøjtning i Davis, CA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

13 Ukrudtsbilleder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

14 Ukrudtsbilleder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

15 Forekomst af ukrudtsplanter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning I gennemsnit 50 – 200 ukrudtsplanter pr. m 2 100 planter svarer til de viste billeder Overfladedækning ved 100 ukrudtsplanter er mindre end 10 % Med andre ord: 90 % af pesticiderne sprøjtes direkte på jordoverfladen uden at gøre gavn

16 Eksempel – Roundup BIO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Indhold: 360 gr. Glyphosat pr. liter Vejledende dosis ved nyfremspiret tokimbladet ukrudt (efter direkte såning): 1,5 liter pr. ha. Svarende til 540 gr. Glyphosat pr. ha.

17 Semi-field forsøg på Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sort natskygge Dosering : 0,8 – 1 μg Glyphosat pr. plante Behandlingssikkerhed : 95 % Dosering ved en marksituation med gennemsnitligt 100 planter pr. m 2 : 1 g Glyphosat pr. ha.

18 Mark forsøg på Universitetet i Davis, Ca. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sort natskygge i tomater Væske dosering: 37 μl pr. sprøjtecelle (0,63 x 1,25 cm) Høj punkt dosering Glyphosat dosering: 0,1 – 0,2 μg pr. sprøjtecelle Behandlingssikkerhed : 98 - 100 % ASAE-Paper Number: 031154

19 Konklusion og Planer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Store potentielle herbicid besparelser Reduktion i den samlede miljøbelastning Behov for optimering af mikro dyser til dosering af små mængder Forsøg med mikro sprøjtning ved brug af autonom platform


Download ppt "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Præcisions sprøjten ved Ivar Lund Afd. for Jordbrugsteknik Forskningscenter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google