Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mandag den 6. oktober 2008 VIP2 Jobpakkeambassadør kursus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mandag den 6. oktober 2008 VIP2 Jobpakkeambassadør kursus."— Præsentationens transcript:

1 Mandag den 6. oktober 2008 VIP2 Jobpakkeambassadør kursus

2 Formiddagens program •Kl. 9:30 Velkomst og deltagerpræsentation v/Arne T. Hansen, DA •med kaffe og rundstykker •Rollen som formidler, inspirator og vidensperson v/Arne T. Hansen, DA •Jobpakker •Hvilke elementer indgår i en Jobpakke samt hvilken rolle og ansvar har de forskellige aktører •Hvorfor er Kompetenceafklaring så vigtig? v/Erol Savas, SEBI •Fordelen ved at bruge KompetenceKortet •Danskuddannelse v/Birger Mortensen, KL •Når dansk skal passe til Jobpakkens og arbejdspladsens behov •Kl. 12:00 - 13:00 Frokost

3 Eftermiddagens program •Uddannelseselementer i Jobpakken v/Annette Ramsøe, Undervisningsministeriet •Samarbejdet med AMU, hvordan kommer vi i gang? •En mentor er mere end sidemandsoplæring /v Mentor Coaching •Om gode ideer til mentoren; hvilke værktøjer kan jeg bruge? •Balancen mellem succes og fiasko v/Ib Maltesen, LO •Jobpakkens proces og logistik •Den gode histories betydning v/Jørgen T. Madsen, journalist •Det er godt det vi laver, men hvordan får vi det fortalt? •Krav, forventninger og tilbud til VIP2 Jobpakkeambassadørerne v/Arne T. Hansen, DA •Når jeg kommer hjem så vil jeg… •Hvad skal der ske når jeg kommer tilbage i Jobcenteret? •Kl. 16:00 Tak for i dag

4 Sagt om Jobpakker ” Det ærgrer LO & DA, at de gode erfaringer ikke smitter af på de øvrige kommuner” Citat: Ib Maltesen, LO og Arne T. Hansen, DA ” Jobcentrene har haft fuld fart på i forbindelse med kommunalreformen, men den sang kan vi ikke blive ved med at synge. Jobpakkerne er et godt initiativ og et værktøj alle kommuner burde bruge” Citat: Formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, borgmester Erik Nielsen

5 Rollen som formidler, inspirator og vidensperson •Kontaktperson både i forhold til VIP2 og kollegaer i jobcentret •Bruge evnen til at begejstre og inspirerer kollegaer til brugen af Jobpakkernes metodiske tilgang og logistik •Være den person der har viden om Jobpakker og den person der har viden om, hvor viden findes

6

7 Det får Jobpakkeambassadøren: •Kursus i brugen af jobpakker •Mulighed for at trække på viden fra medarbejdere i de fem VIP2-kommuner •Relevant VIP2-materiale og materialer fra INM, UVM og AMS •Deltagelse i et webbaseret VIP2-netværk •Støtte fra VIP2 i synliggørelsen af indsatsen •Certifikat som bevis på status som Jobpakkeambassadør

8 VIP2 forventer at Jobpakkeambassadøren •Jobpakkeambassadøren giver kollegaerne råd, vejledning og inspiration i brugen af jobpakker •Jobpakkeambassadøren indberetter brugen af jobpakker til VIP2’s jobpakkebarometer •Jobpakkeambassadøren formidler den gode historie

9 Når jeg kommer hjem så vil jeg …. •Sætte Jobpakker på vores dagsorden •Jeg vil give viden til min chef og sammen med chefen sætte det på LBR dagsordenen •Jeg vil inspirerer til at X antal Jobpakker igangsættes inden udgangen af 2008 •Jeg vil i nødvendigt omfang bruge VIP2 aktivt for at sikre vi kommer i gang


Download ppt "Mandag den 6. oktober 2008 VIP2 Jobpakkeambassadør kursus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google