Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pakkeforløb for kræftpatienter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pakkeforløb for kræftpatienter"— Præsentationens transcript:

1 Pakkeforløb for kræftpatienter
Introduktion ved Mikkel B. Nielsen og Nina Bjerglund, Patientforløb

2 Faglighed og entydighed
Akut handling og klar besked til kræftpatienter Aftale af 12. oktober 2007 om gennemførelse af den fælles målsætning Faglighed og entydighed Pakker for hele patientforløbet Fast kontaktperson Tidsplan og proces De nationale standarder for pakkeforløb udarbejdes inden udgangen af 2008 Implementeres lokalt inden for tre måneder Økonomi 225 mio. kr. i 2007 Apparatur Investeringsplan med afsættelse af 850 mio. kr. vedtaget

3 Task Force for Kræftområdet
Overordnet omfatter opgaven for Task Force: sikring af at regionerne anvender fagligt optimale pakkeforløb for hele kræftområdet inden udgangen af 2008 Kilde: Regeringen og Danske Regioner: Aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter,

4 Hvad er pakkeforløb? Et pakkeforløb er et sammenhængende patientforløb for ”standard patienten” med forud reserverede tider for udredning, behandling og kontrol uden unødig ventetid Den enkelte patients planlagte forløb følger nationale kliniske retningslinier Forløbene er åbne for ambulante og indlagte patienter Antallet af planlagte pakkeforløb inden for de enkelte kræft-former fastlægges i regionerne ud fra den viden og erfaring der er om behovet for undersøgelse og behandling Ubenyttede tider booket til pakkeforløb anvendes til andre patienter

5 Hvilke patienter skal tilbydes et pakkeforløb?
Målet om sikring af hurtige og fagligt definerede forløb uden unødig ventetid gælder for alle patienter der skal undersøges og behandles for kræft En varierende del af patienterne vil kunne indgå i et ”standard-pakkeforløb” - det er patienter uden væsentlige komplicerende forhold Patienter som ikke kan følge et ”standard-pakkeforløb” skal tilbydes et forløb ’uden unødig ventetid’

6 Afvigende patientforløb
Patienter, der diagnosticeres på anden måde end via et pakkeforløb Patienter, der på grund af anden sygdom, sociale årsager m.v. ikke kan eller ønsker at følge det relevante pakkeforløb Patienter, hos hvem der diagnosticeres metastaser, men hvor arten af den primære kræft er ukendt Patienter, hos hvem der er begrundet mistanke om tilbagefald efter et tidligere afsluttet behandlingsforløb Patienter, hos hvem der er begrundet mistanke om en alvorlig sygdom, hvor kræft er en mulighed, men hvor det er uvist hvilket organ, det drejer sig om

7 UDVIKLING AF ET PAKKEFORLØB FOR EN KRÆFTFORM
Kræftstyre- gruppen Task Force for Kræft Kliniske grupper Regionerne Arbejdsgruppe under Task Force for kræft Tid

8 Kliniske grupper og de sundhedsfaglige elementer
Grundlag for udarbejdelse af sundhedsfaglige elementer: Landsdækkende kliniske retningslinjer Indhold i de sundhedsfaglige elementer: anbefalinger vedr. det sundhedsfaglige kliniske indhold, beslutninger, patient information, ansvarlige og fagligt begrundede forløbstider Gruppernes sammensætning – repræsentanter fra: Relevante Danske Multidisciplinære cancer grupper (DMCG) Relevante lægevidenskabelige selskaber Klinikere udpeget af regionerne Almen praksis og Speciallægepraksis Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) Tværgående specialer: Radiologi, patologi mv.

9 Flowchart – Pakkeforløb for Brystkræft

10 Oversigtsskema - eksempel
Klinisk handling Logistisk handling Information til patienten Speciale Registrering/ Monitorering Præhospital Beslutning: Praktiserende læge finder begrundet mistanke om kræft og henviser til speciallæge/sygehus Henvisning sendes Udelukkelse af kræft Videre forløb Praktiserende læge Udredning Visitation til pakkeforløb Henvisning modtaget Booking: billeddiagnostik Indkaldelse: Billeddiagnostik Radiolog A: Henvisning modtaget Billeddiagnostik etc. B: Udredning start Kirurgi - Onkologi Booking: Forundersøgelse Indkaldelse: Forundersøgelse Multidisciplinært team C: Udredning slut Behandling Booking: Operation Svarafgivelse Kirurg D: Informeret samtykke

11 Pakkeforløb for Kræftområdet
For yderligere oplysning om Task Force samt pakkeforløbsbeskrivelser for de første 4 kræftformer (bryst-, lunge-, tarm- og hoved-halskræft): Sundhedsstyrelsen:


Download ppt "Pakkeforløb for kræftpatienter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google