Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dokumentation i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dokumentation i praksis"— Præsentationens transcript:

1 Dokumentation i praksis
Erfaringer med dokumentationsmetoder i forbindelse med støttegrupper for børn og unge med sårbare forældre

2 Program 10.20 – 10.30 Velkomst og præsentation
10.30 – Om netværkets arbejde 11.00 – Pause 11.10 – Workshop 1, 2 og 3: Projekterfaringer 12.10 – Frokost 13.00 – Workshop 4, 5 og 6: Projekterfaringer 14.00 – Pause 14.15 – Fælles opsamling, perspektiv og diskussion 2 ▪

3 Workshops Formiddag kl. 11.10-12.10 Workshop 1
v/Susanne Jerlang, Familiehuset, Randers Kommune Workshop 2 v/ Lone Buch, Joan Rønn, Lene Kirkeby, Torben Larsen og Elin Ancker, Lokalpsykiatrien/Lokalcentrene i Århus Workshop 3 v/Henny Brøndum og Vivi Nielsen, Familiehuset, Grenå Eftermiddag kl til 14.00 Workshop 4 v/Jeanne Albinus, BørneCenter Bornholm og Bodil Nielsen, Psykiatrisk Center, Rønne Workshop 5 v/Ole Nielsen, Århus Kommunes Ungdomscenter, og Joan Stæhr, SIND`s Pårørenderådgivning, Århus Workshop 6 v/Annie Elise Geilman, Region Sjælland, Psykiatrien Holbæk 3 ▪

4 Hvad er et videnskabende praksisforsknings netværk?
Praktikere der forsker i egen praksis Samles til jævnlige seminarer Udvikler egne projekter under fælles tema Modtager konsulentbistand Afsluttes med egen og fælles formidling Inspiration til andre praktikere 4 ▪

5 Projektforløbet 2006 – 2008 Indledende survey: Hvad gør man i forvejen? Litteratursøgning efter egnede redskaber NETVÆRKET MØDES: Fælles tema: At afprøve, udvikle og integrere metoder til dokumentation i den daglige praksis 5 seminarer: Erfaringsudveksling og undervisning Metodediskussioner og metodevalg Udvikling og afprøvning i egen praksis Rapportering og formidling 5 ▪

6 At vælge fokus for dokumentationen
”Effekt” – virker det vi gør? Proces – hvad er det der virker? Tilbudets målsætninger – sker der det vi tror? Målgruppens behov – hvad forventer familierne, og opfyldes forventningerne? 6 ▪

7 KERNEYDELSEN OG TILBUDENES MÅLSÆTNINGER
FOKUS FOR DOKUMENTATION Personlig mestrings- evne (Coping) Beskyttende faktorer i miljøet Rammer: Rask voksenkontakt Trygge rammer At møde ligestillede At få viden Svar på spørgsmål Positive oplevelser Normalitetsrum etc. Forebyggende træning, styrkelse: Kontakt med egne følelser Fokus på egen identitet Bevidsthed om muligheder Forståelse for sygdommen Fokus på det sunde Redskaber til at tackle ..... etc. 7 ▪

8 Sårbarhedsmodel Personlig mestrings- Stressende faktorer i evne
(Coping) Stressende faktorer i miljøet Gruppe tilbud Beskyttende faktorer i miljøet 8 ▪

9 Metodeovervejelser Kvalitative – kvantitative metoder Programteori
Standardskemaer Validerede og gennemprøvede, men passer de til vores tilbud? Udkast til egne guides og skemaer Målrettet egne tilbud, med inspiration fra bl.a. standardskemaer 9 ▪

10 UDVIKLINGS OMRÅDER Gruppe tilbud Viden Mestring Trivsel Brug af
GRUPPEN 10 ▪

11 STANDARDISEREDE TESTS
CBCL Child behavior checklist, Achenbach, USA Oversættelse Odense Universitetshospital Problemadfærd hos børn mellem 4 og 16 år 118 spørgsmål selvrapportering, forældre- og lærerskema BYI Beck Youth Inventory Scale, Aron Beck, USA Dansk Psykologisk Forlag 100 spørgsmål, opdelt i skalaer for selvopfattelse, angst, depression, vrede, adfærdsforstyrrelser og social adfærd. Afprøvet på 1116 danske skolebørn mellem 7 og 14 år. Selvrapportering SDQ Strengths and difficulties Questionnaire, Robert Goodman, UK Oversat af danske sprogpsykologer, svensk standardisering Screeningsinstrument styrker og svagheder, op til 16 år 25 spørgsmål Selvrapportering, forældre- og lærerskema 11 ▪

12 Lyst til at gå i gang? Hvad gør vi i forvejen?
Hvad har vi mere brug for at dokumentere? Hvilket fokus? For hvis skyld? Hvem skal involveres? Hvilke metoder? Hvad har vi ressourcer til? Hvor kan vi hente inspiration? 12 ▪

13 Gruppe tilbud HVAD KUNNE VI FOKUSERE PÅ? Barnets funktion Barnets
behov Tilbudets mål - opfyldelse Gruppe tilbud Rammer og indhold 13 ▪

14 Rapport: http://budok.pbwiki.com
At forberede sit dokumentationsarbejde Programteori, metode og erfaringer Interview, metoder og erfaringer Spørgeskemaer og effektmålinger, metoder og erfaringer Perspektiver 14 ▪

15 Lyst til at gå i gang? Kommentarer Spørgsmål Diskussion
15 ▪

16 16 ▪


Download ppt "Dokumentation i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google