Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI) Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI) Lektion 10.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI) Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI) Lektion 10."— Præsentationens transcript:

1 Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI) Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI) Lektion 10 13. april 2005 Peter Olaf Looms

2 - 2 - PDI-F2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Dagens program ”medieforskning og kvalificering af nye medier projekter” 9:00-12:00 12:00-13:00 13:00 - 15:00 Johan Winbladh, medieforsker (powerpoint lægges ud UDEN link. Skriv denne sti i din browser for at downloade den: http://www.itu.dk/courses/PDI/F2005/Projektledelse_F2005_10.ppt Frokost Tilbagemelding om kursusevaluering (10 minutter) UDSAT TIL 20. APRIL KL. 9.00

3 - 3 - PDI-F2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Gode ting ved kurset PDI F2005 bem. 31436 : Det er fedt med en ekstern underviser der ved hvad han snakker om og har nogle gode eksempler med fra "det virkelige liv". bem. 31435 : Faget giver et godt indblik i projektledelse. bem. 31434 : Det er super godt at der er planlagt forelæsninger hele vejen frem til d. 27.4, og at disse ikke stopper bare fordi vi laver cases ved siden af, som det er tilfældet i mange andre fag. Vi får virkelig noget for pengene :) bem. 30860 : Brugen af delvist fiktive cases fungere godt. Dette skyldes at det er relevante cases der har en højrealitets grad. bem. 30859 : Den udvalgte litteratur er velvalgt og giver et godt indblik i de forskellige aktiviter man kommer omkring i et projektledelses forløb. bem. 30818 : De slides der anvendes er gode bem. 30361 : God blanding af teori og cases fra erhvervslivet bem. 30360 : Godt med små øvelsesopgaver indlagt i undervisningen. bem. 30359 : Godt med 2 cases der laves løbende frem for et miniprojekt. bem. 29511 : Arbejdsbyrden er fordelt fint ift aflevering af cases/eksamensopgaver bem. 29510 : Praktisk orienteret uden nødvendigvis at skulle bruge tid på at finde virksomhed til gennemførelse af praktisk projekt. bem. 29509 : Interessant og relevant undervisning bem. 29402 : Det giver et godt kendskab til metoder og praksis indenfor projektledelse bem. 29401 : Har en god top-down approach bem. 29177 : Det er let bem. 28506 : Det er meget praktisk orienteret bem. 28505 : Grundbogen er god og let tilgængelig bem. 27553 : Spændende forelæsninger ud fra teori, som bliver anvendt i praksis. bem. 27552 : Relevant og gennemskueligt grundbog og pensum. bem. 27473 : Det er godt at arbejde med cases - og godt at de skal afleveres spredt henover semesteret. (Se dog forbedringer punkt 2) bem. 27472 : Jeg synes det fungerer godt at vi arbejder i grupper men afleverer og eksamineres individuelt.

4 - 4 - PDI-F2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Ting der skal forbedres ved kurset PDI F2005 bem. 31433 : Forelæsningerne skal være mindre overfladiske og opgaverne til forelæsningerne bør ikke fylde så meget. Der er alt for megen unødig snak om ting der ikke har med faget at gøre. Faget vil i forvejen meget på alt for kort tid, så det ville være en forbedring hvis man kommer til sagen med det samme. bem. 31432 : Opgaverne bør formuleres bedre. Case 1 var dårlig formuleret. Det var ikke klart hvad det var vi skulle og hvad der blev forventet. Det bør helt klart forbedres, da det var meget frustrerende. bem. 31431 : I case 1 var der alt for meget konceptudvikling. Det tog megen fokus væk fra hvad vi reelt skal kunne i dette fag. Konceptet burde være lavet og fokus burde så være på selve "for-forprojektet". bem. 30858 : Kurset første 7-8 undervisningsgange forløber samme med kurset porjektledelse af software produktion. Dette fungere efter min mening ikke optimalt. bem. 30857 : Der kunne med fordel inddrages gæste forlæsere til speciffike områder. bem. 30817 : svært at overfører teori til praksis, med mindre man besidder en projektledelse stilling. bem. 30816 : Mange gæstestuderende - fremmer ikke "holdånden" på kurset bem. 30358 : Svært at gennemskue hvad casen om et oplæg til ledelsen skulle indeholde. bem. 29508 : Jeg har været mindre tilfreds med supplerende underviser, FriisSeeberg - jeg mener han mangler praktisk og teoretisk indsigt, men er en meget rar underviser. bem. 29400 : Større gennemsigtighed i forhold til stukturen af kurset. Det er ikke helt klart, hvor man er i forhold til det store billede. Enig Uenig ?

5 - 5 - PDI-F2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Ting der skal forbedres ved kurset PDI F2005 bem. 29399 : Mere sparring med underviser - evt vha hjælpelærer bem. 29176 : Der bør tages udgangspunkt i konkrete data og eksempler. Som det er nu digter vi selv dataen og det er for åndsvagt. bem. 29161 : Ikke specielt glad for bogen, mangler en mere metodisk tilgang til emnet bem. 29160 : Case-opgaverne burde lægges sammen til en gennemgående opgave som vi arbejder med igennem semesteret. bem. 29159 : Når vi nu alligevel arbejder i grupper ville det være logiks at vi kom sammen til eksamen som en gruppe. bem. 28504 : Cases er en god ide, men kravene er for høje. I den første case skulle vi løse opgaver, vi ikke havde ordentlige forudsætninger for at løse, hvilket betød, at resultatet var delvis utilfredsstillende bem. 27471 : Jeg savner et mere teoretisk grundlag. Det er fint med de praktiske værktøjer, men jeg savner alligevel noget teori, så jeg kan reflektere bedre over praksis. Et kompendium med forskellige teorier ville være godt udover grundbogen (der i øvrigt er hurtigt læst). bem. 27470 : Den første case bruger for meget krudt på konceptudvikling. Jeg ville foretrække en case hvor konceptet lå fast (evt. at man kunne vælge mellem nogle koncepter). Det kan godt være, at det ikke modsvarer virkeligheden, men vi er også stadig på skolebænken, og faget giver kun værktøjer til projektledelse - ikke til konceptudvikling. Det kan man så lære andetsteds.


Download ppt "Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI) Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (PDI) Lektion 10."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google