Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan sikres omsorgen i accelereret operationsforløb ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan sikres omsorgen i accelereret operationsforløb ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan sikres omsorgen i accelereret operationsforløb ?
Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

2 Omsorg i det accelererede operationsforløb
Dokumentation af Ovariecancer-forløb ”historisk set”: 2003 Accelererede patientforløb 2004 Vips og akkreditering 2006 Patientsikkerhed 2007 Patient- og familiecentreret pleje 2008 LEAN – projekt 2009 Akut cancer 2009 Monitorering af pakkeforløb Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

3 Formål med dokumentationen :
Målbart Afspejle pleje og omsorg af høj kvalitet Velegnet til oplæring af nyt personale EPJ – orienteret Kunne imødekomme nye tiltag Statisk Dynamisk arbejdsproces Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

4 Omsorg i det accelererede operationsforløb
Kompetence-syn Nyuddannede Nyansatte Erfarne Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

5 Omsorg i det accelererede operationsforløb
Tids-syn Fortidsorienterede (20%) fastholderne (”mer’ af det oprindelige”) Nutidsorienterede (65%) navigatørerne (”mer’ af det samme”) Fremtidsorienterede (15%) skaberne (”mer’ af det nye”) Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

6 Kendte faktorer ved implementeringsprocesser i et patientforløb:
Personalet: Højt informationsniveau Træning Patienterne: Kontinuitet Gentagelser/genkendelse Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

7 Omsorg i det accelererede operationsforløb
Hvordan : Flow-sheet accelereret c. ovarii Undervisning Informationsmateriale opdateret Standardplejeplan c. ovarii individuel plejeplan Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

8 Omsorg i det accelererede operationsforløb
Mål Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

9 Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj 2009 Rigshospitalet
1. Udgaven: OMMER ! i.a. ? Velvære ? Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

10 Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj 2009 Rigshospitalet
Præcisions- træning: Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

11 2. Udgaven: 3C. Respiration/ Cirkulation (kredsløb)
Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. Maj Rigshospitalet

12 Omsorg i det accelererede operationsforløb
27. maj Rigshospitalet

13 Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj 2009 Rigshospitalet
ACTIONCARD Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

14 Omsorg i det accelererede operationsforløb
2.Velvære Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

15 Omsorg i det accelererede operationsforløb
27. maj Rigshospitalet

16 Omsorg i det accelererede operationsforløb
Nye Standard- plejeplaner Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. Maj Rigshospitalet

17 Feedback fra patienterne:
2004: 35 tlf. patientinterviews (2 uger efter operationen/20 min.) alle udtrykte på forskellig måde stor tilfredshed med information, pleje og behandling før og under indlæggelse alle undtagen 3 havde været usikre på et eller andet efter de kom hjem Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

18 Udskrivningsvejledning for c.ovarii:
Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

19 Omsorg i det accelererede operationsforløb
Pædagogiske audit : Præcisions- træning: Beskrives patientens tilstand over et par døgn præcist og meningsfyldt ? Genspejler dokumentationen kvaliteten af pleje og omsorg til patienten ? Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

20 Interviewguide (min. 3 plejepersoner):
Kontaktsygeplejerske Plejeerfaringer Information om pleje og behandling Medinddragelse Forventninger og ønsker Betydning Set og hørt som familie Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

21 Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj 2009 Rigshospitalet
Fremtidige aspekter Temadag ’Enhed for perioperativ sygepleje’marts2009 Landsdækkende monofaglig gruppe Identificere egnede indikatorer til registrering af klinisk sygeplejefaglige database Formål at opsamle valide data om sygepleje til patienter med ovariecancer samt måle effekten af forskellige tiltag Udarbejde patientinterviews ud fra fundne indikatorer Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet

22 dokumenter det du og patienten kan
Omsorg i det accelererede operationsforløb 27. maj Rigshospitalet


Download ppt "Hvordan sikres omsorgen i accelereret operationsforløb ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google