Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Vanding og kvælstof til kartofler Er tildeling af vand og gødning gennem drypslanger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Vanding og kvælstof til kartofler Er tildeling af vand og gødning gennem drypslanger."— Præsentationens transcript:

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Vanding og kvælstof til kartofler Er tildeling af vand og gødning gennem drypslanger et fornuftigt alternativ ? Finn Plauborg, Poul Erik Lærke og Bo Vangsø Iversen

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Vanding og kvælstof til kartofler –Hvad er risikoen med den teknologi vi anvender i dag? –Forbedrede muligheder med drypteknologi? –Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic 2004 –Konklusioner og perspektiver

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Hvad er risikoen med den teknologi vi anvender i dag? Kanonvanding –Uens vandtildeling –Uens opfugtning af kam

4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Hvad er risikoen med den teknologi vi anvender i dag? Kvælstofgødskning –Fuld tildeling ved knoldlægning Risiko for tab i fugtige år –Delt gødskning Dårlig opløsning af gødning - optages ofte kun delvist af planterne –Risiko for kvælstofudvaskning

5 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Forbedrede muligheder med drypteknologi? Mindre brug af vand og kvælstof? Mindre tab til miljøet? Hvad med økonomien?

6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic FertOrgaNic 2003-2006 (www.fertorganic.org)www.fertorganic.org –Overordnede mål tværs over Europa Forbrug af mindst mulig kvælstof og vand Kombination af organisk og mineralsk gødning Mindst mulig påvirkning af miljø Stor produktion af høj kvalitet

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Forsøgsplan Jyndevad mark

8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Jyndevad mark Kvælstofstrategi

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Jyndevad mark

10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Jyndevad mark

11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Jyndevad mark

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Jyndevad mark

13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Forsøgsplan semi-field Foulum

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Forsøgsplan semi-field Foulum Vanding –V1: 100% (Fuld vanding efter PlanteInfo VandRegnskab) –V2: 80% Svinegylle ved lægning 60 (75) kg N/ha Kvælstofgødning via drypslanger –N1: 100% (=80 kg N/ha) –N2: 80% –N3: 60% –N4: 30%

15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Foulum semi-field

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Økonomi, forudsætninger RMV NG 100/500 Vandkanon RAM- regular drip, distance 25 cm. RAM- regular drip Streamline - drip tape Hulafstand (drypslange) 25 cm.50 cm30 cm Kartoffelareal25 ha1 ha Antal vandinger pr., år4 gangeVariabel Investering, (vandsystem ex. boring og etablering)140.000 DKK57.124 DKK41.818 DKK11.371 DKK Afskrivning (vandsystem ex. boring og etablering)25 år10 år 1 år Vandforbrug, pr. år100 mm50 mm

17 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Omkostninger, DKK/ha RMV NG 100/500 Vandkanon RAM-regular drip Streamline - drip tape Hulafstand 25 cm.50 cm30 cm -------------------------------------- DKK/ha --------------------------- Etablering, boring, jordledninger mv.585293 Arbejdskraft381300 Vandingssystem5048569627311940 Vandforbrug630315 Total, DKK/ha21009477718112848

18 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Udbyttestigning i kartofler Nødvendig kartoffeludbyttestigning for 3 drypslangesystemer i forhold til vandingskanon 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 RAM-regular drip, distance 25 cm. RAM-regular drip, distance 50 cm. Streamline - drip tape 30 cm distance pct

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Vand og gødning til kartofler gennem drypslanger Konklusioner Kvælstof –Ca. 30% reduktion af N-gødningsmængde –Mindre tab? Vandingsmængde –10-50% reduktion Økonomi –Dyr, rentabel ? (foreløbige) Ja

20 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Resultater fra EU-projektet FertOrgaNic Perspektiver Drypslanger –Større gennemsigtighed og konkurrence på markedet Teknologisk udvikling –Udstyr til nedlægning og optagning af slanger


Download ppt "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Vanding og kvælstof til kartofler Er tildeling af vand og gødning gennem drypslanger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google