Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regions Midtjyllands elektroniske patientjournal

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regions Midtjyllands elektroniske patientjournal"— Præsentationens transcript:

1 Regions Midtjyllands elektroniske patientjournal
MIDT EPJ Regions Midtjyllands elektroniske patientjournal

2 Patientens elektroniske journal
Historien Organisationen/sygeplejens rolle Udfordringer Anbefalinger Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011

3 Patientens elektroniske journal
Audit på 465 patientjournaler Der var rigtig mange udviklingsmuligheder Vi måtte gøre noget! 2007 blev der nedsat et Regionalt dokumentationsråd med repræsentation fra hospitalerne i Region Midtjylland. Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011

4 Patientens elektroniske journal
Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland. 8 hospitaler skulle udarbejde fælles strategi Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011

5 Patientens elektroniske journal
Strategien skal danne grundlag for en systematik, så data kan genkendes, genfindes og genbruges. Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011

6 Patientens elektroniske journal
Sygeplejefaglig vurdering ved indlæggelse i form af anamnese og status. Plejeplaner udarbejdes så vidt muligt på baggrund af kliniske retningslinier, indeholder problemområder, handleplaner og resultater. Opdateres status eller epikrise ved overflytning og udskrivelse At der systematisk anvendes kliniske retningslinier Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011

7 Patientens elektroniske journal -organisationen
Styregruppe for sundheds it EPJ styregruppe SFI godkendelsesgruppe Regionalt dokumentationsråd Lokale tværfaglige dokumentationsråd Dokumentationsråd for sygeplejen Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011

8 Patientens elektroniske journal - udfordringer
Overblik over igangværende planer At data flettes fra til f.eks epikrise At få implementeret de kliniske retningslinier At vi får mere tværfaglighed At vi får oprettet et bibliotek med en ansvarlig bibliotekar!! Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011

9 Patientens elektroniske journal – hvad har vi?
En fælles patientjournal Journalen er tilgængelig Vi har lettere ved at lave audit/DDKM Indflydelse Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011

10 Patientens elektroniske journal - anbefalinger
Fælles strategi, så data kan genfindes, genkendes og genbruges Kom med i rette fora og få indflydelse Dokumentation er sygepleje og bør foregå tæt på patienten Oversygeplejerske Bente Fogh September 2011


Download ppt "Regions Midtjyllands elektroniske patientjournal"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google